Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  167/R

Business name: 
ROKYTA, a.s.
  (from: 07/02/2004 until: 05/16/2014)
WILI HOLDING akciová spoločnosť, v skrátenej forme WILI HOLDING a.s.
  (from: 10/09/2003 until: 07/01/2004)
WILI akciová spoločnosť
  (from: 11/07/1991 until: 10/08/2003)
Registered seat: 
Streženická cesta 1025
Púchov 020 01
  (from: 10/09/2003 until: 05/16/2014)
ul. 1.mája 899
Púchov 020 01
  (from: 11/07/1991 until: 10/08/2003)
Identification number (IČO): 
00 616 737
  (from: 11/07/1991)
Date of entry: 
11/07/1991
  (from: 11/07/1991)
Date of deletion: 
05/17/2014
  (from: 05/17/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/17/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/07/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť spočívajúca v predaji v maloobchode, veľkoobchode a v sprostredkovaní tovarov všetkého druhu, pokiaľ nie je potrebné povolenie a to podľa platných právnych predpisov osobitne
  (from: 11/07/1991 until: 09/08/1994)
zahranično-obchodná činnosť s výnimkou vecí, na ktoré je potrebné povolnie podľa osobitných právnych predpisov
  (from: 11/07/1991 until: 09/08/1994)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť
  (from: 11/07/1991 until: 09/08/1994)
služby cestovného ruchu
  (from: 11/07/1991 until: 09/08/1994)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/09/1994 until: 07/01/2004)
hotely a motely s možnosťami stravovania od triedy **
  (from: 09/09/1994 until: 07/01/2004)
zmenárne
  (from: 09/09/1994 until: 07/01/2004)
cestovná kancelária
  (from: 09/09/1994 until: 07/01/2004)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností
  (from: 09/09/1994 until: 05/16/2014)
sprostredkovanie obchodu, obstarávacie služby
  (from: 09/09/1994 until: 05/16/2014)
maloobchod mimo koncesovaných živností
  (from: 09/09/1994 until: 05/16/2014)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/02/2004 until: 05/16/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/2003 until: 05/16/2014)
Managing board
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Managing board
  (from: 05/04/1995 until: 09/28/2000)
Managing board
  (from: 11/07/1991 until: 05/03/1995)
Ing. Stanislav Bagin - podpredseda
Vrútocká ul. 4519/42
Bratislava
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Ing. Stanislav Bagín - predseda
Vrútocká ul. 4519/42
Bratislava 821 04
From: 11/12/2002
  (from: 10/09/2003 until: 12/22/2006)
Mgr. Denisa Hlaváčková - podpredseda
Potôčky 1705/12
Púchov 020 01
From: 11/12/2002
  (from: 07/02/2004 until: 07/22/2009)
Ing. Štefan Holák - člen
Vodárska 1244/8
Púchov
  (from: 11/07/1991 until: 05/03/1995)
Ing. Ján Kaššovic - člen
Zápotockého 1165
Púchov
  (from: 11/07/1991 until: 05/03/1995)
Stanislav Michálek
Bernolákova ul. 22/7
Dolné Kočkovce
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Stanislav Michálek
Bernolákova ul. 22/7
Dolné Kočkovce 020 01
From: 09/29/2000
  (from: 10/09/2003 until: 12/22/2006)
Ing. Kornel Ondrašík
Brezova 9
Piešťany
  (from: 11/16/1995 until: 09/28/2000)
Ing. Anton Porubský - člen
Ľudové nám. 24
Bratislava
  (from: 05/04/1995 until: 11/15/1995)
JUDr. Viliam Veteška - predseda
Potôčky 1705/12
Púchov
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
JUDr. Viliam Veteška - Predseda
Vodárenska 10
Púchov
  (from: 11/07/1991 until: 09/28/2000)
Ing. Elena Vetešková
Vodárska 1244/8
Púchov
  (from: 11/16/1995 until: 09/28/2000)
Ing. Elena Vetešková - člen
Vodárska 1244/8
Púchov
  (from: 05/04/1995 until: 11/15/1995)
Mgr. Denisa Vetešková - podpredseda
Potôčky 1705/12
Púchov 020 01
From: 11/12/2002
  (from: 10/09/2003 until: 07/01/2004)
Ing. Stanislav Bagín - predseda
Vrútocká ul. 4519/42
Bratislava 821 04
From: 11/12/2002
  (from: 12/23/2006 until: 05/16/2014)
Stanislav Michálek
Bernolákova ul. 22/7
Dolné Kočkovce 020 01
From: 09/29/2000
  (from: 12/23/2006 until: 05/16/2014)
Mgr. Denisa Vetešková - podpredseda
Potôčky 1709/20
Púchov 020 01
From: 11/12/2002
  (from: 07/23/2009 until: 05/16/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú voči tretím osobám predseda a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne s uvedením svojej funkcie.
