Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  204/R

Business name: 
ZVL DIAMON, a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Registered seat: 
Centrum 12/17
Považská Bystrica 017 28
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Identification number (IČO): 
31 563 317
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
11/21/1994
  (from: 11/21/1994)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 11/21/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj malej poľnohospodárskej mechanizácie a stacionárnych motorov
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
výroba komponentov pre jednostopé motorové vozidlá
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
výroba náradia
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
výroba komponentov ložísk
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
nákup a predaj valivých ložísk
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
nákup a predaj spotrebného tovaru
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
výroba a predaj invalidných vozíkov a zdravotníckych pomôcok
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
výkony odbytu a zásobovania vrátane výkonov skladového hospodárstva /obchodná činnosť/ výrobkov strojárskych, kovospracujúcich a priemyselných ostatných
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
výkony poradenských, sprostredkovacích, konzultačných a obchodno-technických služieb
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
maloobchodný predaj výrobkov strojárskych kovospracujúcich a priemyselných ostatných
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
výkony služieb verejného stranovania, ubytovania a služieb cestovnej kancelárie
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Ing. Ján B á r d y - Podpredseda
Zakvášov 1520/38
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Ján B i e l i k - Predseda
Febr. víťazstva 989/4
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Milan Hrubjak - Člen
Predmestská 50/1
Žilina
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Ing. Ľubomír Janoška - Predseda
Clementisova 1035/81
Kysucké Nové Mesto
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Ing. Pavol Jeleník - Podpredseda
Štúrova 42/16-16
Považská Bystrica
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Ing. Jozef K a š u b a - Člen
Zakvášov 1518/49
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Alexander K o v á č - Člen
Hliny 1419/16-5
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Miroslav P o l a č k o - Člen
nám. SNP
Rajec
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Rudolf P o l ú c h - Člen
SNP 1456/72
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Rudolf S e r m e k - Člen
Hliny 1356/179
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
PhDr. Blažej Slabý , CSc. - Člen
Bebravská 10
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Ing. Miroslav Súkeník - Člen
Zbyňov 119
Rajec
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členo- ia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovaťza spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpisvždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanémunázvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Capital: 
113 474 000 Sk
  (from: 06/08/1993 until: 11/20/1994)
113 474 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Shares: 
Number of shares: 113474
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/08/1993 until: 11/20/1994)
Number of shares: 110070
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Number of shares: 3404
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 06/07/1993)
Supervisory board: 
Ing. Peter D u d á k - Člen
Nezábudkova 10
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Milan Gálik - Člen
Jedľová 1
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 11/01/1994)
Ing. Jaroslav Husárik - Člen
S. Chalúpku 955/11
Stupava
  (from: 11/02/1994 until: 11/20/1994)
Ing. Ján J a s e n o v e c - Predseda
Ružobá 192/2
Rajec
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Marián Jasenovec - Podpredseda
Ružová 162/2
Rajec
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Ing. Emil K o č u d á k - Člen
Kuzmányho 923/24
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Ján M a r č e k - Člen
Záhradnícka 6
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Pavol M i c h á l e k - Podpredseda
Lánska 925
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Ladislav Malík - Člen
Orlové 230
Považská Bystrica
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
JUDr. Miroslav Mečíř - Predseda
Sotiná 1201/8
Senica
  (from: 10/04/1993 until: 11/01/1994)
Kamil Š p a n i h e l - Člen
Leninova 964/7
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Ján Števonka - Člen
Martinská 9
Žilina - Vlčince lll
  (from: 10/04/1993 until: 11/01/1994)
Ing. Vladislav Šurina - Člen
526
Ochodnica
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Ing. Juraj Ujházy - Predseda
Jilemnického 6
Svit
  (from: 11/02/1994 until: 11/20/1994)
Ing. Miroslav Zelinka - Člen
Rajecká 1
Žilina
  (from: 11/02/1994 until: 11/20/1994)
Other legal facts: 
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov ZVL DIAMON Považská Bystrica, konaného dňa 11.10.1994 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti v zmysle § 69 Obch. zák. bez likvidácie rozdelením na dve novozaložené spoločnosti, a to ZVL, a.s. Považská Bystrica a ZVL DIAMON, a.s. so sídlom v Rajci. Práva, povinnosti, záväzok a majetok prechádzajú na novozaložené spoločnosti podľa pripojeného delimitačného protokolu, pričom záväzky voči štátnemu rozpočtu a mestu Považská Bystrica preberá ZVL, a.s. Považská Bystrica a práva a povinnosti vyplývajúce z priemyselného vlastníctva prechádzajú na ZVL DIAMON, a.s. Rajec, Vzhľadom na túto skutočnosť a splnením si povinnosti podľa § 33 ods. 2 zák. č. 511/92 Zb. sa ZVL DIAMON, a.s. Považská Bystrica z obchodného registra ku dňu 21.11.1994 v y m a z ú v a . Stary spis Sa 463
  (from: 11/21/1994)
Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 28.4.92 v zmysle § 154 a nasl., v súl.§§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozh. o schválení priv. proj. č.j. 258/92 zo 7.4.92 a č.j.442/ 92 z 28.4.92 a z.č.92/91 Zb
  (from: 04/30/1992 until: 11/20/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 463
  (from: 06/08/1993 until: 11/20/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 463
  (from: 10/04/1993 until: 11/20/1994)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person