Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  324/R

Business name: 
SUDOP Prievidza, a.s.
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Registered seat: 
Matice Slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Identification number (IČO): 
31 322 204
  (from: 09/06/1996)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 09/06/1996)
Date of deletion: 
04/07/2011
  (from: 04/07/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/07/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/06/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
výskum trhu
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
reklamná činnosť
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
výroba, tvarovanie a spracovanie skla v roz sahu voľných živností
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
výroba kovového tovaru v rozsahu voľných živností
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
montáž nábytku
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
leasing
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Ing. Jozef Hodál - podpredseda
Urbárska 12/5
Prievidza
  (from: 09/06/1996 until: 05/27/2009)
Bohuslav Chrenko - predseda
Murgaša 18/13
Prievidza
  (from: 09/06/1996 until: 05/27/2009)
Ing. Iveta Jobová - člen
Fr. Nádaždyho 3/7
Handlová
  (from: 09/06/1996 until: 11/03/2003)
Bohuslav Chrenko - predseda
Murgaša 18/13
Prievidza
  (from: 05/28/2009 until: 04/06/2011)
Ing. Jozef Hodál - podpredseda
Urbárska 12/5
Prievidza
  (from: 05/28/2009 until: 04/06/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne.
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Capital: 
4 229 000 Sk
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Shares: 
Number of shares: 4229
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Supervisory board: 
Ing. Bohuš Chrenko
Murgaša 18/13
Prievidza
  (from: 05/28/2009 until: 04/06/2011)
Ing. Jozef Hodál
Dlhá ul. 12/6
Prievidza
  (from: 05/28/2009 until: 04/06/2011)
Jaroslav Fusko
Nedožerského 21/11
Prievidza
  (from: 05/28/2009 until: 04/06/2011)
Ing. Bohuš Chrenko
Murgaša 18/13
Prievidza
  (from: 09/06/1996 until: 05/27/2009)
Ing. Jozef Hodál
Dlhá ul. 12/6
Prievidza
  (from: 09/06/1996 until: 05/27/2009)
Jaroslav Fusko
Nedožerského 21/11
Prievidza
  (from: 09/06/1996 until: 05/27/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 37CbR/138/2005-136 zo dňa 10. Januára 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2011, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť SUDOP Prievidza, a. s., so sídlom Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO 31 322 204 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa vo vložke číslo 324/R.
  (from: 04/07/2011)
Akciová spoločnosť do likvidácie vstúpila na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.2.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 73/94 zo dňa 19.2.1994. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.7.1995, konanie ktorého bolo osvedčené not. záp. N 108/95 spísanou notárom JUDr. Vallovou. Stary spis: Sa 1117
  (from: 09/06/1996 until: 04/06/2011)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person