Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  7274/B

Business name: 
AITEN, a.s.
  (from: 06/14/1999)
AITEN a.s.
  (from: 06/30/1997 until: 06/13/1999)
Registered seat: 
Bajkalská 19B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 07/31/2021)
Okružná 5
Trnava 917 01
  (from: 08/15/2018 until: 07/30/2021)
Sibírska 1
Trnava 917 00
  (from: 06/30/1997 until: 08/14/2018)
Identification number (IČO): 
36 221 945
  (from: 06/30/1997)
Date of entry: 
06/30/1997
  (from: 06/30/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 06/30/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/1997)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/1997)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 06/30/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania informačných systémov
  (from: 06/30/1997)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
organizovanie konferencií a zabezpečenie školení
  (from: 06/30/1997)
školiaca činnosť v oblasti informačných systémov
  (from: 06/30/1997)
aplikácia programového vybavenia
  (from: 06/30/1997)
rozmnožovanie nahraných nosičov
  (from: 06/30/1997)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 06/30/1997)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického a nemeckého (prekladateľské úkony nesmú byť podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štátnymi orgánmi)
  (from: 06/30/1997)
výroba kancelárskych strojov a počítačov (vrátane prístrojov na spracovanie dát)
  (from: 06/30/1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/30/1997)
montáž káblových rozvodov
  (from: 06/30/1997)
činnosť účtovného poradcu
  (from: 06/30/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/30/1997)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 06/30/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/30/1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/30/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/07/2018)
výroba počítačov a iných prístrojov a zaraidení na spracovanie dát
  (from: 07/31/2021)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 06/30/1997 until: 08/14/2018)
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/30/1997 until: 08/14/2018)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/30/1997 until: 02/11/2021)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/30/1997 until: 02/11/2021)
výrova počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/30/1997 until: 07/30/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/1997)
Ing. Michal Pikus - Predseda
Jalšové 159
Sokolovce 922 31
From: 12/10/2020
  (from: 02/12/2021)
Ing. Juraj Gál - člen
Ulica Stavebná 1722/4
Trnava 917 01
From: 05/31/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Ladislav Cocher - predseda predstavenstva
Komenského 13
Trnava 917 01
  (from: 06/30/1997 until: 09/21/2003)
Ing. Ladislav Cocher - predseda predstavenstva
Komenského 13
Trnava 917 01
From: 08/25/2000
  (from: 09/22/2003 until: 07/25/2004)
Ing. Juraj Gál - člen
Ulica Stavebná 1722/4
Trnava 917 01
From: 05/30/2017
  (from: 08/18/2017 until: 07/08/2020)
Ing. Juraj Gál - člen
Ulica Stavebná 1722/4
Trnava 917 01
From: 05/30/2017 Until: 05/30/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Juraj Gál - člen predstavenstva
Stavebná 1722/4
Trnava 917 00
From: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 08/17/2017)
Ing. Juraj Gál - člen predstavenstva
Stavebná 1722/4
Trnava 917 00
From: 05/29/2014 Until: 05/29/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
Ing. Juraj Gál - podpredseda
Stavebná 1722/4
Trnava 917 00
From: 12/02/2008
  (from: 12/09/2008 until: 07/22/2014)
Ing. Juraj Gál - podpredseda
Stavebná 1722/4
Trnava 917 00
From: 12/02/2008 Until: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Marián Gron - predseda predstavenstva
Považská 2001/12
Senec 903 01
From: 05/04/2006
  (from: 06/17/2006 until: 07/13/2006)
Ing. Marián Gron - predseda predstavenstva
Považská 2001/12
Senec 903 01
From: 05/04/2006 Until: 06/26/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
RNDr. Radoslav Laurinec - podpredseda predstavenstva
Spartakovská 4
Trnava 917 01
  (from: 06/30/1997 until: 09/21/2003)
RNDr. Radoslav Laurinec - podpredseda predstavenstva
Spartakovská 4
Trnava 917 01
From: 08/25/2000
  (from: 09/22/2003 until: 12/08/2008)
RNDr. Radoslav Laurinec - podpredseda predstavenstva
Spartakovská 4
Trnava 917 01
From: 08/25/2000 Until: 12/01/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
RNDr. Radoslav Laurinec - predseda
Spartakovská 4
Trnava 917 01
From: 12/02/2008
