Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  196/R

Business name: 
UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Priemyselná 9
Prievidza 971 01
  (from: 06/09/2000)
Sebedražská cesta 1
Prievidza 971 01
  (from: 04/28/1992 until: 06/08/2000)
Identification number (IČO): 
31 562 477
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 03/17/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/17/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/17/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/17/1993)
výroba, inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania
  (from: 03/17/1993)
elektroinštalácie
  (from: 03/17/1993)
plynoinštalatérstvo
  (from: 03/17/1993)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/17/1993)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 03/17/1993)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 08/24/1995)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 08/24/1995)
výroba a montáž oceľových konštrukcií v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
zámočnícke práce
  (from: 11/21/2002)
zváračské práce
  (from: 11/21/2002)
elektroinštalácie
  (from: 11/21/2002)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 11/21/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 11/21/2002)
prenájom nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 11/21/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/21/2002)
oprava tlakových zariadení
  (from: 10/17/2003 until: 03/17/2016)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/21/2002 until: 04/07/2016)
revízia elektrických zariadení do 1000 V a hromozvodov
  (from: 11/21/2002 until: 04/07/2016)
iná nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 03/17/1993 until: 07/25/2017)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (from: 03/17/1993 until: 03/17/2016)
revízia elektrických zariadení do 1000 V a hromozvodov
  (from: 03/17/1993 until: 03/17/2016)
oprava a rekonštrukcia stavebných a strojových výrobných zariadení formou vyššej dodávky
  (from: 04/28/1992 until: 03/16/1993)
podzemná výstavba, strojné elektromontážne práce v oblasti ekologických stavieb
  (from: 04/28/1992 until: 03/16/1993)
dodávky povrchových stavieb na kľúč
  (from: 04/28/1992 until: 03/16/1993)
pretláčanie chráničiek
  (from: 04/28/1992 until: 03/16/1993)
výroba rozvádzačov a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 04/28/1992 until: 03/16/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992)
Ing. Ivan Žiak - predseda
281
Veľké Uherce 958 41
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007)
Roman Meliško - člen
90
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007)
Ing. Peter Simonides - člen
Urbánkova 916/13
Prievidza 971 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/31/2018)
Štefan B e ň a d i k - člen
Ml. budovateľov 37/3
Prievidza
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
Ing. Matúš Hakoš - predseda
Dlhá ulica 26/4
Prievidza
  (from: 10/01/1997 until: 01/29/2001)
Štefan Hromada - člen
Clementisova 41/5
Prievidza
  (from: 08/20/1993 until: 08/08/1996)
Štefan Hromada - člen
Clementisa 41/5
Prievidza
  (from: 01/30/2001 until: 02/15/2006)
Štefan Hromada - člen
Clementisa 41/5
Prievidza
Until: 12/14/2005
  (from: 02/16/2006 until: 02/15/2006)
Rudolf K a ď a r a - člen
Konvalinková 25
Prievidza
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
Ing. Florián K a p u s t a - člen
J. Murgaša 30/12
Prievidza
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
Prof. JUDr. Jozef Klimko , DrSc. - podpredseda
Novosvetská 22
Bratislava
  (from: 08/20/1993 until: 08/23/1995)
Jozef Meliško - podpredseda
90
Opatovce nad Nitrou
  (from: 10/01/1997 until: 01/29/2001)
Jozef Meliško - predseda
90
Opatovce nad Nitrou
  (from: 01/30/2001 until: 02/15/2006)
Jozef Meliško - predseda
90
Opatovce nad Nitrou
Until: 12/14/2005
