Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  36804/B

Business name: 
TeamPrevent Santé s. r. o.
  (from: 02/06/2015)
Registered seat: 
Ružinovská 10
Bratislava 820 07
  (from: 02/06/2015)
Identification number (IČO): 
35 945 249
  (from: 07/13/2005)
Date of entry: 
07/13/2005
  (from: 07/13/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/13/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/13/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/13/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/13/2005)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 07/13/2005)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 07/13/2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/13/2005)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 07/13/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/13/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/13/2005)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia : ambulancia v odboroch všeobecné lekárstvo, pracovná zdravotná služba
  (from: 05/10/2019)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 08/26/2006)
pracovná zdravotná služba
  (from: 10/13/2006)
technik požiarnej ochrany
  (from: 12/16/2014)
Partners: 
BAD Gesundheitsvorsogare und Siherheitstechnik GmbH
Herbert-Rabius-Strasse 1
Bonn 53 225
  (from: 12/29/2005)
Juraj Majer
Moskovská 12
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2021)
Erika Brathová
Moskovská 12
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2021)
Contribution of each member: 
BAD Gesundheitsvorsogare und Siherheitstechnik GmbH
Amount of investment: 10 091,11 EUR Paid up: 10 091,11 EUR
  (from: 02/06/2015)
Juraj Majer
Amount of investment: 1 593,33 EUR Paid up: 1 593,33 EUR
  (from: 06/22/2021)
Erika Brathová
Amount of investment: 1 593,33 EUR Paid up: 1 593,33 EUR
  (from: 06/22/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/27/2017)
Juraj Majer
Moskovská 12
Nitra 949 01
From: 02/01/2015
  (from: 02/06/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 07/13/2005)
Procuration: 
Ing. Zuzana Kubaščíková , PhD.
297
Horný Vadičov 023 45
From: 12/16/2014
  (from: 12/16/2014)
Martin Majer
A. Žarnova 133/12
Nitra 949 07
From: 02/06/2015
  (from: 06/22/2021)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 02/07/2008)
Capital: 
13 277,77 EUR Paid up: 13 277,77 EUR
  (from: 02/06/2015)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.6.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
  (from: 07/13/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.7.2006.
  (from: 08/26/2006)
Zápis z rozhodnutia spoločníkov zo dňa 15.9.2006.
  (from: 10/13/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2007.
  (from: 11/06/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.2007.
  (from: 02/07/2008)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 02.09.2010, 03.09.2010 a zo dňa 04.10.2010.
  (from: 10/19/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2011 - vymenovanie prokuristu
  (from: 04/20/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.09.2011.
  (from: 09/24/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dńa 17.08. 2012.
  (from: 08/28/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.04.2013.
  (from: 04/18/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2014.
  (from: 12/16/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.01.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z TeamPrevent, s.r.o. na TeamPrevent Santé s. r. o. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.01.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 148/2015, NZ 2132/2015, NCRls 2196/2015.
  (from: 02/06/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/06/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Santé Slovakia s.r.o.
Mudroňova 2
Topolčany 955 01
  (from: 02/06/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person