Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  302/R

Business name: 
Autobusová doprava Púchov, a.s.
  (from: 01/30/1996)
Registered seat: 
ul. Trenčianska 460
Púchov 020 01
  (from: 01/30/1996)
Identification number (IČO): 
31 643 884
  (from: 01/30/1996)
Date of entry: 
01/30/1996
  (from: 01/30/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/30/1996)
Objects of the company: 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/30/1996)
neverejná cestná hromadná osobná doprava
  (from: 01/30/1996)
sprostredkovanie obchodu, obstarávacie služby
  (from: 01/30/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/30/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/30/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti dopravy a súvisiacej s dopravou
  (from: 01/30/1996)
mestská autobusová doprava
  (from: 02/07/2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 02/07/2006)
vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
oprava karosérií
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
kovoobrábanie
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
zámočníctvo
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
predaj motorových vozidiel
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
predaj pohonných hnmôt
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
veľkoobchod v rámci voľných živností
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
maloobchod v rámci voľných živností
  (from: 01/30/1996 until: 09/04/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/30/1996)
Ing. Viliam Karas - Chairman of the Board of Directors
Námestie slobody 1656/19
Púchov 020 01
From: 06/30/2021
  (from: 08/25/2021)
Ladislav Čmelo - člen
12
Zbora
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Ing. Jozef Daniž - člen
Jesenského 255/2
Považská Bystrica 017 01
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 08/24/2021)
Ing. Jozef Daniž - člen
Jesenského 255/2
Považská Bystrica 017 01
From: 01/30/2006 Until: 06/30/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ing. Jozef Daniž - predseda
Rozkvet 2045/90
Považská Bystrica
  (from: 01/30/1996 until: 02/06/2006)
Mgr. Rastislav Henek - člen
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 04/02/2019)
Mgr. Rastislav Henek - člen
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 06/25/2015 Until: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019 until: 04/02/2019)
JUDr. Katarína Heneková - členka
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019 until: 08/24/2021)
JUDr. Katarína Heneková - členka
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
From: 03/15/2019 Until: 06/30/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Emil Kováčik - člen
91
Horovce 020 62
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 07/20/2015)
Emil Kováčik - člen
91
Horovce 020 62
From: 01/23/2006 Until: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Ing. Ľubomír Kozák - člen
154
Dolná Breznica
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Ing. Ľubomír Kozák - člen
154
Dolná Breznica
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Ing. Ľubomír Kozák - predseda
154
Dolná Breznica
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 08/24/2021)
Ing. Ľubomír Kozák - predseda
154
Dolná Breznica
From: 01/30/2006 Until: 06/30/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Emil Kurtin - podpredseda
Okružná 1421/38
Púchov
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Mgr. Marián Michalec - člen predstavenstva
Mudroňova 1667/3
Púchov 020 01
From: 06/08/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/20/2015)
Mgr. Marián Michalec - člen predstavenstva
Mudroňova 1667/3
Púchov 020 01
From: 06/08/2006 Until: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Ing. Juraj Paliesek - člen
Mládežnícka 1435/5
Púchov
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Ing. Juraj Paliesek - člen
Sadová 601/7
Púchov 020 01
From: 03/19/1997
  (from: 02/07/2006 until: 04/19/2012)
Ing. Juraj Paliesek - člen
Sadová 601/7
Púchov 020 01
From: 03/19/1997 Until: 04/03/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Ing. Peter Paliesek - člen
Záskalie 1819/60
Púchov 020 01
From: 04/03/2012
  (from: 04/20/2012 until: 07/20/2015)
Ing. Peter Paliesek - člen
Záskalie 1819/60
Púchov 020 01
From: 04/03/2012 Until: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Miroslav Pantúček - člen, riaditeľ a.s.
Moravská 1636
Púchov
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Miroslav Pantúček - člen, riaditeľ a.s.
