Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  168/R

Business name: 
Scarme, a.s.
  (from: 02/03/1999 until: 01/22/2003)
Scarme, a.s. "v likvidácii"
  (from: 04/25/1995 until: 02/02/1999)
S c a r m e , a.s.
  (from: 11/09/1992 until: 04/24/1995)
Slovenská tovarovo-surovinová burza, a.s. /skratka SCARME/
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
Registered seat: 
ul. T. Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
  (from: 10/17/2001 until: 01/22/2003)
ul. Svätoplukova 1646/3
Púchov 020 01
  (from: 12/19/1999 until: 10/16/2001)
T.Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
  (from: 02/03/1999 until: 12/18/1999)
I.Krasku 490/6
Púchov 020 01
  (from: 11/09/1992 until: 02/02/1999)
časť Kolonka
Púchov
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
Identification number (IČO): 
30 224 241
  (from: 02/14/1992)
Date of entry: 
11/06/1991
  (from: 02/14/1992)
Date of deletion: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/14/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie burzových služieb v oblasti tovaru a surovín právnickým a fyzickým osobám a brokerských miest firmy SCARME v ich nominálnej a tržnej hodnote, sprostredkovateľské služby pri predaji a nákupe hotovej produkcie surovín, výrobných prostriedkov a iného majetku, alebo služieb zameraných na jeho efektívne využívanie
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
predaj, výmena, prenájom, dočasné užívanie alebo požičiavanie základných prostoriedkov zásob a iného majetku patriaceho burze právnickým a fyzickým osobám za podmienok určených dohodou strán
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
kúpa, prenájom, dočasné užívanie alebo zapožičiavanie základných prostriedkov, surovín, hotových výrobkov, finančných zdrojov a iného majetku právnických a fyzických osôb za podmienok uvedených dohodou strán
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
vykonávanie prác, poskytovanie služieb na úver, poskytnutie finančnej a inej pomoci s úrokovaním používateľov (kupujúcich) ako za použitie požičaných prostriedkov, za podmienok určených dohodou strán. Na právnu formu týchto transakcií sa využívajú dohody alebo v prípade hospodárskych operácií zmenky
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
vytváranie filiálok, zastupiteľstiev oddelených útvarov, zúčastňovanie sa na činnosti iných právnických osôb a to aj získaním ich akcií /podielu v základnom kapitále/ založenie podniku s podielom fyzických, právnických zahraničných osôb
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
sprostredkovanie poskytovania a získavania dodávateľských a odberateľských úverov od českeslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb v súlade s platnými predpismi o úverovaní.
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluh. personálu
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
obch. služby /kúpa a predaj pohľadávok/
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
realitné agentúry
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
vykonávanie colno-deklaračných služieb
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
zabezpečovanie colného dlhu zárukou
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
ubytovacie služby
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
zmenárenská činnosť
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
zasielateľstvo
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
maloobchod v rámci voľných živností
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/03/1999 until: 01/22/2003)
likvidátori
  (from: 04/25/1995 until: 02/02/1999)
Managing board
  (from: 11/09/1992 until: 04/24/1995)
Managing board
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Jaroslav Gabriž - člen
Mládežnícka l43O/2
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 04/24/1995)
Ing. František H r o m a d í k - člen
Mládežnícka 1431/A-13
Púchov
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
JUDr. Alica Harišová - člen
47
Plevník - Drienové
  (from: 02/03/1999 until: 12/18/1999)
Ing. Viliam Karas - predseda
Nám. slobody 1656/19
Púchov
  (from: 02/03/1999 until: 12/18/1999)
Ing. Daniel Kvocera - člen
A.Bernoláka, Dolné Kočkovce 52
Púchov
  (from: 02/03/1999 until: 12/18/1999)
Ing. Daniel Kvocera - predseda
Dolné Kočkovce, A. Bernoláka 52/41
Púchov
  (from: 12/19/1999 until: 10/16/2001)
JUDr. Juraj P i k o r a - člen
Gaštanova 21
Žilina
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Vladimír T a r a b a - predseda
Komunardov 1420/10
Púchov
  (from: 02/14/1992 until: 04/24/1995)
Ing. Miroslav Útly - člen
Mládežnícka 1431/10
Púchov
  (from: 12/19/1999 until: 10/16/2001)
JUDr. Viliam Veteška - člen
Vodnárenská l244/8
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 04/24/1995)
Ing. Vladimír Somora - člen
Sadová 617/39
Púchov
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Miroslav Útly - predseda
Mládežnícka 1431/10
Púchov
  (from: 10/17/2001 until: 01/22/2003)
Ing. Darina Pupáková - člen
Moravská 1629/43
Púchov
  (from: 10/17/2001 until: 01/22/2003)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.
