Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  295/R

Business name: 
Kúpele Nimnica, a.s.
  (from: 10/31/1995)
Registered seat: 
Nimnica 020 71
  (from: 10/31/1995)
Identification number (IČO): 
31 638 708
  (from: 10/31/1995)
Date of entry: 
11/01/1995
  (from: 10/31/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1995)
Objects of the company: 
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyzistria, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekársky mi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 10/31/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty občanom SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 10/31/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 10/31/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. dopĺňajú poskytovanú liečebnú starostlivosť, ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 10/31/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných a liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické a hygienické parametre
  (from: 10/31/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia tých zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 10/31/1995)
zabezpečovať udržiavenie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
  (from: 10/31/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/1995)
nákup a predaj surovín
  (from: 10/31/1995)
práčovňa
  (from: 10/31/1995)
záhradnícke služby
  (from: 10/31/1995)
bufet - lahôdky
  (from: 10/31/1995)
kaviareň
  (from: 10/31/1995)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/26/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/24/2002)
reštauračné stravovanie
  (from: 09/24/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom ich zariadenia
  (from: 09/24/2002)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (from: 09/24/2002)
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností
  (from: 09/24/2002)
reklamná činnosť
  (from: 03/25/2004)
poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou tuzemským pacientom a pacientom zo zahraničia v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť
  (from: 08/16/2007)
poskytovanie komplexnej kúpeľnej liečby v súlade s platnými predpismi
  (from: 08/16/2007)
organizovanie voľného času detí a seniorov
  (from: 07/16/2011)
zmenárenská činnosť
  (from: 10/31/1995 until: 06/24/2009)
v súlade so zák. č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi, poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 10/31/1995 until: 08/15/2007)
komplexnú kúpeľnú liečbu poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným ako prílohu č. 3 k zákonu č. 98/1995 Z.z.
  (from: 10/31/1995 until: 08/15/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2001)
Managing board
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Managing board
  (from: 10/31/1995 until: 05/08/2000)
PhDr. František Halmeš - predseda
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica 017 01
From: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
From: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018)
Ing. Miloš Michalec - podpredseda
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
From: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018)
Ladislav Ďurček - člen
113
Nimnica 020 71
From: 04/01/2007
  (from: 05/04/2007 until: 05/23/2007)
Ladislav Ďureček - člen
2
Nimnica
  (from: 09/13/1999 until: 05/08/2000)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica 020 71
From: 04/01/2007
  (from: 05/24/2007 until: 07/07/2010)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica 020 71
From: 04/01/2007 Until: 06/16/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Ladislav Ďureček - člen
Nimnica 113
Púchov 020 71
From: 06/16/2010
  (from: 07/08/2010 until: 10/29/2018)
Ladislav Ďureček - člen
Nimnica 113
Púchov 020 71
From: 06/16/2010 Until: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018 until: 10/29/2018)
Mária Gašpárková - člen
Nosice 60
Púchov
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
PhDr. František Halmeš - predseda predstavenstva
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica 017 01
From: 06/06/2003 Until: 10/30/2003
  (from: 09/09/2003 until: 03/24/2004)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
From: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/07/2010)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
From: 07/06/2006 Until: 06/11/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/08/2010 until: 10/29/2018)
Alena Halmešová - podpredseda
Dedovec 1081/107-1
Považská Bystrica 017 01
From: 06/11/2010 Until: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018 until: 10/29/2018)
Jaroslav Hudec - člen
Pribinova 1171/15
Púchov
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
JUDr. Vladimír Chovanec - člen
5. apríla 181/47
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/13/1999 until: 05/08/2000)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc. - člen
Lipová 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/01/1997 until: 09/12/1999)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin 036 01
From: 05/27/2004
  (from: 09/14/2004 until: 09/07/2006)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin 036 01
From: 05/27/2004 Until: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ing. Magdaléna Kvasnicová - člen
Zábreh 1543/87