Moravská 1636
Púchov
Until: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ján Repáč - podpredseda
617
Upohlav
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Ján Repáč - podpredseda
617
Upohlav
Until: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Štefánia Sádecká - člen, riaditeľ
21
Udiča
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje a v jej mene podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 08/25/2021)
Spoločnosť navonok zastupujú a v jej mene podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/03/2019 until: 08/24/2021)
Spoločnosť navonok zastupujú a v jej mene podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/20/2012 until: 04/02/2019)
Spoločnosť navonok zastupujú a v jej mene podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 02/07/2006 until: 04/19/2012)
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť podpis predsedu alebo riaditeľa. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/30/1996 until: 02/06/2006)
Procuration: 
Ing. Dana Kadáková
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica 017 01
From: 08/25/2021
  (from: 08/25/2021 until: 01/27/2022)
Ing. Dana Kadáková
Šoltésovej 1655/155
Považská Bystrica 017 01
From: 08/25/2021 Until: 12/10/2021
  (from: 01/28/2022 until: 01/27/2022)
Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/25/2021)
Capital: 
39 031,44 EUR Paid up: 39 031,44 EUR
  (from: 04/01/2009)
1 176 000 Sk
  (from: 01/30/1996 until: 03/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 1176
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov podľa čl. XI. bod 3. Stanov. Spoločnosť môže odmietnúť udeliť súhlas s prevodom akcií, ak nadobúdateľom akcií by sa mal stať podnikateľ (fyzická či právnická osoba) : a) podnikajúci na relevantnom trhu, b) spĺňajúca podmienky na vyhlásenie konkurzu na jej majetok, alebo na ktorej majetok bol v lehote troch rokov vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (from: 04/01/2009)
Number of shares: 1176
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov podľa čl. XI. bod 3. Stanov. Spoločnosť môže odmietnúť udeliť súhlas s prevodom akcií, ak nadobúdateľom akcií by sa mal stať podnikateľ (fyzická či právnická osoba) : a) podnikajúci na relevantnom trhu, b) spĺňajúca podmienky na vyhlásenie konkurzu na jej majetok, alebo na ktorej majetok bol v lehote troch rokov vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu.
  (from: 07/01/2006 until: 03/31/2009)
Number of shares: 1176
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/07/2006 until: 06/30/2006)
Number of shares: 1176
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/30/1996 until: 02/06/2006)
Stockholder: 
Mesto Púchov
Štefánikova 821/21
Púchov 020 18
  (from: 08/25/2021)
ADP, s.r.o
Trenčianska 460
Púchov 020 01
  (from: 02/07/2006 until: 06/30/2006)
Supervisory board: 
Ing. Ján Riško
Vajanského 140/16
Púchov 020 01
From: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019)
Ing. Lukáš Raník
Chmelinec 1417/18
Púchov 020 01
From: 07/09/2020
  (from: 08/13/2020)
Ivan Kubiš
Ihrište 37
Púchov 020 01
From: 12/10/2021
  (from: 01/28/2022)
Jana Čmelová - člen
12
Zbora
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Jana Čmelová - člen
12
Zbora
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Bc. Roman Hvizdák
Nám. slobody 1405/22
Púchov 020 01
From: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019 until: 08/12/2020)
Bc. Roman Hvizdák
Nám. slobody 1405/22
Púchov 020 01
From: 03/15/2019 Until: 07/09/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Ing. Ivan Kmošena
Okružná 1424/22
Púchov 020 01
From: 06/08/2006
  (from: 07/01/2006 until: 05/30/2008)
Ing. Ivan Kmošena
Okružná 1424/22
Púchov 020 01
From: 06/08/2006 Until: 04/29/2008
  (from: 05/31/2008 until: 05/30/2008)
Ing. Ivan Kmošena
Okružná 1424/22
Púchov 020 01
From: 06/24/2009
  (from: 07/02/2009 until: 04/19/2012)
Ing. Ivan Kmošena
Okružná 1424/22
Púchov 020 01
From: 06/24/2009 Until: 04/03/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Ing. František Komora - predseda