  (from: 10/09/2003 until: 05/16/2014)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva JUDr. Viliam Veteška samostatne, ktorý ku konaniu a podpisovaniu za spoločnosť môže písomne splnomocniť ďalšieho člena predstavenstva, alebo tretiu osobu.
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva JUDr. Viliam Veteška samostatne alebo členka predstavenstva Ing. Elena Vetešková spoločne s prokuristom.
  (from: 05/04/1995 until: 09/28/2000)
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva JUDr. Viliam Veteška a člen predstavenstva Ing. Ján Kaššovic každý samostatne.
  (from: 11/07/1991 until: 05/03/1995)
Procuration: 
Ing. Edita Hanachiová
I. 226
Pruské
  (from: 05/04/1995 until: 09/28/2000)
Capital: 
6 111 100 EUR Paid up: 6 111 100 EUR
  (from: 07/23/2009 until: 05/16/2014)
184 100 000 Sk Paid up: 184 100 000 Sk
  (from: 10/09/2003 until: 07/22/2009)
78 100 000 Sk
  (from: 01/14/1998 until: 10/08/2003)
70 100 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 01/13/1998)
61 100 000 Sk
  (from: 05/04/1995 until: 11/15/1995)
1 000 000 Sk
  (from: 11/07/1991 until: 05/03/1995)
Shares: 
Number of shares: 170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov, podľa stanov.
  (from: 07/23/2009 until: 05/16/2014)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov, podľa stanov.
  (from: 07/23/2009 until: 05/16/2014)
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov, podľa stanov.
  (from: 07/23/2009 until: 05/16/2014)
Number of shares: 170
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov, podľa stanov.
  (from: 10/09/2003 until: 07/22/2009)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov, podľa stanov.
  (from: 10/09/2003 until: 07/22/2009)
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov, podľa stanov.
  (from: 10/09/2003 until: 07/22/2009)
Number of shares: 70
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Number of shares: 70
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Number of shares: 110
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Number of shares: 7810
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/14/1998 until: 09/28/2000)
Number of shares: 7010
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 01/13/1998)
Number of shares: 6110
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1995 until: 11/15/1995)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/07/1991 until: 05/03/1995)
Supervisory board: 
Jozef Bystrický
500
Pružina 018 22
From: 11/12/2002
  (from: 10/09/2003 until: 12/22/2006)
Ing. Milan Cekul - Predseda
C 3/258
Púchov
  (from: 09/09/1994 until: 05/03/1995)
Mária Fedorová
Školská
Dolné Kočkovce
  (from: 05/04/1995 until: 09/28/2000)
JUDr. Lubor Chutko - člen
Športovcov 17
Púchov
  (from: 09/09/1994 until: 05/03/1995)
Jarmila Maťošová
Družstevná 280
Považská Bystrica
  (from: 05/04/1995 until: 09/28/2000)
Ing. Miroslav Mitana - Predseda
Požiarna 1644
Púchov
  (from: 05/04/1995 until: 11/15/1995)
Ing. Anton Novosad - člen
Kočkovce 117
Púchov
  (from: 09/09/1994 until: 05/03/1995)
Ing. Anton Porubský
Ľudové nám 24
Bratislava
  (from: 11/16/1995 until: 09/28/2000)
Ing. Anton Porubský - predseda
Ľudové nám 24
Bratislava
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Ing. Anton Porubský - podpredseda
Ľudové nám 24
Bratislava 831 03
From: 09/29/2000
  (from: 10/09/2003 until: 12/22/2006)
Viliam Veteška
Potôčky 1705/12
Púchov
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Denisa Vetešková
