Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  292/R

Business name: 
DMD STROJÁR, a.s.
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
STROJÁR, a.s.
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Robotnícka 1
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Identification number (IČO): 
31 637 175
  (from: 10/03/1995)
Date of entry: 
10/03/1995
  (from: 10/03/1995)
Date of deletion: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/03/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/03/1995 until: 01/22/2003)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 10/03/1995 until: 01/22/2003)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 10/03/1995 until: 01/22/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/03/1995 until: 01/22/2003)
Ing. Danka Čerňanová - člen
Rozkvet 2030/58-44
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/27/1997 until: 12/04/1997)
Ing. Jozef Gašparík - predseda predstavenstva
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/02/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Jaroslav Habrún - člen
Jedlíková 3428/6
Žilina 010 01
  (from: 10/27/1997 until: 12/04/1997)
Ing. Jaroslav Harvánek - člen
Sídlisko 1016/27
Bytča
  (from: 10/03/1995 until: 10/26/1997)
Ing. Igor Jágrik - predseda
411
Brvnište
  (from: 10/27/1997 until: 12/04/1997)
Ing. Juraj Lovíšek - člen
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (from: 10/03/1995 until: 10/26/1997)
Ing. Jozef Mitošinka - Predseda:
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 12/05/1997 until: 12/01/1999)
Ing. Emil Pafčuga - člen
M.Rázusa l8
Trenčín
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Ing. Alexander Wolf - člen
Rudolfa Viesta 25
Martin
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Jozef Zemančík - Predseda
1. mája 972/1
Považská Bystrica
  (from: 10/03/1995 until: 10/26/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva podpisy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/03/1995 until: 01/22/2003)
Capital: 
24 250 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 01/22/2003)
21 000 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 02/04/2001)
17 100 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 05/18/2000)
5 000 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 09/30/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Shares: 
Number of shares: 2425
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/04/2001 until: 01/22/2003)
Number of shares: 2425
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 09/03/2001)
Number of shares: 2100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 02/04/2001)
Number of shares: 1710
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 05/18/2000)
Number of shares: 500
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 09/30/1998)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Number of shares: 500
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Supervisory board: 
Ing. Ján Cap - člen
Třebíčska 1833/3
Humenné
  (from: 12/05/1997 until: 12/01/1999)
Ing. Peter Dudák - člen
Nezábudkova 10
Bratislava 821 01
  (from: 12/02/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Jozef Gašparík - Predseda
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/05/1997 until: 12/01/1999)
Ing. Ľubomír Holeček - predseda
Okružná 100/508
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/02/1999 until: 01/22/2003)
Mgr. Leon Matúš - člen
Komenského sady 4/13
Nová Dubnica
  (from: 12/05/1997 until: 12/01/1999)
Jaroslav Michálek
135
Slopná
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Ing. Pavol Mikuš
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
  (from: 12/02/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Alfréd Richter - člen
Ivana Krasku 278/31
Považská Bystrica
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
vana Krasku 278/31
Považská Bystrica
  (from: 10/03/1995 until: 12/04/1997)
Other legal facts: 
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 619/02, NZ 589/02 zo dňa 27.09.2002) schválilo zrušenie spoločnosti bez likvidácie ku dňu 27.09.2002, zlúčenie spoločnosti DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín so spoločnosťou DMD holding, a.s. so sídlom Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 ako nástupníckou spoločnosťou a Zmluvu o zlúčení spoločnosti DMD holding, a.s. so sídlom Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 so spoločnosťami DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 31 637 175, DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713, DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 304 964, zo dňa 27.09.2002. Za súhlasu správcu dane Daňového úradu Trenčín č. 645/2100/115471/2002/Mit zo dňa 28.10.2002, Mesta Trenčín č. DaP-2003/10501/992 zo dňa 14.01.2003 sa obchodná spoločnosť DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 31 637 175 podľa § 68 ods.1, 2, 3 písm. b/, § 69, § 69a ods. 1, 2 dňom 23.01.2003 z obchodného registra v y m a z á v a . Právnym nástupcom spoločnosti je spoločnosť DMD holding, a.s. so sídlom Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421.
  (from: 01/23/2003)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 172/97, NZ 192/97 zo dňa 22.09.1997) rozhodlo o zmenách v spoločnosti a prijalo nové stanovy a.s.
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie dňa 7.9.1998 /notárska zápisnica N 260/98, NZ 249/98/ schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 10/01/1998 until: 01/22/2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11.10.1998 - dodatok č.2 /notárska zápisnica N 302/98, NZ 311/98/.
  (from: 07/30/1999 until: 01/22/2003)
Riadne Valné zhromaždenie dňa 30.6.1999 zvolilo nové orgány spoločnosti.
  (from: 12/02/1999 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 406/99, NZ 397/99) rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene Stanov - dodatok č. 1.
  (from: 05/19/2000 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 365/2000, Nz 374/2000) rozhodlo o zmene Stanov - dodatok č. 4.
  (from: 02/05/2001 until: 01/22/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 15.6.2001 /notárska zápisnica č. N 147/01, NZ 149/01 zo dňa 15.6.2001 vrátane prílohy č. 1., 2./ schválilo zmenu stanov a. s.
  (from: 09/04/2001 until: 01/22/2003)
Náhradné valné zhromaždenie dňa 19.11.2001 (notárska zápisnica N 292/01, Nz 297/01 zo dňa 19.11.2001) schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č.6.
  (from: 04/16/2002 until: 01/22/2003)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person