Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  54833/N

Business name: 
SK 19 Berlin s.r.o.
  (from: 02/03/2023 until: 10/12/2023)
5M Slovakia,s.r.o.
  (from: 10/29/2002 until: 02/02/2023)
Registered seat: 
Mostná 13
Nitra 949 01
  (from: 05/11/2021 until: 10/12/2023)
994
Moravské Lieskové 916 42
  (from: 10/29/2002 until: 05/10/2021)
Identification number (IČO): 
36 326 143
  (from: 10/29/2002)
Date of entry: 
10/29/2002
  (from: 10/29/2002)
Person dissolved from: 
2. 10. 2023
  (from: 10/13/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/13/2023)
Date of deletion: 
10/13/2023
  (from: 10/13/2023)
Grounds for deleting: 
výmaz po prenesení sídla do iného členského štátu EÚ
  (from: 10/13/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/29/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod)
  (from: 10/29/2002 until: 10/12/2023)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod)
  (from: 10/29/2002 until: 10/12/2023)
Partners: 
5M s.r.o. IČO: 46 969 250
Areál ZD 527
Boršice 687 09
Czech Republic
  (from: 10/29/2002 until: 11/19/2014)
Ing. Milan Zámečník
Šance 993
Moravské Lieskové 916 42
Slovak Republic
  (from: 11/20/2014 until: 05/10/2021)
Mario Schilling
Oranieneruger Str. 28-30
Berlin 101 17
Federal Republic of Germany
  (from: 05/11/2021 until: 10/12/2023)
Contribution of each member: 
5M s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/29/2002 until: 01/04/2010)
5M s.r.o.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 11/19/2014)
Ing. Milan Zámečník
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/20/2014 until: 05/10/2021)
Mario Schilling
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/11/2021 until: 10/12/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/11/2021 until: 10/12/2023)
konatelia
  (from: 10/29/2002 until: 05/10/2021)
Ing. Milan Zámečník
Šance 993
Moravské Lieskové 916 42
From: 09/25/2014
  (from: 11/20/2014 until: 05/10/2021)
Ing. Milan Zámečník
Šance 993
Moravské Lieskové 916 42
From: 09/25/2014 Until: 02/04/2021
  (from: 05/11/2021 until: 05/10/2021)
Mario Schilling
Oranieneruger Str. 28-30
Berlin 101 17
Nemecká spolková republika
From: 02/04/2021
  (from: 05/11/2021 until: 10/12/2023)
Ing. Martin Eder
Pod svahy 1005
Uherské Hradište 686 01
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
918
Moravské Lieskové
From: 10/29/2002
  (from: 10/29/2002 until: 09/25/2003)
Ing. Martin Eder
Pod svahy 1005
Uherské Hradište 686 01
Česká republika
From: 10/29/2002
  (from: 09/26/2003 until: 11/19/2014)
Ing. Martin Eder
Pod svahy 1005
Uherské Hradište 686 01
Česká republika
From: 10/29/2002 Until: 11/13/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Antonín Zelinka
Váhovy 635
Buchlovice 687 08
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
993
Moravské Lieskové
From: 10/29/2002
  (from: 10/29/2002 until: 09/25/2003)
Ing. Antonín Zelinka
Váhovy 635
Buchlovice 687 08
Česká republika
From: 10/29/2002 Until: 11/13/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Antonín Zelinka
Váhovy 635
Buchlovice 687 08
Česká republika
From: 10/29/2002
  (from: 09/26/2003 until: 11/19/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a zastupujú spoločnosť samostatne v plnom rozsahu, vrátane samostatného podpisového práva s tým, že podpisovanie za spoločnosť sa bude robiť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis s označením mena a funkcie.
  (from: 10/29/2002 until: 10/12/2023)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/20/2014 until: 10/12/2023)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 11/19/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/29/2002 until: 01/04/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť SK 19 Berlín s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 326 143 premiestnila svoje sídlo zo Slovenskej republiky na územie Malty, kde bude podnikať pod obchodným menom F.G.P. LIMITED Liability Company so sídlom 109 VALLETTA ROAD 1762, LUQA MALTA. Podľa § 69aa ods. 8 cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia – 02.10.2023.
  (from: 10/13/2023)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 206/02, Nz 204/02 zo dňa 31.7.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/29/2002 until: 10/12/2023)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person