Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  302/R

Business name: 
Autobusová doprava Púchov, a.s.
  (from: 01/30/1996)
Registered seat: 
ul. Trenčianska 460
Púchov 020 01
  (from: 01/30/1996)
Identification number (IČO): 
31 643 884
  (from: 01/30/1996)
Date of entry: 
01/30/1996
  (from: 01/30/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/30/1996)
Objects of the company: 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/30/1996)
neverejná cestná hromadná osobná doprava
  (from: 01/30/1996)
sprostredkovanie obchodu, obstarávacie služby
  (from: 01/30/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/30/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/30/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti dopravy a súvisiacej s dopravou
  (from: 01/30/1996)
mestská autobusová doprava
  (from: 02/07/2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 02/07/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/30/1996)
Ing. Viliam Karas - Chairman of the Board of Directors
Námestie slobody 1656/19
Púchov 020 01
From: 06/30/2021
  (from: 08/25/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje a v jej mene podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 08/25/2021)
Procuration: 
Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/25/2021)
Capital: 
39 031,44 EUR Paid up: 39 031,44 EUR
  (from: 04/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 1176
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov podľa čl. XI. bod 3. Stanov. Spoločnosť môže odmietnúť udeliť súhlas s prevodom akcií, ak nadobúdateľom akcií by sa mal stať podnikateľ (fyzická či právnická osoba) : a) podnikajúci na relevantnom trhu, b) spĺňajúca podmienky na vyhlásenie konkurzu na jej majetok, alebo na ktorej majetok bol v lehote troch rokov vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (from: 04/01/2009)
Stockholder: 
Mesto Púchov
Štefánikova 821/21
Púchov 020 18
  (from: 08/25/2021)
Supervisory board: 
Ing. Ján Riško
Vajanského 140/16
Púchov 020 01
From: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019)
Ing. Lukáš Raník
Chmelinec 1417/18
Púchov 020 01
From: 07/09/2020
  (from: 08/13/2020)
Ivan Kubiš
Ihrište 37
Púchov 020 01
From: 12/10/2021
  (from: 01/28/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zkladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.1995 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 993
  (from: 01/30/1996)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person