  (from: 12/09/2008 until: 04/19/2011)
RNDr. Radoslav Laurinec - predseda
Spartakovská 4
Trnava 917 01
From: 12/02/2008 Until: 04/04/2011
  (from: 04/20/2011 until: 04/19/2011)
Ing. Ivan Lovíšek - predseda predstavenstva
Stred 56/48
Považská Bystrica 017 01
From: 12/01/2003
  (from: 07/26/2004 until: 06/16/2006)
Ing. Ivan Lovíšek - predseda predstavenstva
Stred 56/48
Považská Bystrica 017 01
From: 12/01/2003 Until: 05/04/2006
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Ing. Michal Pikus - Predseda
Jalšové 159
Sokolovce 922 31
From: 08/15/2017
  (from: 09/19/2017 until: 02/11/2021)
Ing. Oto Schultz - predseda
Kaštieľska 273/37
Špačince 919 51
From: 05/30/2017
  (from: 08/18/2017 until: 09/18/2017)
Ing. Oto Schultz - predseda
Kaštieľska 273/37
Špačince 919 51
From: 05/30/2017 Until: 08/15/2017
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Ing. Oto Schultz - predseda predstavenstva
Poštová ulica 6561/24
Trnava 917 01
From: 04/05/2011
  (from: 04/20/2011 until: 07/22/2014)
Ing. Oto Schultz - predseda predstavenstva
Poštová ulica 6561/24
Trnava 917 01
From: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 08/17/2017)
Ing. Oto Schultz - predseda predstavenstva
Poštová ulica 6561/24
Trnava 917 01
From: 05/29/2014 Until: 05/29/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
Ing. Branislav Strýček
Pekná cesta 9
Bratislava
From: 06/26/2006
  (from: 07/14/2006 until: 12/08/2008)
Ing. Branislav Strýček
Pekná cesta 9
Bratislava
From: 06/26/2006 Until: 12/01/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
Ing. Eugen Wirth - člen predstavenstva
Súkenícka 5/13
Levice 934 05
  (from: 06/30/1997 until: 09/21/2003)
Ing. Eugen Wirth - člen predstavenstva
Súkenícka 5/13
Levice 934 05
From: 08/25/2000
  (from: 09/22/2003 until: 07/22/2014)
Ing. Eugen Wirth - člen predstavenstva
Súkenícka 5/13
Levice 934 05
From: 08/25/2000 Until: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a člena predstavenstva konajúcich spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/12/2021)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje sa za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/09/2020 until: 02/11/2021)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje sa za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/29/2011 until: 07/08/2020)
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisujú sa za ňu tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva a prokurista, ak bol menovaný v rozsahu stanovených kompetencií.
  (from: 06/30/1997 until: 04/28/2011)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 08/19/2009)
199 200 EUR Paid up: 199 200 EUR
  (from: 07/11/2009 until: 08/18/2009)
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 07/10/2009)
6 000 000 Sk
  (from: 07/13/2000 until: 09/21/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 07/12/2000)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií pokiaľ navrhovaný nadobúdateľ: - je v konkurze, vyrovnaní, alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, - je odporcom v súdnom spore alebo rozhodcovskom konaní, v ktorom je spoločnosť navrhovateľom, - má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti.
  (from: 08/19/2009)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 992 EUR
Limitation of transferability of registered shares: O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií pokiaľ navrhovaný nadobúdateľ: - je v konkurze, vyrovnaní, alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, - je odporcom v súdnom spore alebo rozhodcovskom konaní, v ktorom je spoločnosť navrhovateľom, - má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti.
  (from: 07/11/2009 until: 08/18/2009)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 60 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií pokiaľ navrhovaný nadobúdateľ: - je v konkurze, vyrovnaní, alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, - je odporcom v súdnom spore alebo rozhodcovskom konaní, v ktorom je spoločnosť navrhovateľom, - má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti.
  (from: 09/22/2003 until: 07/10/2009)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 60 000 Sk
  (from: 09/06/2001 until: 09/21/2003)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 60 000 Sk
  (from: 07/13/2000 until: 09/05/2001)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/30/1997 until: 07/12/2000)
Stockholder: 
Ing. Milan Zábranský
Rybničná 870/1
Nitra 949 01
  (from: 12/11/2022)
VUJE, a.s.
Okružná 5
Trnava 918 64
  (from: 12/09/2008 until: 06/01/2012)
VUJE, a.s.
