Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  36754/B

Business name: 
JIAWAN, s.r.o.
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 6
Bratislava 831 04
  (from: 06/17/2005 until: 09/23/2005)
Námestie slobody 22
Prievidza 971 01
  (from: 05/05/2004 until: 06/16/2005)
Prievozská 14/A
Bratislava 821 09
  (from: 04/06/2001 until: 05/04/2004)
Vlastenecké námestie 1185/8
Bratislava 851 01
  (from: 12/18/1998 until: 04/05/2001)
Identification number (IČO): 
35 758 414
  (from: 12/18/1998)
Date of entry: 
12/18/1998
  (from: 12/18/1998)
Person dissolved from: 
5.9.2005
  (from: 09/24/2005)
Date of deletion: 
09/24/2005
  (from: 09/24/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/24/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
Partners: 
Xu Hanzhong
Xu Ao Cun, Chuan Liao Zhen, Zhejiang
Qiing Tian
Čína
  (from: 06/29/1999 until: 09/10/2003)
Shi Guo Zhu
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Xu Hanyan
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Zhang Xubo
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 1882/49
Piešťany 921 01
  (from: 09/11/2003 until: 05/04/2004)
Zhang Guangyi
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 05/04/2004)
Zhang Xubo
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Shi Guo Zhu
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 1882/49
Piešťany 921 01
  (from: 09/11/2003 until: 09/23/2005)
Zhang Xubo
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 1882/49
Piešťany 921 01
  (from: 05/05/2004 until: 09/23/2005)
Contribution of each member: 
Zhang Guangyi
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 05/04/2004)
Xu Hanyan
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Zhang Xubo
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Shi Guo Zhu
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Xu Hanzhong
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 09/10/2003)
Shi Guo Zhu
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/11/2003 until: 09/23/2005)
Zhang Xubo
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/11/2003 until: 05/04/2004)
Zhang Xubo
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 05/05/2004 until: 09/23/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
Shi Guo Zhu
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 1882/49
Piešťany 921 01
From: 12/18/1998
  (from: 09/11/2003 until: 09/23/2005)
Zhang Guangyi
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Zhang Xubo
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 1882/49
Piešťany 921 01
From: 12/18/1998
  (from: 09/11/2003 until: 09/23/2005)
Xu Hanyan
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Zhang Xubo
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Shi Guo Zhu
Zhejiang
Qingtian
Čínska ľudová republika
residence in the Slovak Republic :
Streďanská 63
Topoľčany 955 01
  (from: 12/18/1998 until: 09/10/2003)
Xu Han Zhong
Xu Ao Cun, Chuanliao, Zhen Qingtian,
Zhejiang
Čína
residence in the Slovak Republic :
384
Horná Streda
  (from: 06/14/2000 until: 09/10/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia a to každý samostatne.
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
Capital: 
230 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 09/23/2005)
200 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 06/28/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu v Bratislave č.k. 36 Exre 1589/2005 zo dňa 26.07.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2005, ktorým bola obchodná spoločnosť JIAWAN, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35 758 414 zrušená bez likvidácie - obchodná spoločnosť JIAWAN, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35 758 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 36754/B sa dňom 24.09.2005 vymazáva z obchodného registra.
  (from: 09/24/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 16. 11. 1998 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 10. 12. 1998 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 12/18/1998 until: 09/23/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.5.1999 o pristúpení nového spoločníka. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.5.1999.
  (from: 06/29/1999 until: 09/23/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2000.
  (from: 06/14/2000 until: 09/23/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.3.2001.
  (from: 04/06/2001 until: 09/23/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.3.03 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, odvolaní konateľov, zmene spoločenskej zmluvy. Funkcia konateľov XU Han Zhong, Xu Hanyan, Zhang Guangyi sa končí dňom 2.3.2003.
  (from: 09/11/2003 until: 09/23/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 03.11.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo 06.11.2003.
  (from: 05/05/2004 until: 09/23/2005)
Date of updating data in databases:  06/17/2021
Date of extract :  06/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person