  (from: 02/16/2006 until: 02/15/2006)
PhDr. Peter Michalovič - člen
Riazanská 67
Bratislava
  (from: 08/09/1996 until: 09/30/1997)
Richard Pišťánek - predseda predstavenstva
Poruba 395
Lazany 972 11
From: 12/15/2005
  (from: 02/16/2006 until: 05/17/2007)
Richard Pišťánek - predseda predstavenstva
Poruba 395
Lazany 972 11
From: 12/15/2005 Until: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Elisabetha Prágerová - podpredseda
Lúčky 1251/19
Bojnice
  (from: 01/30/2001 until: 02/15/2006)
Elisabetha Prágerová - podpredseda
Lúčky 1251/19
Bojnice
Until: 12/14/2005
  (from: 02/16/2006 until: 02/15/2006)
Elisabetha Prágerová - podpredseda predstavenstva
Lúčky 1251/19
Bojnice 972 01
From: 12/15/2005
  (from: 02/16/2006 until: 05/17/2007)
Elisabetha Prágerová - podpredseda predstavenstva
Lúčky 1251/19
Bojnice 972 01
From: 12/15/2005 Until: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ing. Pavol S i m o n i d e s - podpredseda
Zapotôčky 3
Prievidza
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
Ing. Milan Simušiak - člen
Žarnova 858/12
Prievidza 971 01
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007 until: 07/30/2018)
Ing. Milan Simušiak - člen
Žarnova 858/12
Prievidza 971 01
From: 02/16/2007 Until: 06/15/2018
  (from: 07/31/2018 until: 07/30/2018)
Viliam Slávik - člen predstavenstva
Fr. Hečku 58/66
Prievidza 971 01
From: 12/15/2005
  (from: 02/16/2006 until: 05/17/2007)
Viliam Slávik - člen predstavenstva
Fr. Hečku 58/66
Prievidza 971 01
From: 12/15/2005 Until: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Jozef Šušol - člen
274
Cigeľ
  (from: 10/01/1997 until: 01/29/2001)
Jozef Šušol - podpredseda
274
Cigeľ
  (from: 08/09/1996 until: 09/30/1997)
Jozef Šušol - predseda
274
Cigeľ
  (from: 08/20/1993 until: 08/08/1996)
Ing. Štefan T r g i ň a - predseda
532
Chrenovec
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
Ing. Stanislav Toman - podpredseda
Tále 38
Bojnice
  (from: 08/24/1995 until: 08/08/1996)
Ing. Stanislav Toman - predseda
Tále 38
Bojnice
  (from: 08/09/1996 until: 09/30/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/28/1992)
Capital: 
562 437,74 EUR Paid up: 562 437,74 EUR
  (from: 05/16/2009)
16 946 000 Sk Paid up: 16 946 000 Sk
  (from: 10/17/2003 until: 05/15/2009)
16 946 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 10/16/2003)
Shares: 
Number of shares: 16946
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 05/16/2009)
Number of shares: 16946
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 02/25/2004 until: 05/15/2009)
Number of shares: 16946
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/21/2002 until: 02/24/2004)
Number of shares: 16946
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/12/2003 until: 02/24/2004)
Number of shares: 16946
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/18/1993 until: 11/20/2002)
Number of shares: 16438
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 03/17/1993)
Number of shares: 508
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 03/17/1993)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Kučerka
Na Hlodzi 67/8
Čereňany 972 46
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007)
Ján Čičmanec
171
Kocurany 972 02
From: 02/13/2007
  (from: 05/18/2007)
Ing. Róbert Dobrotka
Veľká Okružná 1040/35
Partizánske 958 01
From: 06/05/2017
  (from: 07/26/2017)
Štefan Beňadik
Gorazdovo nábr. 6/3
Prievidza
  (from: 08/24/1995 until: 08/08/1996)
Ing. Mária K a r p i š o v á - člen
Lúčna 5
Prievidza
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
Jozef K r e h e n b i e l - predseda
S. Chalúpku 7
Bojnice
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
Marián Krpelan - predseda
Viničná 10
Prievidza
  (from: 03/31/1999 until: 06/18/2001)
Marián Krpelan - predseda
Viničná lO
Prievidza
  (from: 10/01/1997 until: 03/30/1999)
Doc. Ing. Vladimír M i š í k , CSc. - člen
