Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  297/R

Business name: 
LIPOV, a.s. v likvidácii
  (from: 08/04/1997 until: 11/23/2021)
LIPOV, a.s.
  (from: 11/27/1995 until: 08/03/1997)
Registered seat: 
ZTS
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 640 222
  (from: 11/27/1995)
Date of entry: 
11/27/1995
  (from: 11/27/1995)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/27/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
skladovanie
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
inžinierska činnosť
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
leasing spojený s financovaním
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
maloobchod v rámci voľných živností / mimo drahých kovov /
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/04/1997 until: 04/30/2007)
Managing board
  (from: 11/27/1995 until: 08/03/1997)
Peter Chmelina - člen
Janka Palu 8/15
Nemšová
  (from: 11/27/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Ivan Ivanič - člen
Chrobákova 17
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Jozef Sabadka - člen
116
Ilava - Klobušice
  (from: 11/27/1995 until: 08/03/1997)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti. Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju, je oprávnený každý člen predstavenstva, pričom je vždy potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva spolu. Podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 11/27/1995 until: 08/03/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Peter Kočier - člen
Gagarinova 206/8
Nová Dubnica
From: 11/27/1995
  (from: 05/01/2007 until: 11/23/2021)
Stanislav Holec - člen
Pod hájom 1082/37
Dubnica nad Váhom
From: 11/27/1995
  (from: 05/01/2007 until: 11/23/2021)
Marta Blašková - člen
Nad kostolom 22/47
Dubnica nad Váhom
From: 11/27/1995
  (from: 05/01/2007 until: 11/23/2021)
Ing. Peter Kočier - člen
Gagarinova 206/8
Nová Dubnica
  (from: 11/27/1995 until: 04/30/2007)
Stanislav Holec - člen
Pod hájom 1082/37
Dubnica nad Váhom
  (from: 11/27/1995 until: 04/30/2007)
Marta Blašková - člen
Nad kostolom 22/47
Dubnica nad Váhom
  (from: 11/27/1995 until: 04/30/2007)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Miloš Ivanič
Ľ. Štúra 36
Nová Dubnica 018 51
  (from: 08/04/1997 until: 04/30/2007)
 Liquidators:
Ing. Miloš Ivanič
Ľ. Štúra 36
Nová Dubnica 018 51
From: 08/04/1997
  (from: 05/01/2007 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 08/04/1997 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.07.1995 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. ( jednorázovo §§ 172, 175 ) a prijatím stanov. Stary spis: Sa 953
  (from: 11/27/1995 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie dňa 29.10.1996 (notárska zápisnica N 368/96, NZ 331/96 zo dňa 29.10.1996 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 08/04/1997 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person