Okružná 5
Trnava 918 64
  (from: 08/18/2017 until: 09/18/2017)
Ing. Milan Zábranský
Rybničná 870/1
Nitra 949 01
  (from: 09/19/2017 until: 12/10/2022)
Supervisory board: 
Ing. Zsolt Balogh
Vnútorná ul. 119/3
Komárno 945 04
From: 12/10/2020
  (from: 02/12/2021)
Ing. Milan Zábranský
Rybničná 870/1
Nitra 949 01
From: 07/24/2019
  (from: 08/16/2019)
Ing. Ivan Košťál
Cintorínska 1/A
Zeleneč 919 21
From: 04/27/2020
  (from: 05/08/2020)
Gabriele Granato
Via Marsala 16
Verona
Talianska republika
From: 06/12/2006
  (from: 06/17/2006 until: 12/08/2008)
Gabriele Granato
Via Marsala 16
Verona
Talianska republika
From: 06/12/2006 Until: 11/27/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
Mgr. Kamila Jandzíková
Povstalecká 2
Banská Bystrica 974 01
From: 04/26/2004
  (from: 08/18/2004 until: 05/22/2006)
Mgr. Kamila Jandzíková
Povstalecká 2
Banská Bystrica 974 01
From: 04/26/2004 Until: 04/24/2006
  (from: 05/23/2006 until: 05/22/2006)
JUDr. Ján Klocok
Športová 16
Trnava 917 01
From: 11/28/2008
  (from: 12/09/2008 until: 07/22/2014)
JUDr. Ján Klocok
Športová 16
Trnava 917 01
From: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 08/17/2017)
JUDr. Ján Klocok
Športová 16
Trnava 917 01
From: 05/29/2014 Until: 05/29/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
JUDr. Ján Klocok
Športová 16
Trnava 917 01
From: 05/30/2017
  (from: 08/18/2017 until: 09/18/2017)
JUDr. Ján Klocok
Športová 16
Trnava 917 01
From: 05/30/2017 Until: 08/15/2017
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Ing. Ján Korec , CSc.
Ján Kupeckého 11/3303
Piešťany 921 01
  (from: 06/30/1997 until: 05/15/2001)
Ing. Ľubomír Král
Štúrova 927/26
Bojnice 972 01
From: 04/22/2002
  (from: 09/22/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Ľubomír Král
Štúrova 927/26
Bojnice 972 01
From: 04/22/2002 Until: 04/26/2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
Ing. Ľubomír Král
Veľká Okružná 1129/50
Partizánske 958 01
  (from: 07/13/2000 until: 09/21/2003)
Ing. Rudolf Kubička
Senická 10
Bratislava 811 08
  (from: 06/30/1997 until: 09/21/2003)
Ing. Rudolf Kubička
Senická 10
Bratislava 811 08
From: 04/22/2002
  (from: 09/22/2003 until: 12/08/2008)
Ing. Rudolf Kubička
Senická 10
Bratislava 811 08
From: 04/22/2002 Until: 11/27/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
Ing. Andrej Dušan Lipták
Roľnícka 9029/10
Bratislava 831 07
From: 06/12/2006
  (from: 06/17/2006 until: 05/17/2007)
Ing. Andrej Dušan Lipták
Roľnícka 9029/10
Bratislava 831 07
From: 06/12/2006 Until: 03/12/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ing. Ladislav Lörinc
Východná 40
Levice 934 01
  (from: 06/30/1997 until: 06/13/1999)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava 917 01
From: 11/28/2008
  (from: 12/09/2008 until: 07/22/2014)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava 917 01
From: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 08/17/2017)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava 917 01
From: 05/29/2014 Until: 05/29/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava 917 01
From: 05/30/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/15/2019)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava 917 01
From: 05/30/2017 Until: 07/24/2019
  (from: 08/16/2019 until: 08/15/2019)
Ing. Ján Mitošinka , CSc.
224
Pobedim 916 24
  (from: 05/16/2001 until: 09/21/2003)
Ing. Ján Mitošinka , CSc.
224
Pobedim 916 24
From: 04/22/2002
  (from: 09/22/2003 until: 04/19/2011)
Ing. Ján Mitošinka , CSc.
