Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  320/R

Business name: 
Aggur, a.s. - v likvidácii
  (from: 01/11/2006 until: 02/06/2009)
FINGROUP HOLDING, a.s.
  (from: 08/13/1996 until: 01/10/2006)
Registered seat: 
SNP 60
Nová Dubnica 018 51
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Identification number (IČO): 
36 007 978
  (from: 08/13/1996)
Date of entry: 
08/13/1996
  (from: 08/13/1996)
Date of deletion: 
02/07/2009
  (from: 02/07/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/07/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/13/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
veľkoobchod v rámci voľných živností
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
záložňa
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/19/1996 until: 02/06/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/19/1996 until: 02/06/2009)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/19/1996 until: 02/06/2009)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 11/19/1996 until: 02/06/2009)
činnosť realitnej agentúry
  (from: 11/19/1996 until: 02/06/2009)
prieskum trhu
  (from: 11/19/1996 until: 02/06/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Ing. Andrei Bartolomei - predseda
Pribinova 17
Senec
  (from: 08/13/1996 until: 11/26/1998)
Ing. Andrej Kollár - podpredseda
Púpavova 10
Bratislava
  (from: 08/13/1996 until: 11/26/1998)
Ing. Robert Lauko - člen
SNP 74/2
Nová Dubnica
  (from: 08/13/1996 until: 11/26/1998)
Ing. Robert Lauko - predseda
SNP 74/2
Nová Dubnica
  (from: 11/27/1998 until: 02/06/2009)
Andrej Kollár - podpredseda
Púpavova 10
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 02/06/2009)
Ing. Mgr. Ľubomír Navračič - člen
Trebišovská 4
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 02/06/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva spoločne a nerozdielne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripoja podpis všetci členovia predstavenstva.
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Ivan Mojžiš - predseda
Sklenárova 44
Bratislava
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Ing. Eugen Prejsa - člen
Čertižné 88
Habura
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Ivo Schubert - člen
Donnerova 15
Bratislava
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2006
  (from: 01/11/2006)
 Liquidators:
Ing. Peter Zlejší
Nová 123
Uhorská Ves 032 03
From: 01/01/2006 Until: 02/07/2009
  (from: 01/11/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/11/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/36/2008-269 zo dňa 26. novembra 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2008, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi spoločnosť Aggur, a. s. - v likvidácii, so sídlom SNP 60, Nová Dubnica, IČO 36 007 978, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa vo vložke číslo 320/R pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 02/07/2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.5.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1104
  (from: 08/13/1996 until: 02/06/2009)
Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 20.11.1998 rozhodla o zmene členov predstavenstva.
  (from: 11/27/1998 until: 02/06/2009)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person