Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  195/R

Business name: 
T O R U S , stavebný podnik a.s.
  (from: 01/03/2008 until: 02/09/2009)
T O R U S , stavebný podnik a.s. v konkurze
  (from: 12/29/2006 until: 01/02/2008)
T O R U S , stavebný podnik a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 12/28/2006)
Registered seat: 
Považské Podhradie 556/4
Považská Bystrica 017 29
  (from: 10/14/1994 until: 02/09/2009)
Sládkovičova 887/1
Považská Bystrica 017 29
  (from: 04/28/1992 until: 10/13/1994)
Identification number (IČO): 
31 562 442
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
02/10/2009
  (from: 02/10/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/10/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie prác hlavnej stavebnej výroby (HSV) a pridruženej stavebnej výroby (PSV) bežného charakteru
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
montážne a stavebné práce v odbore pozemnej a inžinierskej investičnej výstavby
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
rekonštrukčné, asanačné, adaptačné, údrž- bárske a opravárenské stavebné práce a stavebno-montážne práce
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
pokládka tvrdoliatych asfaltov
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
ťažba, úprava a predaj hutného kameniva a štrkopieskov
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
výroba stavebných betónových konštrukcií a prefabrikátov
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
výroba stavebných konštrukcií zámočníckych, klampiarskych, stolárskych, prvkov vzduchotechniky a elektrorozvádzčov
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
výroba a dodávka interiérov stavieb
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
montáž. údržba a opravy elektrických zariadení podľa oprávnenia
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
technické revízie dokončených elektroinštalácií, rozvodov plynu a plynových kotolní, tlakových nádob a zdvíhacích zariadení v rozsahu príslušných oprávnení
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
servis zahraničných strojov malej mechani- zácie
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
nadobúdanie, najímanie a prenajímanie, ako i oprava stavebných strojov, zariadení a dopravných mechanizmov
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
projektové, rozpočtové, geodetické a kartografické práce a inžiniersku činnosť v rozsahu oprávnenia, kalkulácie pre všetky druhy stavebných prác a vykonávanie stavebnéh dohľadu
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
poskytovanie služieb obyvateľstvu v súlade s vyššie uvedenými činnosťami
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
prevádzkovanie výpočtového strediska a poskytovanie jeho služieb iným organizáciám
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
predaj materiálu a tovaru pre zariadenie bytu a bývania, vrátane textilu
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov, vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby akciovej spoločnosti
  (from: 04/28/1992 until: 05/31/1993)
podkladanie tvrdoliatych asfaltov
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
výroba stavebných betónových konštrukcií a prefabrikátov
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
zámočnícka výroba
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
kovoobrábanie
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
klampiarstvo
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
drvenie kameňa /výroba kameniny pre stavebníctvo/
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
revízie el. zariadení do 1000 V v obj.tr. A
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
technické revízie rozvodov plynu
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
technické revízie zdvíhacích zariadení
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
projektové a rozpočtové práce v stavebníctve
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/01/1993 until: 10/13/1994)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
elektroinštalatérstvo
  (from: 09/27/1993 until: 03/01/1998)
plynoinštalatérstvo
  (from: 09/27/1993 until: 03/01/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/27/1993 until: 10/13/1994)
nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj
  (from: 09/27/1993 until: 10/13/1994)
výroba a montáž ústredného kúrenia
  (from: 06/01/1993 until: 03/01/1998)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 06/01/1993 until: 02/09/2009)
bytová výstavba
  (from: 06/01/1993 until: 02/09/2009)
inž. činnosť, kalkulácie a vykonávanie stavebného dohľadu
  (from: 06/01/1993 until: 02/09/2009)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 06/01/1993 until: 02/09/2009)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 06/01/1993 until: 02/09/2009)
činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 09/27/1993 until: 02/09/2009)
činnosť vykonávaná banským spôsobom, trhacie práce
  (from: 09/27/1993 until: 02/09/2009)
výkon geodetických a kartografických prác
  (from: 09/27/1993 until: 02/09/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992 until: 02/09/2009)
Ing. Miroslav Daňo
83
Ladce
  (from: 09/27/1993 until: 04/22/1996)
Ing. Anton Híreš
Zahradnícka 290
Ilava
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Viera Hlaváčová
Haburská 18
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Pavel Hrehor - Predseda:
Žilinská 25
Beluša
  (from: 04/28/1992 until: 04/22/1996)
Ing. Anton Krajčí
Hliny 1413/150
Považská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Anton Krajčí - II. podpredseda:
Dedovec 1758
Považská Bystrica
  (from: 09/27/1993 until: 04/22/1996)
Ing. Anton Krajčí - II. podpredseda:
Dedovec 1758
Považská Bystrica
  (from: 04/23/1996 until: 03/01/1998)
Juraj Letko
409
Ladce
