Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  192/R

Business name: 
TRANSMETAL a.s. v konkurze
  (from: 12/23/2006 until: 10/18/2011)
TRANSMETAL a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 12/22/2006)
Registered seat: 
Nová Dubnica 018 51
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
Nová Dubnica 018 51
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1995)
Identification number (IČO): 
31 562 213
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Date of deletion: 
10/19/2011
  (from: 10/19/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/19/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
vývoj a výroba zariadení pre diagnostiku a údržbu motorových vozidiel a zariadení pre znižovanie nepriaznivých ekologických vplyvov na životné a pracovné prostredie
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1995)
výkon obchodnej činnosti, včítane zahranično-obchodnej
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1995)
vypracovanie konštrukčnej, technologickej a projektovej dokumentácie
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1995)
vývoj a výroba strojov a zariadení
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1995)
medzinárodná preprava
  (from: 04/27/1992 until: 04/19/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
výroba obalov z dreva
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
výroba drobného tovaru z dreva
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
výroba drobného kovového tovaru
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
maloobchod v rámci voľných živností /mimo motorových vozidiel a drahých kovov/
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
zámočníctvo
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
kovoobrábanie
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
zušľachťovanie kovov
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
spletanie oceľových lán
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
stavba budov
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1992 until: 10/18/2011)
Ing. Ladislav Fabian - Člen
C III 1091/70-43
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Ing. František Fusek - Predseda
PH 959/19-19
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/13/1994 until: 01/07/1998)
JUDr. Pavol Fusek - Podpreda
C II 84/29
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Ing. Pavol Guga - Člen
PH 961/23-19
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/13/1994 until: 03/14/1996)
Jozef Habánek - Člen
381
Ladce
  (from: 04/27/1992 until: 12/02/1993)
Ing. Ivan Jurina - Podpredseda
SNP 3
Nová Dubnica
  (from: 04/27/1992 until: 12/02/1993)
Ing. Ivan Jurina - Predseda
SNP 10/15
Nová Dubnica
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Jozef Kvasnica - Podpredseda
PH 958-1
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/08/1998 until: 04/24/2000)
Vlasta Morávková - Podpredseda
Komenského sady 58/7/2
Nová Dubnica
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Vlasta Morávková - Predseda
Sad pionierov 7/2
Nová Dubnica
  (from: 04/27/1992 until: 07/24/1994)
Ing. Vladimír Pčola - Člen
Sady Cyrila Metoda 8/13
Nová Dubnica
  (from: 12/03/1993 until: 07/24/1994)
Ing. Jozef Špirko - Člen
Stred 56/45
Považská Bystrica
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Ing. Miroslav Walek - Podpredseda
PH 958/16-2
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/13/1994 until: 01/07/1998)
Ing. Miroslav Walek - Predseda
PH 958/16-2
Dubnica nad Váhom
  (from: 01/08/1998 until: 10/18/2011)
Anton Staňo - Člen
340
Horná Poruba
  (from: 04/25/2000 until: 10/18/2011)
Ing. Miroslav Šuba - Člen
Hollého 1
Senec
  (from: 04/25/2000 until: 10/18/2011)
Václav Pech
Kamenická 6
Praha 7
Česká republika
  (from: 03/15/1996 until: 01/07/1998)
Václav Pech - Člen
Kamenická 6
Praha 7
Česká republika
  (from: 01/08/1998 until: 04/24/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 10/18/2011)
Capital: 
16 654 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 10/18/2011)
Shares: 
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 10/18/2011)
Number of shares: 16154
