Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41407/S

Business name: 
TECHNOPEK s.r.o.
  (from: 11/14/2000)
TECHNO IPEKS s.r.o.
  (from: 12/19/1997 until: 11/13/2000)
Registered seat: 
Buzitka 220
Buzitka 985 41
  (from: 12/02/2020)
Gogoľova 18
Bratislava 851 01
  (from: 12/19/1997 until: 12/01/2020)
Identification number (IČO): 
35 736 615
  (from: 12/19/1997)
Date of entry: 
01/05/1998
  (from: 12/19/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/19/1997)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 01/23/2019)
Partners: 
Ing. Barbara Gerbel
Strmý vŕšok 8007/7
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 06/17/2021)
PROFIPEK, s.r.o. IČO: 48 171 018
Buzitka 220
Buzitka 985 41
Slovak Republic
  (from: 12/02/2020)
Susanne Gerbel Westermann
Strmý vŕšok 7
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 06/17/2021)
Gerbel s.r.o. IČO: 45 332 487
Strmý Vŕšok 7
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 06/17/2021)
PROFIPEK, s.r.o.
Buzitka 220
Buzitka 985 41
Slovak Republic
  (from: 02/12/2019 until: 12/01/2020)
Ing. Daniel Gerbel , CSc.
Strmý vŕšok 8007/7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Daniel Gerbel , CSc.
48
Dolné Kočkovce
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Doc. MUDr. Ján Štencl , CSc.
Novosvetská 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1999 until: 11/13/2000)
Doc. MUDr. Ján Štencl , CSc.
Novosvetská 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Ing. Vladimír Toman
Fedinova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Vladimír Toman
Fedinova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Eva Tomanová
Kúpeľná 5
Šamorín
Slovak Republic
  (from: 11/14/2000 until: 12/01/2020)
Ing. Barbara Gerbel
Strmý vŕšok 8007/7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/14/2000 until: 06/16/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Barbara Gerbel
Amount of investment: 1 875 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 875 EUR
  (from: 06/17/2021)
PROFIPEK, s.r.o.
Amount of investment: 3 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 750 EUR
  (from: 06/17/2021)
Susanne Gerbel Westermann
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 06/17/2021)
Gerbel s.r.o.
Amount of investment: 1 125 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 125 EUR
  (from: 06/17/2021)
Ing. Daniel Gerbel , CSc.
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Ing. Vladimír Toman
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Doc. MUDr. Ján Štencl , CSc.
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Doc. MUDr. Ján Štencl , CSc.
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/29/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Daniel Gerbel , CSc.
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/29/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Vladimír Toman
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 07/29/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Barbara Gerbel
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/14/2000 until: 09/14/2009)
Eva Tomanová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/14/2000 until: 09/14/2009)
Ing. Barbara Gerbel
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 09/15/2009 until: 02/11/2019)
Eva Tomanová
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 09/15/2009 until: 02/11/2019)
Ing. Barbara Gerbel
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 02/12/2019 until: 06/16/2021)
Eva Tomanová
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/12/2019 until: 12/01/2020)
PROFIPEK, s.r.o.
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 02/12/2019 until: 12/01/2020)
PROFIPEK, s.r.o.
Amount of investment: 4 980 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 980 EUR
  (from: 12/02/2020 until: 06/16/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/14/2000)
konatelia
  (from: 12/19/1997 until: 11/13/2000)
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
Strmý vŕšok 8007/7
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 07/01/2016
  (from: 07/27/2016)
Ing. Ján Kančo
Buzitka 133
Buzitka 985 41
From: 01/01/2020
  (from: 02/14/2020)
Doc. MUDr. Ján Štencl , CSc.
Novosvetská 23
Bratislava
  (from: 12/19/1997 until: 11/13/2000)
Ing. Vladimír Toman
Fedinova 12
Bratislava
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Ing. Vladimír Toman
Fedinova 12
Bratislava
  (from: 07/29/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Vladimír Toman
Kúpeľná 5
Šamorín
  (from: 11/14/2000 until: 10/12/2016)
Ing. Vladimír Toman
Kúpeľná 5
Šamorín
From: 11/14/2000 Until: 09/03/2016
  (from: 10/13/2016 until: 10/12/2016)
Eva Tomanová
Kúpeľná 5
Šamorín 931 01
From: 07/01/2016
  (from: 07/27/2016 until: 02/13/2020)
Eva Tomanová
Kúpeľná 5
Šamorín 931 01
From: 07/01/2016 Until: 01/01/2020
  (from: 02/14/2020 until: 02/13/2020)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú menom spoločnosti každý samostatne a podpisujú menom spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/27/2016)
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 11/14/2000 until: 07/26/2016)
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok každý samostatne a podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis
  (from: 12/19/1997 until: 11/13/2000)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 06/17/2021)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/12/2019 until: 06/16/2021)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 09/15/2009 until: 02/11/2019)
200 000 Sk
  (from: 07/29/1999 until: 09/14/2009)
100 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 07/28/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 26.6.1997 podľa § 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov Stary spis: S.r.o. 23391
  (from: 12/19/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.4.1999, v zmysle Zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 07/29/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zhromaždenia dňa 26.9.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a odvolanie konateľa. Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia dňa 12.10.2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 27.9.2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 23.10.2000.
  (from: 11/14/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2016.
  (from: 07/27/2016)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person