  (from: 02/03/1999 until: 01/22/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva alebo riaditeľ spoločnosti samostatne.
  (from: 11/09/1992 until: 04/24/1995)
Za akciovú spoločnosť podpisujú všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti, alebo generálny riaditeľ spoločnosti v rozsahu svojich oprávnení v stanovách, alebo prokurista a ďalší splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci, alebo iní pracovníci v rozsahu dispozícií daných im podľa organizačného alebo podpisového poriadku spoločnosti k plneniu pracovných úloh.
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
Capital: 
240 474 000 Sk Paid up: 240 474 000 Sk
  (from: 03/13/2002 until: 01/22/2003)
50 474 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 03/12/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 11/09/1992 until: 02/02/1999)
600 000 Sk
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
Shares: 
Number of shares: 240474
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Jediný akcionár: MATADOR HOLDING, a.s., T. Vansovej 1054/45, Púchov
  (from: 03/13/2002 until: 01/22/2003)
Number of shares: 50474
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/19/1999 until: 03/12/2002)
Number of shares: 50474
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 12/18/1999)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/09/1992 until: 02/02/1999)
Number of shares: 2
Form: akcie na meno
Nominal value: 300 000 Sk
  (from: 02/14/1992 until: 11/08/1992)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Gabriž - člen
Sadová 606/17
Púchov
  (from: 02/03/1999 until: 12/18/1999)
Ing. Daniela Gazdíková - predseda
Komunardov l42O/lO
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 02/02/1999)
Ing. Iveta Hantáková - predseda
Komenského 670/78
Púchov
  (from: 02/03/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Milan Henek - člen
.Zábreh l5l2
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 02/02/1999)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Daniel Lako - člen
Gottwaldova l639
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 02/02/1999)
Ing. Peter Martinkovič - člen
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica
  (from: 02/03/1999 until: 12/18/1999)
Ing. Rudolf Rusnák - člen
518
Lysá pod Makytou
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Daniela Gazdíková
Okružná 1420/26
Púchov
  (from: 04/25/1995 until: 02/02/1999)
 Liquidators:
JUDr. Milan Mikolášik
Moravská 1627/37
Púchov
  (from: 04/25/1995 until: 02/02/1999)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú likvidátori, každý samostatne.
  (from: 04/25/1995 until: 02/02/1999)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002 (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 483/2002, Nz 424/2002 zo dňa 10.10.2002) sa spoločnosť Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa so spoločnosťou MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820. Obchodná spoločnosť MATADOR a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820 preberá majetok, všetky pohľadávky a záväzky zaniknutej spoločnosti Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 ako jej právny nástupca. Podľa § 68 Obch. zák. sa obchodná spoločnosť Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 so súhlasom správcu dane z obchodného registra dňom 23.1.2003 v y m a z á v a.
  (from: 01/23/2003)
Na zasadnutí predstavenstva konanom dňa 9.11. l99l bola schválená zmena stanov v čl. 4 a čl. 6. Na zasadnutí predstavenstva konanom dňa 11.11.l99l bola zmena stanov v čl. 4. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 9.l.l992 bola schválená zmena stanov v čl. 4.
  (from: 02/14/1992 until: 01/22/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.ll.l992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: Sa 133
  (from: 11/09/1992 until: 01/22/2003)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 14.3. 1995 bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou dňom 31.3.1995. Stary spis: Sa 133
  (from: 04/25/1995 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie dňa 18.12.1998 zrušilo uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 14.03.1995 o vstupe spoločnosti do likvidácie a schválilo dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
  (from: 02/03/1999 until: 01/22/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 10.12.1999 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 501/99, Nz 484/99 zo dňa 10.12.1999).
  (from: 12/19/1999 until: 01/22/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 7.8.2001 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 333/2001, Nz 287/2001 zo dňa 7.8.2001).
  (from: 10/17/2001 until: 01/22/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.3.2002 bola schválená zmena stanov a zvýšenie základného imania (N 85/2002, Nz 73/2002).
  (from: 03/13/2002 until: 01/22/2003)
Date of updating data in databases:  11/28/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person