Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  289/R

Business name: 
Berger Slovakia, a.s.
  (from: 11/10/2000)
Registered seat: 
ul. J. Kráľa
Ladce 018 63
  (from: 10/03/1996)
Identification number (IČO): 
31 634 273
  (from: 08/08/1995)
Date of entry: 
08/08/1995
  (from: 08/08/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/08/1995)
Objects of the company: 
výroba cementu
  (from: 08/08/1995)
sprostredkovanie obchodu /okrem koncesovaných živností/
  (from: 08/08/1995)
výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/ a výrobkov na báza cementov
  (from: 02/13/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 02/13/1996)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/13/1996)
prieskum trhu a reklamy
  (from: 02/13/1996)
prenájom Raj vozňov
  (from: 02/13/1996)
prevádzkovanie dopravy na dráhe /vlečková doprava/
  (from: 09/09/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/19/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/19/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/19/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/19/1999)
tlmočnícka a prekladateľská činnosť
  (from: 07/21/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/08/1995)
Pavel Kohout - Chairman of the Board of Directors
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis 4212
Rakúska republika
From: 12/17/2021
  (from: 01/08/2022)
Martin Gastinger - Member of the Board of Directors
Lebersberger Strasse 4
Hutthurm 941 16
Nemecká spolková republika
From: 07/28/2021
  (from: 08/18/2021)
Mgr. Peter Hort - Member of the Board of Directors
residence in the Slovak Republic :
Slatinská 2349/198
Beluša 018 61
From: 12/17/2021
  (from: 01/08/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/08/1995)
Capital: 
54 400 EUR Paid up: 54 400 EUR
  (from: 03/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 1600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva
  (from: 03/25/2009)
Supervisory board: 
Ing. Anton Barcík
Slatinská 2342/191
Beluša 018 61
From: 07/28/2021
  (from: 08/18/2021)
Klaus Höhenberger
Rehschaln 21
Fürstenzell 940 81
Nemecká spolková republika
From: 07/28/2021
  (from: 08/18/2021)
Roland Hofbauer
Jägerwirth 314
Fürstenzell 940 81
Nemecká spolková republika
From: 06/21/2023
  (from: 12/20/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 899
  (from: 08/08/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 899
  (from: 02/13/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 899
  (from: 10/03/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 63/97, NZ 69/97 zo dňa 30.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 09/09/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica/ N 123/98, NZ 123/98 zo dňa 10.6.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 09/24/1998)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 254/98, NZ 255/98 zo dňa 30.12.1998) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s.
  (from: 03/19/1999)
Náhradné valné zhromaždenie dňa 7.12.1999 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (from: 03/20/2000)
Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) schválila zmenu stanov a.s. v časti obchodného mena a.s. (článok 1, bod 1.1) z PORTLANDCEMENT, a.s. na Berger Slovakia, a.s.
  (from: 11/10/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s.
  (from: 06/21/2004)
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2002 (notárska zápisnica N 178/02 zo dňa 11.7.2002) schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/21/2004)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov (najmä čl. 7) - notárska zápisnica N 178/02, NZ 178/02 zo dňa 11.07.2002. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 05.12.2002 rozhodlo o zmene stanov zo dňa 26.06.2002, spočívajúcej v ich uvedení do súladu s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, a to prijatím nového úplného znenia stanov spoločnosti, zároveň zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie - notárska zápisnica N 336/02, NZ 338/02 napísaná dňa 11.12.2002 notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou so sídlom v Považskej Bystrici.
  (from: 07/21/2005)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person