Kalinčiakova 13
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 08/19/1993)
JUDr. Katarína Macháčková
Bjornsona 22/3
Prievidza 971 01
From: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007 until: 06/20/2011)
JUDr. Katarína Macháčková
Bjornsona 22/3
Prievidza 971 01
From: 02/16/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Ing. Miloš Meliško - predseda
S. Chalupku 13
Bojnice 972 01
  (from: 06/19/2001 until: 02/15/2006)
Ing. Miloš Meliško - predseda
S. Chalupku 13
Bojnice 972 01
Until: 04/21/2004
  (from: 02/16/2006 until: 02/15/2006)
Ivan Meluš
Lúčky 1252/9
Bojnice 972 01
From: 06/23/2005
  (from: 02/16/2006 until: 05/17/2007)
Ivan Meluš
Lúčky 1252/9
Bojnice 972 01
From: 06/23/2005 Until: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Doc. Ing. Vladimír Mišík , CSc. - člen
Kalinčiakova 13
Bratislava
  (from: 08/20/1993 until: 08/23/1995)
Ing. Ladislav Pasovský - predseda
Stavbárov 11/7
Prievidza
  (from: 08/20/1993 until: 08/23/1995)
Ing. Pavol Simonides - predseda
J. Červeňa 3
Prievidza
  (from: 08/24/1995 until: 03/30/1999)
Ing. Pavol Simonides - člen
Červeňa 3
Prievidza 971 01
  (from: 06/19/2001 until: 05/17/2007)
Ing. Pavol Simonides - člen
Červeňa 3
Prievidza 971 01
Until: 02/16/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ing. Ján Slimák - člen
Sládkovičova 49/670
Nová Dubnica
  (from: 08/24/1995 until: 09/30/1997)
Ing. Stanislav Toman - člen
Clementisova 58/2
Prievidza
  (from: 08/20/1993 until: 08/23/1995)
Michal Tulík - člen
Konvalinkova 31
Prievidza
  (from: 08/09/1996 until: 05/17/2007)
Michal Tulík - člen
Konvalinkova 31
Prievidza
Until: 02/13/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Stanislav Vida - člen
Hradec 41
Prievidza
  (from: 03/31/1999 until: 06/18/2001)
Ing. Mária Flimelová
M.Rázusa 777/13
Bojnice 972 01
From: 06/10/2011 Until: 01/13/2018
  (from: 02/20/2018 until: 02/19/2018)
Ing. Mária Flimelová
M.Rázusa 777/13
Bojnice 972 01
From: 06/10/2011
  (from: 06/21/2011 until: 02/19/2018)
Other legal facts: 
Na schválení valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bol schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 391
  (from: 03/18/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 19.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 391
  (from: 08/20/1993)
Valné zhromaždenie, konané dňa 10.5.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 391
  (from: 08/24/1995)
Valné zhromaždenie dňa 23.05.1997 rozhodlo o zmene v orgánoch a.s. a zmene stanov.
  (from: 10/01/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 05.06.1998 schválilo zmeny v dozornej rade. Dozorná rada zvolila dňa 05.06.1998 nového predsedu.
  (from: 03/31/1999)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 104/99, NZ 100/99 zo dňa 11.6.1999) schválilo zmenu sídla spoločnosti, zmenu stanov.
  (from: 06/09/2000)
Valné zhromaždenie dňa 9.6.2000 vzalo na vedomie odstúpenie Jozefa Šušola z funkcie člena predstavenstva a zvolilo člena predstavenstva. Na spoločnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady dňa 1.12.2000 bolo odsúhlasené odstúpenie Ing. Matúša Hakoša z funkcie predsedu a člena predstavenstva a v súlade s čl. XII ods. 11 písm. b) bola za členku predstavenstva kooptovaná Elizabetha Prágerová do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
  (from: 01/30/2001)
Valné zhromaždenie dňa 18.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s. a potvrdilo kooptovanú členku predstavenstva vo funkcii.
  (from: 06/19/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2002 (notárska zápisnica N 259/02, NZ 257/02, dodatok k nej, zo dňa 14.6.2002) schválilo zmeny stanov.
  (from: 11/21/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 13.11.2003 (notárska zápisnica N 246/03, NZ 105364/03 zo dňa 13.11.2003).
  (from: 02/25/2004)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person