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Tatiana Machovičová - I. podpredseda:
Zákvašov 1503/20
Považská Bystrica
  (from: 09/27/1993 until: 10/13/1994)
Ing. Tatiana Machovičová - Podpredseda:
Zákvašov 1503/20
Považská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 10/13/1994)
Ing. Olga Oravíková
Molitorova 1117
Púchov
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Oľga Oravíková
Pod Lachovcom 1177
Púchov
  (from: 09/27/1993 until: 04/22/1996)
Eduard Paliesek
ČA 466
Púchov
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Pavol Pastorek - I. podpredseda:
Železničná 83/19
Považská Bystrica
  (from: 10/14/1994 until: 04/22/1996)
Ing. Pavol Pastorek - I. podpredseda:
Železničná 83/19
Považská Bystrica
  (from: 04/23/1996 until: 03/01/1998)
Ing. Jaromír Vaštík - Predseda
SNP 1432/17-4
Považská Bystrica
  (from: 04/23/1996 until: 03/01/1998)
František Zatlukal
Vieska 69
Púchov
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Pavel Pastorek - predseda
Železničná 83/19
Považská Bystrica
  (from: 03/02/1998 until: 02/09/2009)
Ing. Jozef Magdech - člen
SNP 1453/67-5
Považská Bystrica
  (from: 03/02/1998 until: 02/09/2009)
Ing. Pavel Trška - člen
Námestie slobody 1406/34
Púchov
  (from: 03/02/1998 until: 02/09/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 02/09/2009)
Branch of the enterprise: 
Name: 
TORUS stavebný podnik a.s. odštepný závod Praha
  (from: 04/05/1994 until: 10/13/1994)
Registered seat: 
U Rakovky 849
Praha 4
Česká republika
  (from: 04/05/1994 until: 10/13/1994)
Head: 
Ing. Milan Vrábel
183
Lúky pod Makytou
  (from: 04/05/1994 until: 10/13/1994)
Scope of business activity: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/05/1994 until: 10/13/1994)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/05/1994 until: 10/13/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/05/1994 until: 10/13/1994)
nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/05/1994 until: 10/13/1994)
 
 
Capital: 
87 925 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 02/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 87925
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 02/09/2009)
Number of shares: 85287
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Number of shares: 2638
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/07/1998
  (from: 01/03/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/07/1998
  (from: 12/29/2006 until: 01/02/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Pavol Loduha
M.R.Štefánika 184
Považská Bystrica 017 01
From: 08/07/1998 Until: 11/09/2007
  (from: 01/03/2008)
JUDr. Pavol Loduha
M.R.Štefánika 184
Považská Bystrica 017 01
From: 08/07/1998
  (from: 12/29/2006 until: 01/02/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/09/2007
  (from: 01/03/2008)
Supervisory board: 
Felix Adamec
Drienové 437
Plevník
  (from: 09/27/1993 until: 08/19/1996)
Felix Adamec - Podpredseda:
437
Plevník - Drienové
  (from: 08/20/1996 until: 03/01/1998)
Ing. Miroslav Baliak
Moyzesova 890/89
Považská Bystrica
  (from: 10/14/1994 until: 08/19/1996)
Ing. Miroslav Baliak
Moyzesova 890/89
Považská Bystrica
  (from: 08/20/1996 until: 03/01/1998)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - Predseda:
Kalinčiakova 5
Trenčín
  (from: 09/27/1993 until: 09/03/1995)
Ing. Mikuláš Doskoč
SNP 1432/17
Považská Bystrica
  (from: 09/04/1995 until: 08/19/1996)
JUDr. Karol Ďuriš
Hliny 1188/11
Považská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Mária Ďurišová
Hliny 1188/11
Považská Bystrica
  (from: 09/27/1993 until: 10/13/1994)
Ing. Ladislav Gajdošík
Hrabové 229
Bytča
  (from: 09/27/1993 until: 10/13/1994)
Ing. Ladislav Gajdošík - Podpredseda:
Hrabové 229
Bytča
  (from: 10/14/1994 until: 09/03/1995)
Ing. Anna Grbalová - Podpredseda:
127
Považská Teplá
  (from: 09/27/1993 until: 10/13/1994)
Ing. Anna Grbálová - Predseda:
127
Považská Teplá
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Ing. Jozef Jágrik
198
Brvnište
  (from: 08/20/1996 until: 02/09/2009)
Ing. Pavol Jakubek - Predseda:
SNP 1453/67-4
Považská Bystrica
  (from: 08/20/1996 until: 02/09/2009)
Ing. Ľuboš Lackovič
Rozkvet 2005/13-4
Považská Bystrica
  (from: 09/04/1995 until: 08/19/1996)
Juraj Letko
409
Ladce
  (from: 09/27/1993 until: 10/13/1994)
Ing. Irena Malaníková
Dostojevského rad 11
Bratislava
  (from: 09/04/1995 until: 08/19/1996)
Ing. Anton Martaus
Zákvašov 1519/54
Považská Bystrica
  (from: 04/28/1992 until: 09/26/1993)
Mgr. Mária Miazdrová
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 10/14/1994 until: 09/03/1995)
Jaroslav Michálek
Tatranská 299/27
Považská Bystrica
  (from: 08/20/1996 until: 02/09/2009)
Ing. Pavel Trška
Námestie Slobody 1406/34
Púchov
  (from: 08/20/1996 until: 03/01/1998)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhormaždenia, konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 387
  (from: 09/27/1993 until: 02/09/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.5.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 387
  (from: 10/14/1994 until: 02/09/2009)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 106/98-195 zo dňa 7.8.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok TORUS, stavebný podnik a.s., Považské Podhradie 556/4, Považská Bystrica, IČO: 31 562 442. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Loduha, advokátska kancelária M.R.Štefánika 184, 017 01 Považská Bystrica.
  (from: 09/03/1998 until: 02/09/2009)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 4K 106/98-871 zo dňa 03.10.2007 zrušil konkurz na majetok úpadcu TORUS, stavebný podnik a.s., Považské Podhradie 556/4, Považská Bystrica, IČO 31 562 442 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil JUDr. Pavla Loduhu funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.11.2007.
  (from: 01/03/2008 until: 02/09/2009)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person