Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  7/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ v likvidácii
  (from: 01/29/2021)
Registered seat: 
Domové role
Bratislava
  (from: 01/01/1991)
Identification number (IČO): 
00 117 731
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 10/25/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel
  (from: 10/25/1993)
obchodná činnosť-nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a záhradkárskych potrieb
  (from: 10/25/1993)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 10/25/1993)
prenájom nehnuteľností:
  (from: 10/09/1997)
pozemkov /zasklenené plochy/
  (from: 10/09/1997)
nebytové priestory-sklady a kancelárie iba so základnými službami
  (from: 10/09/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/1993)
Ing. Emil Pažický - predseda
Ľanová 2
Bratislava
  (from: 08/08/2008)
Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda
Kláštorská 24
Bratislava
  (from: 08/08/2008)
Peter Turanský - člen
Čiližská 6
Bratislava
  (from: 08/08/2008)
Imrich Bugár - člen
Kríková 5
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Štefan Mišík - člen
Sološnická 41
Bratislava
  (from: 08/08/2008)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 10/25/1993)
Supervisory board: 
Helena Pavlíková - predseda
Korytnická 1
Bratislava 821 06
From: 12/13/2002
  (from: 05/24/2022)
Jozef Hlinka - člen
Vyšehradská 117
Bratislava 851 01
From: 12/13/2002
  (from: 05/24/2022)
Ivan Pripko
Budatínska 59
Bratislava 851 06
From: 06/16/2011
  (from: 10/06/2011)
Registered capital: 
65 392,020182 EUR
  (from: 07/25/2009)
Basic member contribution: 
331,939189 EUR
  (from: 07/25/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2021
  (from: 01/29/2021)
 Liquidators:
Ing. Veronika Hrdličková
Kláštorská 2420/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 01/01/2021
  (from: 01/29/2021)
 Liquidators:
JUDr. Jozef Matkovčík
Žilinská 7028/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 01/01/2021
  (from: 01/29/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori konajú aj podpisujú za družstvo v likvidácii spoločne
  (from: 01/29/2021)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založená na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 29.11.1990 podľa zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1514 Družstvo sa transformovalo na družstvo podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. a zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté na členskej schôdzi dňa 22.1.1993 podľa zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1514
  (from: 10/25/1993)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 28.02.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.03.1997. Stary spis: Dr 1514
  (from: 10/09/1997)
Zápisnica z náhradnej mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 13.12.2002.
  (from: 04/09/2003)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person