224
Pobedim 916 24
From: 04/22/2002 Until: 04/04/2011
  (from: 04/20/2011 until: 04/19/2011)
Ing. Štefan Nižnan
248
Bohdanovce 919 09
From: 04/26/2004
  (from: 08/18/2004 until: 06/16/2006)
Ing. Štefan Nižnan
248
Bohdanovce 919 09
From: 04/26/2004 Until: 06/12/2006
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Radovan Okenka
Kováčikova 12
Nitra 949 01
From: 04/24/2006
  (from: 05/23/2006 until: 06/16/2006)
Radovan Okenka
Kováčikova 12
Nitra 949 01
From: 04/24/2006 Until: 06/12/2006
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Peter Országh , PhD.
Karloveská 45
Bratislava 841 04
From: 04/23/2007
  (from: 05/18/2007 until: 12/08/2008)
Peter Országh , PhD.
Karloveská 45
Bratislava 841 04
From: 04/23/2007 Until: 11/27/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
Ing. Stanislav Pavlovič
Jalšové 214
Sokolovce 922 31
From: 08/15/2017
  (from: 09/19/2017 until: 05/07/2020)
Ing. Stanislav Pavlovič
Jalšové 214
Sokolovce 922 31
From: 08/15/2017 Until: 04/27/2020
  (from: 05/08/2020 until: 05/07/2020)
Francesco Perna
Frz San Marzanotto 168
Asti 141 00
Talianska republika
From: 06/12/2006
  (from: 06/17/2006 until: 12/08/2008)
Francesco Perna
Frz San Marzanotto 168
Asti 141 00
Talianska republika
From: 06/12/2006 Until: 11/27/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
h. doc. Ing. Miroslav Rapšík
Sládkovičova 4
Sučany 038 52
From: 04/26/2004
  (from: 08/18/2004 until: 05/22/2006)
h. doc. Ing. Miroslav Rapšík
Sládkovičova 4
Sučany 038 52
From: 04/26/2004 Until: 04/24/2006
  (from: 05/23/2006 until: 05/22/2006)
Ing. Viktor Ravasz
Bakošová 10
Bratislava 800 00
  (from: 06/30/1997 until: 09/21/2003)
Ing. Viktor Ravasz
Bakošová 10
Bratislava 800 00
From: 04/22/2002
  (from: 09/22/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Viktor Ravasz
Bakošová 10
Bratislava 800 00
From: 04/22/2002 Until: 04/26/2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
Ing. Oto Schultz
P. Pazmáňa 3
Trnava 917 01
From: 11/28/2008
  (from: 12/09/2008 until: 07/22/2014)
Ing. Oto Schultz
P. Pazmáňa 3
Trnava 917 01
From: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 08/17/2017)
Ing. Oto Schultz
P. Pazmáňa 3
Trnava 917 01
From: 05/29/2014 Until: 05/29/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
Ing. Oto Schultz
P. Pazmáňa 3
Trnava 917 01
From: 05/30/2017
  (from: 08/18/2017 until: 09/18/2017)
Ing. Oto Schultz
P. Pazmáňa 3
Trnava 917 01
From: 05/30/2017 Until: 08/15/2017
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Ing. Miroslav Stredanský
Šancová 96
Bratislava 831 04
From: 11/28/2008
  (from: 12/09/2008 until: 07/22/2014)
Ing. Miroslav Stredanský
Šancová 96
Bratislava 831 04
From: 11/28/2008 Until: 05/29/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Ladislav Szemet
Gajova 5
Bratislava 811 09
  (from: 06/14/1999 until: 09/21/2003)
Ing. Ladislav Szemet
Gajova 5
Bratislava 811 09
From: 04/22/2002
  (from: 09/22/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Ladislav Szemet
Gajova 5
Bratislava 811 09
From: 04/22/2002 Until: 04/26/2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
Ing. Alexander Tóth
467
Krakovany 922 02
  (from: 06/30/1997 until: 07/12/2000)
Monika Zapalačová
Žabotova 3206/6
Bratislava 811 04
From: 04/24/2006
  (from: 05/23/2006 until: 06/16/2006)
Monika Zapalačová
Žabotova 3206/6
Bratislava 811 04
From: 04/24/2006 Until: 06/12/2006
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Ing. Zsolt Balogh
Vnútorná ul. 119/3
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 08/15/2017
  (from: 09/19/2017 until: 02/11/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou N 62/97, Nz 59/97 zo dňa 29.05.1997. Stanovy spoločnosti schválené na zasadnutí VZ zakladateľom dňa 29.05.1997.
  (from: 06/30/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.04.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 60/2000, N 48/2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/13/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 9.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 491/2002, NZ 527/02, schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/22/2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.4.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 241/2003, Nz 31 775/2003, schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/20/2004)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person