Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  250/R

Business name: 
Výroba kovového nábytku, a.s. v konkurze
  (from: 08/01/2007 until: 11/28/2008)
Výroba kovového nábytku, a.s.
  (from: 09/30/1994 until: 07/31/2007)
Registered seat: 
Žiarska 46
Handlová 972 51
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
Identification number (IČO): 
31 615 902
  (from: 09/30/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/30/1994)
Date of deletion: 
11/29/2008
  (from: 11/29/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/29/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1994)
Objects of the company: 
výroba, montáž, oprava, revízie mech. strojov a strojných zariadení
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
výroba náhradných dielov
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
zámočníctvo
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
drevárska výroba, stolárstvo
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
výroba kovového nábytku
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
obchodná činnosť s tovarom nevyžad. si zvláštne povolenie
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
výroba propagačných panelov a propagačného materiálu
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
Ing. Miroslav Jarábek
Ulica SNP 11
Handlová
  (from: 09/30/1994 until: 09/30/1997)
Juraj Komár
Morovnianska cesta 23/1
Handlová
  (from: 09/30/1994 until: 09/30/1997)
Miroslav Kotian
Chalupkova 5/621
Bojnice
  (from: 11/02/1995 until: 09/30/1997)
Ing. Igor Schnierer
Mostná 19/10
Handlová
  (from: 09/30/1994 until: 11/01/1995)
Ing. Miroslav Siekel
Morovnianska cesta 13/17
Handlová
  (from: 09/30/1994 until: 11/01/1995)
Ing. Miroslav Siekel - Podpredseda
Morovnianska cesta 13/17
Handlová
  (from: 11/02/1995 until: 09/30/1997)
Ing. Ján Suchý
Okružná 17/10
Handlová
  (from: 09/30/1994 until: 11/01/1995)
Ing. Igor Schnierer - Predseda
Mostná 19/10
Handlová
  (from: 11/02/1995 until: 11/28/2008)
Juraj Komár - Podpredseda:
Morovnianska cesta 23/1
Handlová
  (from: 10/01/1997 until: 11/28/2008)
Ing. Roland Fleischer - Člen
Ul. ČSA 22/10
Handlová
  (from: 10/01/1997 until: 11/28/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
Capital: 
85 690 000 Sk
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
Shares: 
Number of shares: 85690
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/04/1998
  (from: 08/01/2007)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Juraj Tomášik
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 04
  (from: 08/01/2007)
Supervisory board: 
Ján Chudý
Jalovská ulica 94
Ráztočno
  (from: 10/01/1997 until: 11/28/2008)
Ing. Emil Komanický
Pečnianska 33
Bratislava
  (from: 09/30/1994 until: 11/01/1995)
Štefan Lehotkai
29. augusta 9/5
Handlová
  (from: 09/30/1994 until: 11/01/1995)
Štefan Lehotkai
29. augusta 9/5
Handlová
  (from: 11/02/1995 until: 09/30/1997)
Štefan Malárik
Prievidzská 29/8
Handlová
  (from: 09/30/1994 until: 11/01/1995)
Anna Nováková - Predseda
Hrobákova 7
Bratislava
  (from: 11/02/1995 until: 09/30/1997)
Dušan Pleva
Odbojárov 4
Handlová
  (from: 10/01/1997 until: 11/28/2008)
Ing. Ján Polerecký
Horné Rakovce 15/31
Turčianske Teplice
  (from: 11/02/1995 until: 09/30/1997)
Ing. Štefan Vrátny , CSc.
Haburská ulica 25
Bratislava
  (from: 10/01/1997 until: 11/28/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 19.6.2008, č.k. 4K 187/98-687, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.7.2008, súd zrušil konkurz vyhlásený na úpadcu Výroba kovového nábytku, a.s. v konkurze a zbavil JUDr. Juraja Tomášeka, advokáta, Kukučínova 22, Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/29/2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.8.1994 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 19 zo dňa 22.6.1994. Stary spis: Sa 731
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/2008)
Valné zhromaždenie dňa 11.04.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/01/1997 until: 11/28/2008)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4 K 187/98 zo dňa 4.9.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok Výroba kovového nábytku, a.s. so sídlom Žiarska 46, 972 51 Handlová, IČO: 31 615 902. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Juraj Tomášik, AK, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.
  (from: 11/06/1998 until: 11/28/2008)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person