Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  217/R

Business name: 
DELTA SYSTÉM, a.s.
  (from: 09/24/1993)
Registered seat: 
Sama Chalupku č.6
Handlová 972 51
  (from: 11/29/2001)
Východná Šachta 1
Handlová 972 51
  (from: 09/24/1993 until: 11/28/2001)
Identification number (IČO): 
31 592 601
  (from: 09/24/1993)
Date of entry: 
09/24/1993
  (from: 09/24/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/24/1993)
Objects of the company: 
výroba kovového nábytku a drevených doplnkov
  (from: 09/24/1993)
obchod s nábytkom, doplnkami, výrobným materiálom, polotovarmi
  (from: 09/24/1993)
obchodovanie s nehnuteľnosťami
  (from: 09/24/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/24/1993)
Ing. Vladimír Buzalka - Chairman of the Board of Directors
Kremnická 587/2
Handlová 972 51
From: 04/28/2022
  (from: 05/07/2022)
MUDr. Alica Buzalková - Member of the Board of Directors
Kremnická 587/2
Handlová 972 51
From: 04/28/2022
  (from: 05/07/2022)
Ing. Vladimír Buzalka - Predseda
Kremnická 2
Handlová
  (from: 09/24/1993 until: 11/28/2001)
Ing. Vladimír Buzalka - Predseda
Kremnická 2
Handlová
  (from: 11/29/2001 until: 11/30/2006)
Dr. Katarína Suchá
Okružná 17/10
Handlová
  (from: 09/24/1993 until: 11/28/2001)
Dr. Katarína Suchá
Okružná 17/10
Handlová
  (from: 11/29/2001 until: 11/30/2006)
Ing. Vladimír Buzalka - Predseda
Kremnická 2
Handlová
From: 09/24/1993 Until: 04/27/2022
  (from: 05/07/2022 until: 05/06/2022)
Dr. Katarína Suchá
Okružná 17/10
Handlová
From: 09/24/1993 Until: 04/27/2022
  (from: 05/07/2022 until: 05/06/2022)
Ing. Vladimír Buzalka - Predseda
Kremnická 2
Handlová
From: 09/24/1993
  (from: 12/01/2006 until: 05/06/2022)
Dr. Katarína Suchá
Okružná 17/10
Handlová
From: 09/24/1993
  (from: 12/01/2006 until: 05/06/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 05/07/2022)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva, alebo v jeho neprítomnosti jeden člen predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo k vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Týmto členom predstavenstva je Dr. Katarína Suchá.
  (from: 09/24/1993 until: 05/06/2022)
Capital: 
49 127 EUR Paid up: 9 958,175662 EUR
  (from: 01/28/2010)
1 480 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 01/27/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 09/24/1993 until: 08/15/1994)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 245,635 EUR
  (from: 01/28/2010)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 400 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 01/27/2010)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 400 Sk
  (from: 08/16/1994 until: 11/28/2001)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/24/1993 until: 08/15/1994)
Supervisory board: 
PharmDr. Martin Buzalka
Kremnická 587/2
Handlová 972 51
From: 04/28/2022
  (from: 05/07/2022)
MUDr. Vladimír Buzalka
Na Konci Světa č.p. 521
Hovorčovice 250 64
Česká republika
From: 04/28/2022
  (from: 05/07/2022)
Bc. Martin Buzalka
Dimitrovova 4119/33A
Handlová 972 51
From: 04/28/2022
  (from: 05/07/2022)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
  (from: 09/24/1993 until: 11/28/2001)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
  (from: 11/29/2001 until: 11/30/2006)
Ing. Ján Suchý
Okružná 17/10
Handlová
  (from: 09/24/1993 until: 11/28/2001)
Ing. Ján Suchý
Okružná 17/10
Handlová
  (from: 11/29/2001 until: 11/30/2006)
Ing. Ján Suchý
Okružná 17/10
Handlová
From: 09/24/1993 Until: 04/27/2022
  (from: 05/07/2022 until: 05/06/2022)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
From: 09/24/1993 Until: 04/27/2022
  (from: 05/07/2022 until: 05/06/2022)
Ing. Ján Suchý
Okružná 17/10
Handlová
From: 09/24/1993
  (from: 12/01/2006 until: 05/06/2022)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
From: 09/24/1993
  (from: 12/01/2006 until: 05/06/2022)
Marsengo Giovani - Predseda
Via Rivoli 117
Fillarbasse
Taliansko
  (from: 09/24/1993 until: 11/30/2006)
Marsengo Giovani - Predseda
Via Rivoli 117
Fillarbasse
Taliansko
From: 09/24/1993 Until: 04/27/2022
  (from: 05/07/2022 until: 05/06/2022)
Marsengo Giovani - Predseda
Via Rivoli 117
Fillarbasse
Taliansko
From: 09/24/1993
  (from: 12/01/2006 until: 05/06/2022)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 574
  (from: 08/16/1994)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 21.8.2001 (notárska zápisnica N 121/2001, Nz 120/2001 zo dňa 21.8.2001).
  (from: 11/29/2001)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person