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/08/1998 until: 10/18/2011)
Number of shares: 16154
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 01/07/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/23/2001
  (from: 10/19/2011)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/23/2001
  (from: 12/23/2006 until: 10/18/2011)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Ján Guniš
Potôčky 1702
Púchov 020 01
From: 05/23/2001
  (from: 12/23/2006 until: 10/18/2011)
Ing. Ján Guniš
Potôčky 1702
Púchov 020 01
From: 05/23/2001 Until: 08/26/2011
  (from: 10/19/2011 until: 10/18/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/26/2011
  (from: 10/19/2011)
Supervisory board: 
Ján Bednárik - Člen
časť Podhorie 1526
Beluša
  (from: 12/03/1993 until: 07/24/1994)
Jaroslav Čelechovský - Člen
Hviezdoslavova 12/23
Nová Dubnica
  (from: 12/03/1993 until: 07/24/1994)
Peter Dian - Člen
C I 130/55
Dubnica nad Váhom
  (from: 04/27/1992 until: 12/02/1993)
JUDr. Štefan Dohnanský - Predseda
Bottova 1341/101
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Anton Fusek - Predseda
C II 94/57
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/13/1994 until: 01/07/1998)
Ing. František Fusek - Člen
C III 959/19-19
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
JUDr. Lýdia Hlavinková - Člen
Okružná 111/524
Nová Dubnica
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Jozef Koyš - Člen
129
Bolešov
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Jozef Koyš - Podpredseda
129
Bolešov
  (from: 04/27/1992 until: 12/02/1993)
Ing. Alena Šošovičková - Predseda
Cyrila a Metoda 1/43
Nová Dubnica
  (from: 04/27/1992 until: 12/02/1993)
Ing. Jozef Špirko - Predseda
Stred 56/45
Považská Bystrica
  (from: 12/03/1993 until: 07/24/1994)
Ing. Miroslav Štuba - Člen
Hollého 1
Senec
  (from: 01/08/1998 until: 04/24/2000)
Ing. Miroslav Šuba
Hollého 1
Senec
  (from: 04/20/1995 until: 01/07/1998)
Ing. Jana Turzová - Člen
C I 64/28
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/13/1994 until: 01/07/1998)
Miroslav Vitek - Člen
958/18
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/13/1994 until: 01/07/1998)
Ing. Rastislav Zachar - Člen
Družstevná 133
Trnava
  (from: 07/25/1994 until: 12/12/1994)
Ing. A.František Zvrškovec - Člen
Lazaretska 45
Bratislava
  (from: 12/13/1994 until: 04/19/1995)
JUDr. Peter Petrán - Člen
Odborárske nám. 4
Bratislava
  (from: 01/08/1998 until: 10/18/2011)
Ing. Juraj Walek - Člen
Lečkova 1518
Praha 4
Česká republika
  (from: 12/13/1994 until: 01/07/1998)
Ing. Juraj Walek - Predseda
Lečkova 1518
Praha 4
Česká republika
  (from: 01/08/1998 until: 10/18/2011)
Mgr. Peter Walek - Člen
Lečkova 1518
Praha 4
Česká republika
  (from: 04/25/2000 until: 10/18/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K/57/01-377 zo dňa 07.03.2011 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 5Obo/50/2011 zo dňa 27.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2011 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty Ing. Ján Guniš bol zbavený funkcie.
  (from: 10/19/2011)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozhodnutím za- kladateľa, prijatím stanov v zmysle schvá- leného priv.proj. č.198 č.j. 197/92 z 4.4. 92 v súl. so zák. 92/91 Zb.
  (from: 04/27/1992 until: 10/18/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 103.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 369
  (from: 04/20/1995 until: 10/18/2011)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 270/96, NZ 222/96 zo dňa 21.06.1996) schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/08/1998 until: 10/18/2011)
Valné zhromaždenie dňa 25.6.1999 rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu. Dozorná rada dňa 15.2.1999 rozhodla o zmene štatutárneho orgánu.
  (from: 04/25/2000 until: 10/18/2011)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 9 K 57/01-24 zo dňa 23.5.2001 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka TRANSMETAL a.s., Cesta SNP 1/1, Nová Dubnica, IČO 31 562 213. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ján Guniš, Potôčky 1702, 020 01 Púchov.
  (from: 06/19/2001 until: 10/18/2011)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person