Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  179/R

Business name: 
Investičný fond DREVOX, a.s. "v likvidácii"
  (from: 03/21/1996 until: 11/23/2021)
Investičný fond DREVOX a.s.
  (from: 12/17/1993 until: 03/20/1996)
DREVOX a.s.
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Registered seat: 
A.Hlinku 1
Prievidza 971 01
  (from: 01/16/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 558 089
  (from: 01/16/1992)
Date of entry: 
01/16/1992
  (from: 01/16/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/16/1992)
Objects of the company: 
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania
  (from: 12/17/1993 until: 11/23/2021)
obchodovanie s cennými papiermi na kapitá- lovom trhu a s tým bezprostredne súvisace činnosti
  (from: 12/17/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/21/1996 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 12/17/1993 until: 03/20/1996)
Managing board
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Ing. Ladislav Beer - člen
M. Čulena 11
Bojnice
  (from: 06/20/1994 until: 03/20/1996)
Ing. Ladislav Beer - člen
M.Čulena 11
Bojnice
  (from: 01/16/1992 until: 06/19/1994)
Ing. Ján Dráb - člen
Novackého 44/2
Prievidza
  (from: 01/16/1992 until: 06/19/1994)
Ing. Miroslav Hajster - člen
Dúbravská 22/3
Prievidza
  (from: 06/20/1994 until: 03/20/1996)
Ing. Robert Matiaško - Predseda
Tatarku 43/11
Prievidza
  (from: 06/20/1994 until: 03/20/1996)
Ing. Ľubomír Oboňa - Predseda
M.Mišíka 25/16
Prievidza
  (from: 01/16/1992 until: 06/19/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/17/1993 until: 03/20/1996)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden, alebo niekoľkí členovia predstavenstva, pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 11/23/2021)
8 663 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 02/25/1996)
1 000 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Shares: 
Number of shares: 5000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 11/23/2021)
Number of shares: 8663
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 02/25/1996)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Supervisory board: 
JUDr. Pavel Babiak - člen
Ľ.Ondrejova 4/10
Prievidza
  (from: 12/17/1993 until: 06/19/1994)
JUDr. Pavel Babiak - člen
Ľ. Ondrejova 4/10
Prievidza
  (from: 06/20/1994 until: 11/23/2021)
JUDr. Pavol Babiak
Ľ.Ondrejova 4/lO
Prievidza
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Ing. Július Duranzia
287
Diviaky nad Nitricou
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Ing. Robert Matiaško
Tatarku 43/11
Prievidza
  (from: 12/17/1993 until: 06/19/1994)
Ing. Ladislav Sedlák - Predseda
16
Malá Čausa
  (from: 06/20/1994 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Štefíček
188
Nedožery
  (from: 01/16/1992 until: 12/16/1993)
Ing. Ján Štefíček - člen
188
Nedožery
  (from: 12/17/1993 until: 06/19/1994)
Ing. Ján Štefíček - člen
188
Nedožery
  (from: 06/20/1994 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Miroslav Hajster
Dúbravská 22/3
Prievidza
  (from: 03/21/1996 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 03/21/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.11.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 193
  (from: 12/17/1993 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 193
  (from: 02/26/1996 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.5.1995 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o vstupe spoločnosti do likvidácie. Stary spis: Sa 193
  (from: 03/21/1996 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person