Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  62/R

Business name: 
ORPO Alutermglas spol. s r.o.
  (from: 11/20/1991 until: 12/03/2012)
Registered seat: 
Trenčianska Turná 913 21
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
Stromová 18
Trenčín 911 01
  (from: 11/20/1991 until: 05/20/1993)
Identification number (IČO): 
30 999 456
  (from: 11/20/1991)
Date of entry: 
11/20/1991
  (from: 11/20/1991)
Person dissolved from: 
8.11.2012
  (from: 12/04/2012)
Date of deletion: 
12/04/2012
  (from: 12/04/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/04/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/20/1991)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, nákup, výroba a predaj stavebných, hliníkových a plastických prvkov, okná, dvere, výklady, sprchovacie kúty, kľučky, madlá a iné, výskum a vývoj technológie výroby a technologického zariadenia, výroba, oprava a predaj olovených akumulátorov;
  (from: 11/20/1991 until: 05/20/1993)
výskum, vývoj a výroba výrobkov strojárskeho charakteru a sprostredkovanie výroby, dodávok vč. technickej pomoci;
  (from: 11/20/1991 until: 05/20/1993)
výskum, vývoj, nákup, výroba a predaj stavebných, hliníkových a plastických prvkov, okná, dvere, výklady, sprchovacie kúty, kľučky, madlá a iné;
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
výskum a vývoj technológie výroby a technologického zariadenia;
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
výskum, vývoj a výroba konštrukčných výrobkov strojárskeho charakteru a sprostredkovanie výroby včetne technickej pomoci;
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
sprostredkovanie obchodu;
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
Partners: 
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Hodžova 26
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/21/1993 until: 03/23/1994)
Ing. Ladislav Orság
Mládežnícka 80
Trenčianska Turná
Slovak Republic
  (from: 03/24/1994 until: 07/30/1996)
Ing. Ladislav Orság
Mládežnícka 80
Trenčianska Turná
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/23/1994)
Ing. Dušan Polhorský
Stromová 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 10/05/1995 until: 07/30/1996)
Ing. Dušan Polhorský
Stromová 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/24/1994 until: 10/04/1995)
Ing. Dušan Polhorský
Stromová 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/20/1991 until: 03/23/1994)
Ing. Ladislav Orság
Mládežnícka 80
Trenčianska Turná
Slovak Republic
  (from: 07/31/1996 until: 12/03/2012)
Pasquale Munno
Giovanni Paolo l, La Roa Rossa
Maria Capua Vetere
Taliansko
  (from: 11/20/1991 until: 10/04/1995)
Mikhail Drobychev 560222/000C
Gorkého 27-6
Pskov
Ruská federácia
  (from: 07/31/1996 until: 12/03/2012)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Polhorský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 11/20/1991 until: 03/23/1994)
Ing. Ladislav Orság
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 11/20/1991 until: 03/23/1994)
Pasquale Munno
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 11/20/1991 until: 10/04/1995)
Ing. Jozef Margetinec , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 05/21/1993 until: 03/23/1994)
Ing. Dušan Polhorský
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 03/24/1994 until: 10/04/1995)
Ing. Ladislav Orság
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 03/24/1994 until: 07/30/1996)
Ing. Dušan Polhorský
Amount of investment: 125 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 10/05/1995 until: 07/30/1996)
Ing. Ladislav Orság
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 07/31/1996 until: 12/03/2012)
Mikhail Drobychev 560222/000C
Amount of investment: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 07/31/1996 until: 12/03/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
konatelia
  (from: 11/20/1991 until: 05/20/1993)
Ing. Dušan Polhorský
Stromova 18
Trenčín
  (from: 05/21/1993 until: 07/28/2004)
Ing. Dušan Polhorský
Stromova 18
Trenčín
From: 11/20/1991
  (from: 07/29/2004 until: 12/03/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda - Ing. Dušan POLHORSKÝ - samostatne
  (from: 11/20/1991 until: 05/20/1993)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/29/2004 until: 12/03/2012)
200 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 07/28/2004)
150 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 05/20/1993)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/121/2011 - 26 zo dňa 04. októbra 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2012 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ORPO Alutermglas spol. s r. o., so sídlom Trenčianska Turná, IČO 30 999 456, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 62/R.
  (from: 12/04/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.ll.l99l podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a Zák. č. l73/l988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 379
  (from: 11/20/1991 until: 12/03/2012)
Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 18.12.1992 v súlade s príslušným ustanovením § 105 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb.prijatý valným zhromaždením zo dňa 18.12.1992. Stary spis: S.r.o. 379
  (from: 05/21/1993 until: 12/03/2012)
Spoločenská zmluva bola zmenená dňa 9.2.1994 Stary spis: S.r.o. 379
  (from: 03/24/1994 until: 12/03/2012)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá podľa § 115 odst.1 Obchodného zákonníka podpísaná dňa 6.4.1995. Stary spis: S.r.o. 379
  (from: 10/05/1995 until: 12/03/2012)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person