Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  167/R

Business name: 
ROKYTA, a.s.
  (from: 07/02/2004 until: 05/16/2014)
Registered seat: 
Streženická cesta 1025
Púchov 020 01
  (from: 10/09/2003 until: 05/16/2014)
Identification number (IČO): 
00 616 737
  (from: 11/07/1991)
Date of entry: 
11/07/1991
  (from: 11/07/1991)
Date of deletion: 
05/17/2014
  (from: 05/17/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/17/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/07/1991)
Capital: 
6 111 100 EUR Paid up: 6 111 100 EUR
  (from: 07/23/2009 until: 05/16/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/117/2012-58 zo dňa 26.júna 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2013 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ROKYTA, a.s., so sídlom Streženická cesta 1025,Púchov, IČO 00 616 737 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa, vložke číslo 167/R.
  (from: 05/17/2014)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 30.04.2004 medzi spoločnosťou WILI HOLDING a.s. (ROKYTA, a.s.) a spoločnosťou DRAGONEX LIMITED so sídlom : 49, Griva Digeni Avenue, flat 31, 6045 LARNACA, Cyperská republika došlo k predaju časti podniku spoločnosti.
  (from: 07/02/2004)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person