Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  315/R

Business name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
  (from: 01/26/2001)
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
  (from: 05/20/1996 until: 01/25/2001)
Registered seat: 
Matice slovenskej 10
Prievidza
  (from: 05/20/1996)
Identification number (IČO): 
36 002 887
  (from: 05/20/1996)
Date of entry: 
05/20/1996
  (from: 05/20/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/20/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/20/1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 09/29/2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 09/29/2004)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 03/22/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 03/22/2005)
dodávky elektriny
  (from: 08/22/2013)
montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických
  (from: 07/02/2014)
vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu
  (from: 07/02/2014)
prenájom železničných vozňov
  (from: 07/02/2014)
sukutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/24/2016)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 06/28/2018)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/22/2022)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/22/2022)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/22/2022)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 12/22/2022)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 12/22/2022)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/22/2022)
Oprava odevov
  (from: 12/22/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/22/2022)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 12/22/2022)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/22/2022)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 12/22/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/22/2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/22/2022)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
  (from: 12/22/2022)
zváranie dráhových vozidiel
  (from: 06/24/2016 until: 06/30/2019)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2004 until: 08/21/2013)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/2004 until: 08/21/2013)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 09/29/2004 until: 08/21/2013)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (from: 09/29/2004 until: 08/21/2013)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 08/22/2013 until: 06/30/2019)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov mimo určených technických zariadení
  (from: 05/05/2005 until: 06/23/2016)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku
  (from: 05/05/2005 until: 06/23/2016)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/17/2009 until: 08/21/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/17/2009 until: 07/24/2012)
zámočníctvo
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
kovoobrábanie
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
opravy pracovných strojov
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
galvanizácia kovov
  (from: 11/17/2009 until: 06/27/2018)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 11/17/2009 until: 08/21/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
výroba tlakových zariadení
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 11/17/2009 until: 07/24/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/17/2009 until: 07/24/2012)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 11/17/2009 until: 06/30/2019)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 01/26/2010 until: 08/21/2013)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/26/2010 until: 08/21/2013)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 01/26/2010 until: 06/30/2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 01/26/2010 until: 06/30/2019)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 01/26/2010 until: 06/30/2019)
manipulácia s výkladkou a nákladkou uhlia
  (from: 07/21/2010 until: 08/21/2013)
vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných
  (from: 07/21/2010 until: 07/01/2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 07/21/2010 until: 06/30/2019)
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 07/21/2010 until: 06/30/2019)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 07/21/2010 until: 06/30/2019)
čistenie a údržba pracovných odevov
  (from: 07/14/2011 until: 06/30/2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 08/22/2013 until: 06/30/2019)
masérske služby
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prevádzkovanie sauny
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prevádzkovanie bazénu
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
sklenárske práce
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
natieračské práce
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
ubytovanie v hoteli bez možnosti stravovania do triedy **
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
ubytovanie v hoteli s možnosťou stravovania od triedy**
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
závodné stravovanie
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
verejné stravovanie
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
reštauračné stravovanie
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
zmenárenská činnosť
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
nepravidlená cestná nákladná doprava tovaru
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštátných
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
ochrana majetku a výkon strážnej služby
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
zber, úprava a predaj odpadu
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
banské oprávnenie v týchto činnostiach: a/ otvárka, príprava a dobývanie ložísk vyhradených nerastov b/ zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov c/ úprava a zušľachťovanie nerastov v súvislosti s ich dobývaním d/ zriaďovanie a prevádzka odvalov,výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v bodoch a - c.
