Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3489/B

Business name: 
EXIP BRATISLAVA, s.r.o.
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Registered seat: 
Ladzianskeho 8
Bratislava 831 01
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Identification number (IČO): 
31 332 404
  (from: 09/17/1992)
Date of entry: 
09/17/1992
  (from: 09/17/1992)
Person dissolved from: 
17.3.2014
  (from: 04/10/2014)
17.3.2014
  (from: 04/04/2014 until: 04/09/2014)
Date of deletion: 
04/10/2014
  (from: 04/10/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/10/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/17/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
reklamná činnosť
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
obstarávateľská činnosť
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Partners: 
JUDr. Ladislav SCHWARCZ
Ladzianskeho 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Ing. Karol FRANCE
Ladzianskeho 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Contribution of each member: 
JUDr. Ladislav SCHWARCZ
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 33 750 Sk
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Ing. Karol FRANCE
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 16 250 Sk
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
JUDr. Ladislav S c h w a r c z
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Ing. Karol F r a n c e
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná za spoločnosť samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33Exre/1148/2005 zo dňa 22.01.2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2014 bola obchodná spoločnosť EXIP BRATISLAVA, s. r. o., so sídlom Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava, IČO: 31 332 404 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť EXIP BRATISLAVA, s. r. o., so sídlom Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava, IČO: 31 332 404 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 3489/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/10/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.5.1992 a jej dodatkom zo 16.9.1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/. Stary spis: S.r.o. 7128
  (from: 09/17/1992 until: 04/09/2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 32Exre/1148/2005, ktorým súd zrušil spoločnosť EXIP BRATISLAVA, s. r. o. , Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava bez likvidácie.
  (from: 04/04/2014 until: 04/09/2014)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person