Potôčky 1705/12
Púchov
  (from: 09/29/2000 until: 10/08/2003)
Ing. Anton Porubský - podpredseda
Ľudové nám 24
Bratislava 831 03
From: 09/29/2000 Until: 03/16/2008
  (from: 07/23/2009 until: 07/22/2009)
Jozef Bystrický
500
Pružina 018 22
From: 11/12/2002
  (from: 12/23/2006 until: 05/16/2014)
Ing. Anton Porubský - podpredseda
Ľudové nám 24
Bratislava 831 03
From: 09/29/2000
  (from: 12/23/2006 until: 07/22/2009)
Apostolos Apostolou - predseda
11 Hatlidos Street
Larnaca
Cyprus
From: 11/28/2000
  (from: 10/09/2003 until: 05/16/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/117/2012-58 zo dňa 26.júna 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2013 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ROKYTA, a.s., so sídlom Streženická cesta 1025,Púchov, IČO 00 616 737 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa, vložke číslo 167/R.
  (from: 05/17/2014)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.10.1991 v zmysle zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach a prijatím stanov.
  (from: 11/07/1991 until: 05/16/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.12.1992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.7.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132
  (from: 09/09/1994 until: 05/16/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132
  (from: 05/04/1995 until: 05/16/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.5.1995 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 132
  (from: 11/16/1995 until: 05/16/2014)
Valné zhromaždenie dňa 04.09.1995 (notárskou zápisnicou N 318/96, NZ 316/96 zo dňa 18.12.1996) rozhodlo o zvýšení zákl. imania.
  (from: 01/14/1998 until: 05/16/2014)
Valné zhromaždenie dňa 29.12.1999 schválilo zmenu stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 197/99, Nz 197/99 zo dňa 29.12.1999). Valné zhromaždenie dňa 18.2.2000 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti (notárska zápisnica N 19/2000, Nz 19/2000 zo dňa 18.2.2000).
  (from: 09/29/2000 until: 05/16/2014)
Riadne valné zhromaždenie dňa 29.9.2000 (notárska zápisnica N 147/2000, Nz 147/2000 zo dňa 29.9.2000) potvrdilo účinné zvýšenie základného imania a jeho splatenie v celom rozsahu. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.11.2000 (notárska zápisnica N 187/2000, Nz 186/2000 zo dňa 28.11.2000) schválilo zmenu členov dozornej rady, stanov a zvýšenie základného imania upísaním nových akcií. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.1.2001 (notárska zápisnica N 9/2001, Nz 9/2001 zo dňa 19.1.2001) konštatovalo uskutočnenie zvýšenia základného imania a schválilo zmenu stanov a.s. prijatím Dodatku stanov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.11.2002 (notárska zápisnica Nz 116/2002 zo dňa 12.11.2002) schválilo zmenu členov predstavenstva a dozornej rady, obchodného mena (z doterajšieho WILI akciová spoločnosť na nové - WILI HOLDING akciová spoločnosť, v skrátenej forme WILI HOLDING a.s.), sídla a stanov prijatím úplného nového znenia stanov a.s.
  (from: 10/09/2003 until: 05/16/2014)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 30.04.2004 medzi spoločnosťou WILI HOLDING a.s. (ROKYTA, a.s.) a spoločnosťou DRAGONEX LIMITED so sídlom : 49, Griva Digeni Avenue, flat 31, 6045 LARNACA, Cyperská republika došlo k predaju časti podniku spoločnosti.
  (from: 07/02/2004)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person