Rozkvet 2045/90
Považská Bystrica
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Pavol Kováč - člen
Námestie slobody 1408/52
Púchov
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Emil Kováčik - člen
91
Horovce
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Emil Kováčik - člen
91
Horovce
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Emil Kováčik - člen
91
Horovce
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Anna Kováčová - člen
Nám. slobody 1408/52
Púchov
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Anna Kováčová - člen
Nám. slobody 1408/52
Púchov
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Elena Kozáková - člen
154
Dolná Breznica 020 61
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 11/05/2009)
Elena Kozáková - člen
154
Dolná Breznica 020 61
From: 01/23/2006 Until: 10/23/2009
  (from: 11/06/2009 until: 11/05/2009)
Mária Kurtinová - predseda
Okružná 1421
Púchov
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Mária Kurtinová - predseda
Okružná 1421
Púchov
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. Juraj Paliesek
Sadová 601/7
Púchov 020 01
From: 04/03/2012
  (from: 04/20/2012 until: 07/20/2015)
Ing. Juraj Paliesek
Sadová 601/7
Púchov 020 01
From: 04/03/2012 Until: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Ing. Peter Paliesek
Záskalie 1819/60
Púchov 020 01
From: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 08/24/2021)
Ing. Peter Paliesek
Záskalie 1819/60
Púchov 020 01
From: 06/25/2015 Until: 06/30/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ing. Peter Paliesek - člen
Sadová 601/7
Púchov 020 01
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 04/19/2012)
Ing. Peter Paliesek - člen
Sadová 601/7
Púchov 020 01
From: 01/23/2006 Until: 04/03/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Miroslav Pantúček - člen
Moravská 1636
Púchov
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Ing. Júlia Potočná - člen
179/C
Lednické Rovne
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Ing. Júlia Potočná - člen
179/C
Lednické Rovne
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Ing. Júlia Potočná - predseda
Potočná 168
Lednické Rovne 020 62
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 08/24/2021)
Ing. Júlia Potočná - predseda
Potočná 168
Lednické Rovne 020 62
From: 01/30/2006 Until: 06/30/2021
  (from: 08/25/2021 until: 08/24/2021)
Ján Repáč - člen
617
Upohlav
  (from: 01/30/1996 until: 03/18/1997)
Ing. Ján Riško
Vajanského 020 01
Púchov 020 01
From: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 04/02/2019)
Ing. Ján Riško
Vajanského 020 01
Púchov 020 01
From: 06/25/2015 Until: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019 until: 04/02/2019)
Marcela Sádecká - člen
21
Udiča
  (from: 03/19/1997 until: 02/06/2006)
Marcela Sádecká - člen
21
Udiča
From: 01/23/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Milan Trník
Nosice 3
Púchov 020 01
From: 03/10/2017
  (from: 03/30/2017 until: 04/02/2019)
Milan Trník
Nosice 3
Púchov 020 01
From: 03/10/2017 Until: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019 until: 04/02/2019)
Ivan Zahradový
J. Kráľa 1117/61
Púchov 020 01
From: 04/03/2012
  (from: 04/20/2012 until: 07/20/2015)
Ivan Zahradový
J. Kráľa 1117/61
Púchov 020 01
From: 04/03/2012 Until: 06/25/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Ing. Peter Žiačík
Riečna 43/7
Púchov 020 01
From: 03/10/2017
  (from: 03/30/2017 until: 04/02/2019)
Ing. Peter Žiačík
Riečna 43/7
Púchov 020 01
From: 03/10/2017 Until: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019 until: 04/02/2019)
Ing. Emil Filo
Záhradná 587/25
Púchov 020 01
From: 03/15/2019 Until: 12/10/2021
  (from: 01/28/2022 until: 01/27/2022)
Ing. Emil Filo
Záhradná 587/25
Púchov 020 01
From: 03/15/2019
  (from: 04/03/2019 until: 01/27/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zkladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.1995 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 993
  (from: 01/30/1996)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person