Púchov
  (from: 10/01/1997 until: 09/12/1999)
MUDr. Jana Lényiová - podpredseda
Šebešťanová 229
Považská Bystrica
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
MUDr. Janka Lényiová - podpredseda predstavenstva
Šebešťanová č.229
Považská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 07/15/2001)
MUDr. Janka Lényiová - predseda predstavenstva
Šebešťanová č.229
Považská Bystrica
Until: 06/06/2003
  (from: 07/16/2001 until: 09/08/2003)
MUDr. Janka Lényiová - predseda predstavenstva
Šebešťanová 229
Považská Bystrica
From: 11/04/2003
  (from: 03/25/2004 until: 01/10/2005)
MUDr. Janka Lényiová - predseda predstavenstva
Šebešťanová 229
Považská Bystrica
From: 11/04/2003 Until: 11/12/2004
  (from: 01/11/2005 until: 01/10/2005)
Ing. František Martaus - podpredseda
Rozkvet 2061/129
Považská Bystrica
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Ing. František Martaus - predseda predstavenstva
Rozkvet 2061/129
Považská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 07/15/2001)
Ondrej Melich - člen
88
Nimnica
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
MUDr. Oľga Molitorová - člen
Za cintorínom 1260
Púchov
  (from: 10/31/1995 until: 06/25/1996)
MUDr. Oľga Molitorová - predseda
Okružná 1441/58
Púchov
  (from: 06/26/1996 until: 09/30/1997)
MUDr. Oľga Molitorová - predseda
Okružná 1441/58
Púchov
  (from: 10/01/1997 until: 09/12/1999)
Mgr. Martin Pavlík - člen
179
Považské Podhradie 017 04
From: 05/27/2004
  (from: 09/14/2004 until: 01/10/2005)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda predstavenstva
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
From: 11/09/2004
  (from: 01/11/2005 until: 09/07/2006)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda predstavenstva
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
From: 11/09/2004 Until: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Dedovec 1039/65
Považská Bystrica 017 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/08/2010 until: 10/29/2018)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Dedovec 1039/65
Považská Bystrica 017 01
From: 06/11/2010 Until: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018 until: 10/29/2018)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
From: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 07/07/2010)
Mgr. Martin Pavlík - predseda
Považské Podhradie 179
Považská Bystrica 017 04
From: 07/06/2006 Until: 06/11/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Ing. Anton Splavec - člen
Stupné 85
Brvnište
  (from: 10/01/1997 until: 09/12/1999)
Ing. Anton Splavec - podpredseda predstavenstva
Stupné 85
Brvnište 018 12
Until: 10/30/2003
  (from: 07/16/2001 until: 03/24/2004)
Ing. Anton Splavec - člen
Stupné 85
Brvnište 018 52
From: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 05/03/2007)
Ing. Anton Splavec - člen
Stupné 85
Brvnište 018 52
From: 07/06/2006 Until: 03/31/2007
  (from: 05/04/2007 until: 05/03/2007)
Ing. Anton Splavec - podpredseda predstavenstva
Stupné 85
Brvnište 018 12
From: 11/04/2003
  (from: 03/25/2004 until: 01/10/2005)
Ing. Anton Splavec - podpredseda predstavenstva
Stupné 85
Brvnište 018 12
From: 11/04/2003 Until: 10/29/2004
  (from: 01/11/2005 until: 01/10/2005)
Ing. Ladislav Šajtlava - člen
92
Nimnica
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
Ing. Ladislav Šajtlava - predseda
91
Nimnica
  (from: 09/13/1999 until: 04/29/2001)
Ing. Ján Štrbáň - člen
Okružná 1429/3
Púchov
  (from: 10/01/1997 until: 04/29/2001)
Ing. Ján Štrbáň - člen predstavenstva
Okružná 1429/3
Púchov
  (from: 04/30/2001 until: 07/15/2001)
MUDr. Ladislav Švejda , CSc.
Pionierska 985/26
Považská Bystrica 017 01
Until: 10/30/2003
  (from: 07/16/2001 until: 03/24/2004)
MUDr. Ladislav Švejda , CSc. - člen
Pionierska 985/26
Považská Bystrica 017 01
From: 10/30/2003
  (from: 03/25/2004 until: 01/10/2005)
MUDr. Ladislav Švejda , CSc. - člen
Pionierska 985/26
Považská Bystrica 017 01
From: 10/30/2003 Until: 10/29/2004
  (from: 01/11/2005 until: 01/10/2005)
Anna Valjašková - predseda predstavenstva
SNP 1480/131
Považská Bystrica 017 01
From: 11/12/2004
  (from: 01/11/2005 until: 09/07/2006)
Anna Valjašková - predseda predstavenstva
SNP 1480/131
Považská Bystrica 017 01
From: 11/12/2004 Until: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva.
  (from: 04/30/2001)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredsedovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva súčasne s podpredsedom predstavenstva.
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/31/1995 until: 05/08/2000)
Capital: 
3 593 905,61013 EUR
  (from: 03/28/2009)
108 270 000 Sk
  (from: 10/31/1995 until: 03/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 108270
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa článku V. stanov spoločnosti.
  (from: 03/28/2009)
Number of shares: 108270
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa článku V. stanov spoločnosti.
  (from: 08/16/2007 until: 03/27/2009)
Number of shares: 108270
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/09/2000 until: 08/15/2007)
Number of shares: 108270
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/1995 until: 05/08/2000)
Supervisory board: 
PharmDr. Silvia Pavlíková
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
From: 06/10/2010
  (from: 04/02/2021)
Mgr. Alena Michalcová , PhD.
