Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3497/B

Business name: 
JUKA FM, spol. s r.o.
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2015)
JUKA, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 09/18/1992 until: 01/19/1998)
Registered seat: 
Vajnorská 127
Bratislava 831 04
  (from: 09/18/1992 until: 10/13/2015)
Identification number (IČO): 
31 332 480
  (from: 09/18/1992)
Date of entry: 
09/18/1992
  (from: 09/18/1992)
Person dissolved from: 
16. 9. 2015
  (from: 10/14/2015)
Date of deletion: 
10/14/2015
  (from: 10/14/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/14/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /maloobchod a veľkoobchod/, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
  (from: 09/18/1992 until: 10/13/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výkonu služieb
  (from: 09/18/1992 until: 10/13/2015)
obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/18/1992 until: 10/13/2015)
Partners: 
Marián Baláž
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Ing. Milan Fungáč
Osloboditeľská 16
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 01/20/1998 until: 06/18/1998)
Ing. Milan Fungáč
Osloboditeľská 16
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 10/02/1997 until: 01/19/1998)
Juraj Váňo
Rajecká 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/02/1997 until: 01/19/1998)
Juraj Váňo
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Jana Váňová
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/02/1997 until: 01/19/1998)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Anna Velebová
Korytnická 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Ing. Milan Fungáč
Osloboditeľská 16
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 06/19/1998 until: 10/13/2015)
Contribution of each member: 
Karol Veleba
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Anna Velebová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Marián Baláž
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Juraj Váňo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Jana Váňová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Karol Veleba
Amount of investment: 42 000 Sk Paid up: 42 000 Sk
  (from: 10/02/1997 until: 01/19/1998)
Juraj Váňo
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/02/1997 until: 01/19/1998)
Ing. Milan Fungáč
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/02/1997 until: 01/19/1998)
Ing. Milan Fungáč
Amount of investment: 122 000 Sk Paid up: 122 000 Sk
  (from: 01/20/1998 until: 06/18/1998)
Ing. Milan Fungáč
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 10/13/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2015)
konatelia
  (from: 09/18/1992 until: 01/19/1998)
Marián Baláž
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Juraj Váňo
  (from: 09/18/1992 until: 01/19/1998)
Karol Veleba
  (from: 09/18/1992 until: 01/19/1998)
Ing. Milan Fungáč
Osloboditeľská 16
Bratislava 831 07
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2015)
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne, pričom pre platnosť úkonu v mene spoločnosti savyžadujú podpisy najmenej dvoch konateľov.
  (from: 09/18/1992 until: 01/19/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/19/1998 until: 10/13/2015)
122 000 Sk
  (from: 10/02/1997 until: 06/18/1998)
120 000 Sk
  (from: 09/18/1992 until: 10/01/1997)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/275/2014 zo dňa 29.07.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2015 bola obchodná spoločnosť JUKA FM, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 127, Bratislava 831 04, IČO: 31 332 480 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť JUKA FM, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 127, Bratislava 831 04, IČO: 31 332 480 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 3497/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/14/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27. 4. 1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. /Obchodný zákonník/. Stary spis: S.r.o. 7144
  (from: 09/18/1992 until: 10/13/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.1997. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.09.1997. Stary spis: S.r.o. 7144
  (from: 10/02/1997 until: 10/13/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.1997, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z JUKA, spoločnosť s ručením obmedzeným , na JUKA FM, spol. s.r.o., boli schválené prevody obchodných podielov a zmena konateľov. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.10.1997. Stary spis: S.r.o. 7144
  (from: 01/20/1998 until: 10/13/2015)
Zmena spoločenskej zmluve spísaná do notárskej zápisnice č. N 62/98, Nz 56/98 dňa 25.5.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/19/1998 until: 10/13/2015)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person