Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  249/R

Business name: 
MATADOR INVEST, investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii
  (from: 08/04/1997 until: 06/27/2002)
MATADOR INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
  (from: 10/03/1994 until: 08/03/1997)
Registered seat: 
I. Krasku 490/6
Púchov 020 01
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
Identification number (IČO): 
31 615 759
  (from: 10/03/1994)
Date of entry: 
10/03/1994
  (from: 10/03/1994)
Date of deletion: 
06/28/2002
  (from: 06/28/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/03/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb v súlade s ust. zák.č. 248/1992 Zb. v znení zák.č. 91/1994 Z.z.
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/04/1997 until: 06/27/2002)
Managing board
  (from: 10/03/1994 until: 08/03/1997)
Ing. Libor Mišák - Člen
Okružná 1421/38
Púchov
  (from: 08/18/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Libor Mišák - Predseda
Okružná 1421/38
Púchov
  (from: 10/03/1994 until: 08/17/1995)
Ing. František Sieklik - Člen
Pribinova 1171
Púchov
  (from: 10/03/1994 until: 08/03/1997)
Ing. Vladimír Somora - Predseda
Okružná 1419/4
Púchov
  (from: 08/18/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Jozef Urban - Člen
Pribinova 1171/3
Púchov
  (from: 10/03/1994 until: 08/17/1995)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva spolu, alebo jedného člena predstavenstva splnomocneného ostatnými členmi predstavenstva.
  (from: 10/03/1994 until: 08/03/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
Supervisory board: 
Ing. Viliam Haviar
SNP 1459/83-10
Považská Bystrica
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
Ing. Magdaléna Kvasnicová - Predseda
1. mája 1160/38
Púchov
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
Ing. Anna Virdzeková
Hlavná ulica 106/44
Streženice
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Pavol Jakubík
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 08/04/1997 until: 06/27/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 08/04/1997 until: 06/27/2002)
Other legal facts: 
Na návrh likvidátora a za súhlasu Daňového úradu v Púchove č. 671/2100/669/02 zo dňa 10.1.2002 sa obchodná spoločnosť MATADOR INVEST, investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii, I. Krasku 490/6, Púchov, IČO 31 615 759, podľa § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d) Obchodného zákonníka dňom 28.6.2002 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 06/28/2002)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.7.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo prijatím stanov v súlade s rozhodnutím MF SR č. 071/1994/IS zo dňa 11.8.1994. Stary spis: Sa 729
  (from: 10/03/1994 until: 06/27/2002)
Valné zhromaždenie dňa 26.02.1997 (notárska zápisnica N 46/97, NZ 48/97 zo dňa 26.02.1997) rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 08/04/1997 until: 06/27/2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.11.2001, č.k. 7K 46/01-17 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok MATADOR INVEST, investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii, I.Krasku 490/6, Púchov, IČO 31 615 759 zamietnutý pre nedostatok majetku.
  (from: 02/28/2002 until: 06/27/2002)
Date of updating data in databases:  11/28/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person