Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  221/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Banská obchodná spoločnosť a.s.
  (from: 12/15/1993)
Registered seat: 
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 11/03/2006)
Identification number (IČO): 
31 597 068
  (from: 12/15/1993)
Date of entry: 
12/15/1993
  (from: 12/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/15/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995)
preklad nákladov
  (from: 08/10/1995)
skladovanie
  (from: 08/10/1995)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 08/10/1995)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 08/10/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/10/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/10/1995)
prieskum trhu
  (from: 08/10/1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/10/1995)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/10/1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/10/1995)
sprostredkovanie tuhých a plynných palív
  (from: 08/10/1995)
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj.
  (from: 08/10/1995)
reklamné činnosti
  (from: 08/10/1995)
rozmnožovanie písomností a iné služby polygrafického priemys.
  (from: 08/10/1995)
prenájom a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 08/10/1995)
prenájom a sprostred. predaja bytových a nebytových priestor.
  (from: 08/10/1995)
veľkoob.a maloob. s textilnou strížou, lepidlom, eroflock 7OKV flockovanie vrátane dodávok materiálu
  (from: 08/10/1995)
realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja
  (from: 08/10/1995)
činnosti v ob. nehnuteľ. s vlast. alebo prenajatým majetkom
  (from: 08/10/1995)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 08/10/1995)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/10/1995)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 08/10/1995)
sekretárske služby a preklady vr. tlmočníckych služieb
  (from: 08/10/1995)
propagácia továrenskej výroby a výstavníc- tvo
  (from: 08/10/1995)
veľkoobchod. činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995)
maloobchod. činnosť nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995)
veľkoobchod. mimo predajne nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995)
maloobchod mimo predajne nevyžadujúca si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995)
maloobchod na trhoch nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (from: 08/10/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/10/1995)
špedičná činnosť
  (from: 09/21/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/21/2001)
ekologické spracovanie odpadov z energetických zariadení na spaľovanie tuhých palív (elektrárne, teplárne, výhrevne) č. 31307 škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia a koksua
  (from: 09/21/2001)
výroba siliticko-vápenatej vytvrdzovacej zmesi zo zbytkov po fluidnom spaľovaní hnedého uhlia a lignitu
  (from: 09/21/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/07/2004)
Mgr. Igor Stemnický - člen
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a k funkcii podpisujúceho pripojí svoj podpis podpisujúci.
  (from: 11/09/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/15/1993)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/15/2000)
Stockholder: 
Mgr. Igor Stemnický
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 11/03/2006)
Supervisory board: 
Pavla Škrabová
Rastislavova 3487/20
Poprad 058 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006)
Dana Stemická
Svitavská 12/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006)
Oľga Slašťanová
Bernolákova 4/12
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/25/2006
  (from: 11/03/2006)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 593
  (from: 08/10/1995)
Valné zhromaždenie dňa 19.12.1996 schválilo zmenu stanov. Valné zhromaždenie dňa 07.05.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/02/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 21/97, NZ 13/97 zo dňa 06.10.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 01/20/1998)
Valné zhromaždenie dňa 4.5.1998 schválilo zmenu dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 17.9.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.
  (from: 06/07/1999)
Valné zhromaždenie dňa 19.5.1999 a mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.6.1999 rozhodli o zmene členov dozornej rady.
  (from: 03/16/2000)
Valné zhromaždenie dňa 2.6.2000 rozhodlo o zmene dozornej rady.
  (from: 03/20/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 154/01, NZ 157/01 zo dňa 4.6.2001) schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/21/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.6.2002 odvolalo a zvolilo členov orgánov spoločnosti. Na zasadnutí predstavenstva dňa 19.6.2002 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 25.6.2002 bol zvolený predseda dozornej rady.
  (from: 10/14/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.12.2002 odvolalo a zvolilo členov dozornej rady. Na zasadnutí dozornej rady dňa 13.12.2002 bol zvolený predseda a podpredseda dozornej rady.
  (from: 06/13/2003)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person