Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  204/R

Business name: 
ZVL DIAMON, a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Registered seat: 
Centrum 12/17
Považská Bystrica 017 28
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Identification number (IČO): 
31 563 317
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
11/21/1994
  (from: 11/21/1994)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 11/21/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Capital: 
113 474 000 Sk
  (from: 06/08/1993 until: 11/20/1994)
Other legal facts: 
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov ZVL DIAMON Považská Bystrica, konaného dňa 11.10.1994 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti v zmysle § 69 Obch. zák. bez likvidácie rozdelením na dve novozaložené spoločnosti, a to ZVL, a.s. Považská Bystrica a ZVL DIAMON, a.s. so sídlom v Rajci. Práva, povinnosti, záväzok a majetok prechádzajú na novozaložené spoločnosti podľa pripojeného delimitačného protokolu, pričom záväzky voči štátnemu rozpočtu a mestu Považská Bystrica preberá ZVL, a.s. Považská Bystrica a práva a povinnosti vyplývajúce z priemyselného vlastníctva prechádzajú na ZVL DIAMON, a.s. Rajec, Vzhľadom na túto skutočnosť a splnením si povinnosti podľa § 33 ods. 2 zák. č. 511/92 Zb. sa ZVL DIAMON, a.s. Považská Bystrica z obchodného registra ku dňu 21.11.1994 v y m a z ú v a . Stary spis Sa 463
  (from: 11/21/1994)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person