  (from: 05/20/1996 until: 07/30/2007)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za úče- lom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
banské záchranárske práce
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
opravy požiarnej techniky
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba produktov z betónu a cementu
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
demolácia a zemné práce
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
geodetické a kartografické práce
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
revízia elektrických zariadení triedy C
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektric- kých vedeniach
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techni ky
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
zámočníctvo
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
čistenie odpadovýchg vôd
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
kovoobrábanie
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
opravy kontajnerov ISO
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
galvanizácia kovov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
stolárstvo
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
sušenie dreva
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy***
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
ubytovanie v slobodárni
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
kontrola emisií výfukových plynov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
organizácia vzdelávacích podujatí
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
zváračská škola
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
reklamné činnosti
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
leasing vlastných výrobkov
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1996)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Ing. Stanislav Gurský - Vice-chairman of the Board of Directors
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Ing. Petra Sládečková - Member of the Board of Directors
Martinengova 4880/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Jozef Bóna - člen
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
From: 09/29/2004
  (from: 10/20/2004 until: 07/13/2011)
Jozef Bóna - člen
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
From: 09/29/2004 Until: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Jozef Bóna - člen predstavenstva
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
Jozef Bóna - člen predstavenstva
Gorkého 31/4
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011 Until: 06/19/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/21/2013)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza
  (from: 06/19/1998 until: 09/23/2002)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza
From: 03/30/2001
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 03/30/2001
  (from: 08/19/2008 until: 07/13/2011)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 03/30/2001 Until: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/23/2016)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 08/27/2021)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
Ing. Peter Čičmanec - predseda
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 03/30/2001
  (from: 09/29/2004 until: 08/18/2008)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 06/19/1998 until: 09/23/2002)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza
From: 03/30/2001
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 03/30/2001
  (from: 09/29/2004 until: 07/13/2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 03/30/2001 Until: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/23/2016)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 08/27/2021)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
Ing. Jozef Horár - člen
Športová 12
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Jozef Horár - člen
Športová 12
Prievidza
  (from: 06/19/1998 until: 08/21/2001)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 06/19/1998 until: 09/23/2002)
Ing. Jozef Huljak - člen
Sitnianskeho 1
Prievidza
From: 03/30/2001 Until: 08/21/2003
  (from: 09/24/2002 until: 10/29/2003)
Štefan Malárik - člen
Prievidzská 29
Handlová
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Štefan Malárik - člen
Prievidzská 29
Handlová
  (from: 06/19/1998 until: 11/22/1999)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (from: 06/19/1998 until: 11/22/1999)
Ing. Vladimír Pipíška - podpredseda
kpt. Nálepku 1219/19
Bojnice
  (from: 06/19/1998 until: 09/23/2002)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 06/27/2012
  (from: 07/25/2012 until: 08/21/2013)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 06/27/2012 Until: 06/19/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/21/2013)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
From: 06/19/2013
  (from: 08/22/2013 until: 06/25/2015)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
From: 06/19/2013 Until: 06/11/2015
  (from: 06/26/2015 until: 06/25/2015)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (from: 06/19/1998 until: 09/23/2002)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
From: 03/30/2001
  (from: 09/24/2002 until: 10/29/2003)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
From: 03/30/2001
  (from: 10/30/2003 until: 09/28/2004)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
From: 03/30/2001 Until: 06/04/2004
  (from: 09/29/2004 until: 09/28/2004)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 08/27/2021)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 06/11/2015
  (from: 06/26/2015 until: 06/23/2016)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 06/11/2015 Until: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
  (from: 11/23/1999 until: 09/23/2002)
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
From: 03/30/2001
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
Ing. Jozef Tonhauser - člen
Morovnianska cesta 38/7
Handlová 972 51
From: 03/30/2001
  (from: 09/29/2004 until: 10/19/2004)
Ing. Jozef Tonhauser - člen
Morovnianska cesta 38/7
Handlová 972 51
From: 03/30/2001 Until: 09/28/2004
  (from: 10/20/2004 until: 10/19/2004)
Mgr. Vladimír Wäldl
Morovnianska cesta 10
Ráztočno
  (from: 11/23/1999 until: 01/25/2001)
Ing. Pavol Weiss - podpredseda
Športová 29
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 06/18/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda.
  (from: 05/20/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz.,a.s.), AGRO GTV, o.z.
  (from: 05/24/2022)
Registered seat: 
ul. Lehotská 50
Nováky 972 71
  (from: 05/24/2022)
Head: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 1.1.2022
  (from: 05/24/2022)
Scope of business activity: 
prieskum trhu
  (from: 05/24/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/24/2022)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/24/2022)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/24/2022)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
  (from: 05/24/2022)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestanenecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz.,a.s.), AGRO GTV, o.z.