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
From: 05/13/2013
  (from: 11/01/2014)
Jarmila Lešková
209
Dohňany 020 51
From: 05/25/2018
  (from: 07/10/2018)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89/10
Považská Bystrica
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89/10
Považská Bystrica
Until: 10/10/2003
  (from: 04/30/2001 until: 03/24/2004)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89-10
Považská Bystrica
From: 10/10/2003
  (from: 03/25/2004 until: 09/07/2006)
Eva Bazalová - člen
SNP 1462/89-10
Považská Bystrica
From: 10/10/2003 Until: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Sidónia Brídziková - člen
Nižná pri Piešťanoch 1
Nižná
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
Ing. Maroš Buocik - člen
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica
  (from: 09/13/1999 until: 05/08/2000)
Eva Dedičová - člen
Mojmírova 1161/8
Púchov 020 01
From: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/03/2008)
Eva Dedičová - člen
Mojmírova 1161/8
Púchov 020 01
From: 07/06/2006 Until: 06/06/2008
  (from: 09/04/2008 until: 09/03/2008)
Ján Druska - člen
M. R. Štefánika 810
Púchov
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica
From: 10/10/2003
  (from: 03/25/2004 until: 09/13/2004)
Ladislav Ďureček - člen
113
Nimnica
From: 10/10/2003 Until: 05/27/2004
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Ladislav Ďureček - člen
2
Nimnica
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Martin Gargulák - podpredseda
B.S. Timravy 948/5
Žilina
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Martin Gargulák - predseda
B.S.Timravy 948/5
Žilina
Until: 10/10/2003
  (from: 04/30/2001 until: 03/24/2004)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 09/13/1999 until: 05/08/2000)
Mgr. Richard Karkó - člen
Na Šefranici č.14
Žilina
Until: 10/10/2003
  (from: 04/30/2001 until: 03/24/2004)
Róbert Kukučka - člen
Rozkvet 2015/32
Považská Bystrica
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Róbert Kukučka - podpredseda
Rozkvet 2015/32
Považská Bystrica
Until: 10/10/2003
  (from: 04/30/2001 until: 03/24/2004)
Róbert Kukučka - predseda
Šebešťanová 253
Považská Bystrica
From: 10/10/2003
  (from: 03/25/2004 until: 09/07/2006)
Róbert Kukučka - predseda
Šebešťanová 253
Považská Bystrica
From: 10/10/2003 Until: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin
From: 10/10/2003
  (from: 03/25/2004 until: 09/13/2004)
Ivica Kulmanová - člen
Kozmonautov 31
Martin
From: 10/10/2003 Until: 05/27/2004
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
From: 06/11/2008
  (from: 09/04/2008 until: 07/07/2010)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
From: 06/11/2008 Until: 06/10/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
From: 06/10/2010
  (from: 07/08/2010 until: 10/31/2014)
Ivica Kulmanová
Černík 52
Turany 038 53
From: 06/10/2010 Until: 05/13/2013
  (from: 11/01/2014 until: 10/31/2014)
Ivica Kulmanová - podpredseda
Kozmonautov 31
Martin 036 01
From: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/03/2008)
Ivica Kulmanová - podpredseda
Kozmonautov 31
Martin 036 01
From: 07/06/2006 Until: 06/11/2008
  (from: 09/04/2008 until: 09/03/2008)
Ing. Ľuboš Lackovič - člen
Rozkvet 2005/13-14
Považská Bystrica
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
MUDr. Jana Lenyiová - člen
229
Šebešťanová
  (from: 10/31/1995 until: 05/08/2000)
Ľudmila Liptáková - člen
Pribinova 1172
Púchov
Until: 10/10/2003
  (from: 04/30/2001 until: 03/24/2004)
Ľudmila Liptáková
Pribinova 1172/9
Púchov 020 01
From: 06/06/2008
  (from: 09/04/2008 until: 07/07/2010)
Ľudmila Liptáková
Pribinova 1172/9
Púchov 020 01
From: 06/06/2008 Until: 06/04/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
MUDr. Mário Lužinský - podpredseda
Lackova 7
Bratislava
From: 10/10/2003
  (from: 03/25/2004 until: 09/07/2006)
MUDr. Mário Lužinský - podpredseda
Lackova 7
Bratislava
From: 10/10/2003 Until: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
JUDr. Alojz Majstrík - člen
Brezová 1015/1
Bytča 014 01
  (from: 06/29/1999 until: 04/29/2001)
Ing. Anton Martaus - člen
Zákvašov č.1519/54
Považská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 09/23/2002)
Jarmila Martišíková
Námestie slobody 1656/17
Púchov 020 01
From: 05/09/2014
  (from: 11/01/2014 until: 12/02/2016)
Jarmila Martišíková
Námestie slobody 1656/17
Púchov 020 01
From: 05/09/2014 Until: 09/30/2016
  (from: 12/03/2016 until: 12/02/2016)
Ing. Bohumil Mikláš
Hurbanova 66
Stará Turá
  (from: 10/01/1997 until: 09/12/1999)
Bc. Simona Minarčíková
120
Vrchteplá 017 05
From: 09/30/2016
