Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10585/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
EKOPOLUS a. s.
  (from: 10/07/2020)
Registered seat: 
Daxnerova 9
Žilina 010 01
  (from: 06/17/2022)
Identification number (IČO): 
53 305 736
  (from: 10/07/2020)
Date of entry: 
10/07/2020
  (from: 10/07/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/07/2020)
Objects of the company: 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/07/2020)
Administratívne služby
  (from: 10/07/2020)
Verejné obstarávanie
  (from: 10/07/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/07/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 10/07/2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/07/2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/07/2020)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 10/07/2020)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 10/07/2020)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 10/07/2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 10/07/2020)
Výroba nápojov
  (from: 10/07/2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/07/2020)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 10/07/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/07/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/07/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/07/2020)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 10/07/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/07/2020)
Finančný lízing
  (from: 10/07/2020)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/07/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/07/2020)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/07/2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/07/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/07/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/07/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/07/2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/07/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/07/2020)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti všetci spoločne.
  (from: 10/07/2020)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/07/2020)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade, že ktorýkoľvek akcionár (ďalej ako „prevádzajúci akcionár“) chce previesť akékoľvek svoje akcie alebo práva k akciám spoločnosti (ďalej ako „ponúkané akcie“) na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo na ponúkané akcie. Prevádzajúci akcionár je povinný ponúknuť ponúkané akcie na predaj ostatným akcionárom spoločnosti písomným oznámením doručeným týmto akcionárom (ďalej ako „oznámenie o predaji“). Akcionár je oprávnený v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia oznámenia o predaji takúto ponuku akceptovať. V písomnej odpovedi uvedie akcionár či má záujem kúpiť časť akcií predstavujúcu jeho podiel pripadajúci k podielom ostatných akcionárov, alebo či má záujem odkúpiť všetky akcie. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade, že sa akcionár nevyjadrí, má sa za to, že si predkupné právo neuplatňuje. S akcionárom, ktorý si uplatnil predkupné právo, je predávajúci akcionár povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Akcionár akceptujúci oznámenie o predaji je povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Pokiaľ žiaden akcionár neuplatní svoje predkupné právo alebo ak akcionári neuplatnia predkupné právo na všetky ponúkané akcie, je prevádzajúci akcionár oprávnený ponúknuť akcie tretím osobám, a to minimálne za cenu, za ktorú ponúkol ponúkané akcie v rámci predkupného práva.
  (from: 10/07/2020)
Supervisory board: 
Vanessa Szeteiová
Nová 702/64
Veľký Cetín 951 05
From: 10/07/2020
  (from: 10/07/2020)
Daniel Hubinský
Podzámska 2332/23
Hlohovec 920 01
From: 05/28/2021
  (from: 07/08/2021)
Bohumír Nemec
SNP 273/5
Ludanice 956 11
From: 05/28/2021
  (from: 07/08/2021)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person