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
Registered seat: 
ul. Lehotská 50
Nováky 972 71
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
Head: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 1.1.2022
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
Scope of business activity: 
prieskum trhu
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
  (from: 01/29/2022 until: 05/23/2022)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
Head: 
Ing. Peter Bošiak
From: 8.6.2015 Until: 4.10.2017
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 4.10.2017
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 4.10.2017 Until: 1.7.2019
  (from: 07/01/2019 until: 06/30/2019)
Scope of business activity: 
kovoobrábanie
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
opravy pracovných strojov
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
galvanizácia kovov
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
výroba tlakových zariadení
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 10/18/2017 until: 06/30/2019)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
Head: 
Ing. Peter Bošiak
A. Hlinku 1581/35
Nováky 972 71
From: 8.6.2015
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
Scope of business activity: 
zámočníctvo
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
kovoobrábanie
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
opravy pracovných strojov
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
galvanizácia kovov
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
výroba tlakových zariadení
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 06/26/2015 until: 10/17/2017)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
Head: 
Ing. Jozef Olexák
J. Fándlyho 750/11
Prievidza 971 01
From: 1.4.2014
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
Ing. Jozef Olexák
J. Fándlyho 750/11
Prievidza 971 01
From: 1.4.2014 Until: 8.6.2015
  (from: 06/26/2015 until: 06/25/2015)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
zámočníctvo
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
kovoobrábanie
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
opravy pracovných strojov
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
galvanizácia kovov
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
výroba tlakových zariadení
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 07/02/2014 until: 06/25/2015)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
Head: 
Ing. Jozef Olexák
J. Fándlyho 750/11
Prievidza 971 01
From: 1.4.2014
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
zámočníctvo
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
kovoobrábanie
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
opravy pracovných strojov
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
galvanizácia kovov
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
výroba tlakových zariadení
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 04/17/2014 until: 07/01/2014)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
Head: 
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
From: 1.7.2010
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
From: 1.7.2010 Until: 31.3.2014
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
zámočníctvo
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
kovoobrábanie
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
opravy pracovných strojov
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
galvanizácia kovov
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
výroba tlakových zariadení
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 08/22/2013 until: 04/16/2014)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
Head: 
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
From: 1.7.2010
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
zámočníctvo
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
kovoobrábanie
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
opravy pracovných strojov
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
galvanizácia kovov
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
výroba tlakových zariadení
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
Head: 
Ing. Róbert Hraňo
Májová 6
Prievidza 971 01
From: 1.7.2010
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
zámočníctvo
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
kovoobrábanie
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
opravy pracovných strojov
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
galvanizácia kovov
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
výroba tlakových zariadení
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 07/21/2010 until: 07/13/2011)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
Head: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 5.5.2010
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 5.5.2010 Until: 30.6.2010
  (from: 07/21/2010 until: 07/20/2010)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
zámočníctvo
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
kovoobrábanie
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
opravy pracovných strojov
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
galvanizácia kovov
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
výroba tlakových zariadení
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 05/19/2010 until: 07/20/2010)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
Head: 
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
From: 1.11.2009
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
From: 1.11.2009 Until: 5.5.2010
  (from: 05/19/2010 until: 05/18/2010)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
zámočníctvo
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
kovoobrábanie
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
galvanizácia kovov
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
výroba tlakových zariadení
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
výroba technických zariadení elektrických
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 01/26/2010 until: 05/18/2010)
 
 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
Registered seat: 
970/1
Nováky 971 01
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
Head: 
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
From: 1.11.2009
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
zámočníctvo
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
kovoobrábanie
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
opravy pracovných strojov
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
galvanizácia kovov
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
výroba tlakových zariadení
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 11/17/2009 until: 01/25/2010)
 
 
Capital: 
91 134 EUR Paid up: 91 134 EUR
  (from: 02/13/2009)
2 745 000 Sk Paid up: 2 745 000 Sk
  (from: 09/29/2004 until: 02/12/2009)
2 945 000 Sk Paid up: 2 945 000 Sk
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
2 945 000 Sk
  (from: 01/26/2001 until: 09/23/2002)
3 716 000 Sk
  (from: 08/04/1997 until: 01/25/2001)
2 740 500 Sk
  (from: 05/20/1996 until: 08/03/1997)
Shares: 
Number of shares: 13725
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6,64 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva.
  (from: 02/13/2009)
Number of shares: 13725
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva.
  (from: 07/31/2007 until: 02/12/2009)
Number of shares: 13725
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 09/29/2004 until: 07/30/2007)
Number of shares: 14725
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 200 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len medzi zamestnancami HBP, a.s. so súhlasom predstavenstva.
