Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  196/R

Business name: 
UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Priemyselná 9
Prievidza 971 01
  (from: 06/09/2000)
Identification number (IČO): 
31 562 477
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 03/17/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/17/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/17/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/17/1993)
výroba, inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania
  (from: 03/17/1993)
elektroinštalácie
  (from: 03/17/1993)
plynoinštalatérstvo
  (from: 03/17/1993)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/17/1993)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 03/17/1993)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 08/24/1995)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 08/24/1995)
výroba a montáž oceľových konštrukcií v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
zámočnícke práce
  (from: 11/21/2002)
zváračské práce
  (from: 11/21/2002)
elektroinštalácie
  (from: 11/21/2002)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 11/21/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 11/21/2002)
prenájom nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 11/21/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992)
Ing. Ivan Žiak - predseda
281
Veľké Uherce 958 41
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007)
Roman Meliško - člen
90
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007)
Ing. Peter Simonides - člen
Urbánkova 916/13
Prievidza 971 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/31/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/28/1992)
Capital: 
562 437,74 EUR Paid up: 562 437,74 EUR
  (from: 05/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 16946
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 05/16/2009)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Kučerka
Na Hlodzi 67/8
Čereňany 972 46
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007)
Ján Čičmanec
171
Kocurany 972 02
From: 02/13/2007
  (from: 05/18/2007)
Ing. Róbert Dobrotka
Veľká Okružná 1040/35
Partizánske 958 01
From: 06/05/2017
  (from: 07/26/2017)
Other legal facts: 
Na schválení valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bol schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 391
  (from: 03/18/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 19.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 391
  (from: 08/20/1993)
Valné zhromaždenie, konané dňa 10.5.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 391
  (from: 08/24/1995)
Valné zhromaždenie dňa 23.05.1997 rozhodlo o zmene v orgánoch a.s. a zmene stanov.
  (from: 10/01/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 05.06.1998 schválilo zmeny v dozornej rade. Dozorná rada zvolila dňa 05.06.1998 nového predsedu.
  (from: 03/31/1999)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 104/99, NZ 100/99 zo dňa 11.6.1999) schválilo zmenu sídla spoločnosti, zmenu stanov.
  (from: 06/09/2000)
Valné zhromaždenie dňa 9.6.2000 vzalo na vedomie odstúpenie Jozefa Šušola z funkcie člena predstavenstva a zvolilo člena predstavenstva. Na spoločnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady dňa 1.12.2000 bolo odsúhlasené odstúpenie Ing. Matúša Hakoša z funkcie predsedu a člena predstavenstva a v súlade s čl. XII ods. 11 písm. b) bola za členku predstavenstva kooptovaná Elizabetha Prágerová do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
  (from: 01/30/2001)
Valné zhromaždenie dňa 18.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s. a potvrdilo kooptovanú členku predstavenstva vo funkcii.
  (from: 06/19/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2002 (notárska zápisnica N 259/02, NZ 257/02, dodatok k nej, zo dňa 14.6.2002) schválilo zmeny stanov.
  (from: 11/21/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 13.11.2003 (notárska zápisnica N 246/03, NZ 105364/03 zo dňa 13.11.2003).
  (from: 02/25/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person