Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  320/R

Business name: 
Aggur, a.s. - v likvidácii
  (from: 01/11/2006 until: 02/06/2009)
Registered seat: 
SNP 60
Nová Dubnica 018 51
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Identification number (IČO): 
36 007 978
  (from: 08/13/1996)
Date of entry: 
08/13/1996
  (from: 08/13/1996)
Date of deletion: 
02/07/2009
  (from: 02/07/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/07/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/13/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2006
  (from: 01/11/2006)
 Liquidators:
Ing. Peter Zlejší
Nová 123
Uhorská Ves 032 03
From: 01/01/2006 Until: 02/07/2009
  (from: 01/11/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/11/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/36/2008-269 zo dňa 26. novembra 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2008, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi spoločnosť Aggur, a. s. - v likvidácii, so sídlom SNP 60, Nová Dubnica, IČO 36 007 978, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa vo vložke číslo 320/R pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 02/07/2009)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person