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
Number of shares: 14725
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 01/26/2001 until: 09/23/2002)
Number of shares: 18580
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 07/19/2000 until: 01/25/2001)
Number of shares: 18580
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 Sk
  (from: 08/04/1997 until: 07/18/2000)
Number of shares: 18270
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 Sk
  (from: 05/20/1996 until: 08/03/1997)
Supervisory board: 
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Mária Bartolenová
Za besedou 24/2
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 07/08/2021
  (from: 08/28/2021)
Ján Ďurčo
541
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 08/27/2008
  (from: 10/21/2008 until: 07/13/2011)
Ján Ďurčo
541
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 08/27/2008 Until: 06/09/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Jozef Ďurica
J. Žirku 176/3
Prievidza 971 01
From: 06/10/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/23/2016)
Jozef Ďurica
J. Žirku 176/3
Prievidza 971 01
From: 06/10/2011 Until: 05/13/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Rastislav Januščák - člen
Mostná 21/8
Handlová
  (from: 05/20/1996 until: 08/21/2001)
Ing. Eugen Kibach - člen
Lúčna 39/14
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 08/21/2001)
JUDr. Milan Minárik
Energetikov 32
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/23/2016)
JUDr. Milan Minárik
Energetikov 32
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
JUDr. Milan Minárik - člen
Energetikov 32
Prievidza 971 01
From: 06/28/2006
  (from: 09/05/2006 until: 07/13/2011)
JUDr. Milan Minárik - člen
Energetikov 32
Prievidza 971 01
From: 06/28/2006 Until: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Magdaléna Moravčíková - člen
Morovnianska cesta 27/8
Handlová
  (from: 05/20/1996 until: 08/21/2001)
Viliam Mujkoš - člen
SNP 54/8
Lehota pod Vtáčnikom
  (from: 05/20/1996 until: 08/21/2001)
Ing. Jana Pagáčová - člen
Okružná 1867/18
Handlová
  (from: 08/22/2001 until: 12/16/2001)
Pavol Pajgert - člen
Tolského 17/11
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 08/21/2001)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
From: 06/11/2015
  (from: 06/26/2015 until: 06/23/2016)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
From: 06/11/2015 Until: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/27/2018)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016 Until: 06/12/2018
  (from: 06/28/2018 until: 06/27/2018)
Stanislav Sednička - člen
Na Karasiny 250/67
Prievidza 971 01
From: 06/15/2006
  (from: 09/05/2006 until: 10/20/2008)
Stanislav Sednička - člen
Na Karasiny 250/67
Prievidza 971 01
From: 06/15/2006 Until: 07/18/2008
  (from: 10/21/2008 until: 10/20/2008)
Ing. Ľuboš Šalátek
220
Chrenovec
  (from: 11/23/1999 until: 08/21/2001)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec
  (from: 12/17/2001 until: 09/23/2002)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec
From: 07/21/2001
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec 972 32
From: 07/21/2001
  (from: 09/29/2004 until: 09/04/2006)
Ing. Ľuboš Šalátek - člen
220
Chrenovec 972 32
From: 07/21/2001 Until: 06/28/2006
  (from: 09/05/2006 until: 09/04/2006)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno
  (from: 05/20/1996 until: 09/23/2002)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno
From: 03/30/2001
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/30/2001
  (from: 09/29/2004 until: 09/04/2006)
Jozef Škrobák - člen
Malinová 153
Nitrianske Pravno 972 13
From: 03/30/2001 Until: 06/28/2006
  (from: 09/05/2006 until: 09/04/2006)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza
  (from: 05/20/1996 until: 09/23/2002)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza
From: 03/30/2001
  (from: 09/24/2002 until: 09/28/2004)
Ing. František Verbich
276
Horná Ves 972 48
From: 06/16/2011
  (from: 08/22/2013 until: 06/25/2015)
Ing. František Verbich
276
Horná Ves 972 48
From: 06/16/2011 Until: 06/11/2015
  (from: 06/26/2015 until: 06/25/2015)
Ing. František Verbich
Gorkého 8/12
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 08/21/2013)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza 971 01
From: 03/30/2001
  (from: 09/29/2004 until: 07/13/2011)
Ing. František Verbich - predseda
Gorkého 8/12
Prievidza 971 01
From: 03/30/2001 Until: 06/16/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Mgr. Vladimír Wäldl - člen
Morovnianska 10
Ráztočno
  (from: 05/20/1996 until: 11/22/1999)
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
From: 05/18/2016
  (from: 06/24/2016 until: 08/27/2021)
Alena Vršková
Žulovská 344/11
Zemianske Kostoľany 972 43
From: 05/13/2016 Until: 07/08/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
Alena Vršková
Žulovská 344/11
Zemianske Kostoľany 972 43
From: 05/13/2016
  (from: 06/24/2016 until: 08/27/2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
From: 06/12/2018 Until: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
From: 06/12/2018
  (from: 06/28/2018 until: 08/27/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1055
  (from: 05/20/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny.
  (from: 08/04/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 87/98, NZ 94/98 zo dňa 29.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 06/19/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999).
  (from: 11/23/1999)
Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/.
  (from: 07/19/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000)
  (from: 01/26/2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk.
  (from: 05/30/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov a.s. zo dňa 30.3.2001) a zmenu člena predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (from: 08/22/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu člena dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 217/2001, NZ 217/2001 zo dňa 20.7.2001).
  (from: 12/17/2001)
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002).
  (from: 09/24/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva.
  (from: 10/30/2003)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z. Nováky, uzavretá medzi HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť ( v skratke HBz.,a.s.), IČO 36 002 887 a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622, uzavretá dňa 28.05.2019
  (from: 07/01/2019)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person