  (from: 12/03/2016 until: 07/09/2018)
Bc. Simona Minarčíková
120
Vrchteplá 017 05
From: 09/30/2016 Until: 05/25/2018
  (from: 07/10/2018 until: 07/09/2018)
Ing. Ľuboslav Molitor - člen
Okružná 1441/58
Púchov
From: 10/10/2003
  (from: 03/25/2004 until: 09/13/2004)
Ing. Ľuboslav Molitor - člen
Okružná 1441/58
Púchov
From: 10/10/2003 Until: 05/27/2004
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Ivan Moštenan - člen
Sládkovičová 982/18
Púchov
  (from: 05/09/2000 until: 04/29/2001)
Eva Ostrolúcka
Čerín 32
Banská Bystrica
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
Miroslav Pavel - člen
184
Nimnica 020 71
  (from: 09/13/1999 until: 04/29/2001)
Mgr. Silvia Pavlíková - predseda
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
From: 07/06/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/03/2008)
Mgr. Silvia Pavlíková - predseda
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
From: 07/06/2006 Until: 06/11/2008
  (from: 09/04/2008 until: 09/03/2008)
PharmDr. Silvia Pavlíková
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
From: 06/11/2008
  (from: 09/04/2008 until: 07/07/2010)
PharmDr. Silvia Pavlíková
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
From: 06/11/2008 Until: 06/10/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
František Slezák - člen
Rumunskej armády 5/22
Martin
Until: 10/10/2003
  (from: 09/24/2002 until: 03/24/2004)
Ing. Vladimír Somora
Okružná 1419/4
Púchov
  (from: 10/01/1997 until: 09/12/1999)
Ing. Vladimír Somora - predseda
Sadová 617/39
Púchov
  (from: 09/13/1999 until: 04/29/2001)
Ing. Tibor Šesták
177
Šebešťanová 017 04
From: 06/04/2010
  (from: 07/08/2010 until: 10/31/2014)
Ing. Tibor Šesták
177
Šebešťanová 017 04
From: 06/04/2010 Until: 06/09/2012
  (from: 11/01/2014 until: 10/31/2014)
Ing. Stanislav Švec - člen
Nám. SNP 1463/94-95
Považská Bystrica
  (from: 10/31/1995 until: 09/30/1997)
PharmDr. Silvia Pavlíková
Stred 50/27-17
Považská Bystrica 017 01
From: 06/10/2010
  (from: 07/08/2010 until: 04/01/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 946
  (from: 10/31/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 946
  (from: 10/01/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 134/97, NZ 133/97 zo dňa 20.05.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 10/01/1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 186/98, NZ 193/98 zo dňa 01.06.1998 - doplnenie členov dozornej rady.
  (from: 06/29/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.8.1999 (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99) rozhodlo o zmene stanov a.s. Dozorná rada a.s.na zasadnutí dňa 23.8.1999 rozhodla o zmene v orgánoch a.s.
  (from: 09/13/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.3.2000 (notárska zápisnica N 82/2000, Nz 79/2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. - ( Dodatok č. 4 k stanovám a.s.) a o zmenách v orgánoch a.s.
  (from: 05/09/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99 zo dňa 23.8.1999) schválilo zmenu stanov, dodatok č. 5.
  (from: 01/26/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 7/2001, NZ 8/2001 zo dňa 16.1.2001) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 04/30/2001)
Na zasadnutí dozornej rady dňa 14.6.2001 dozorná rada zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Františka Marthausa, ukončenie funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Štrbáňa z dôvodu úmrtia dňa 10.6.2001 a zvolila nových členov predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 18.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda.
  (from: 07/16/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 25.4.2002 (notárska zápisnica N 93/2002, Nz 93/2002 zo dňa 2.5.2002).
  (from: 09/24/2002)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 06.06.2003 zvolila člena predstavenstva po doručení žiadosti MUDr. Janky Lényiovej o uvoľnenie z predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.06.2003 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (from: 09/09/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2003 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 278/2003, NZ 102616/2003 zo dňa 7.11.2003) schválilo zmenu stanov a rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. Dozorná rada na zasadnutí dňa 30.10.2003 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 03/25/2004)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Neptún Nimnica, a.s.
101
Nimnica 020 71
  (from: 02/08/2006)
Date of updating data in databases:  11/28/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person