Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  64/S

Business name: 
Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča
  (from: 12/23/1991)
Registered seat: 
1094
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 07/12/2017)
Identification number (IČO): 
00 189 219
  (from: 12/23/1991)
Date of entry: 
02/11/1950
  (from: 12/23/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/23/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane nákupu a predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja
  (from: 12/21/1992)
opravy motorových vozidiel
  (from: 12/21/1992)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 12/21/1992)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/21/1992)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 12/21/1992)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/21/1992)
poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
  (from: 11/27/2004)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/12/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/12/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/12/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/12/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 07/12/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/12/2017)
administratívne služby
  (from: 07/12/2017)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/12/2017)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 07/12/2017)
zámočnícke práce
  (from: 07/12/2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/12/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/12/2017)
ťažba a predaj štrkopieskov a kameňa
  (from: 10/10/2017)
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/10/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/21/1992)
Ing. Igor Nemčok - predseda predstavenstva
Senická cesta 4554/25
Banská Bystrica 974 01
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Róbert Žatko - podpredseda predstavenstva
Inovecká 977/17
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 04/13/2018
  (from: 06/01/2018)
Ing. Gabriela Kolenkášová - člen predstavenstva
Brezová 14166/42A
Banská Bystrica 974 05
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Ing. Peter Lukáč - člen predstavenstva
Kriváň 3991/12B
Brezno 977 01
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Ing. Lucia Kočická - člen predstavenstva
Lúka 662/11
Brusno 976 62
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďaľší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/12/2017)
Supervisory board: 
Ing. Elena Dávidová
Námestie SNP 1093/128
Slovenská Ľupča 976 13
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Ing. Silvia Tešínska
Záhumnie 43
Medzibrod 976 96
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Božena Zemanová
Záhumnie 40
Medzibrod 976 96
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Igor Švec
Kúpeľná 35/74
Brusno 976 62
From: 04/13/2018
  (from: 05/15/2018)
Tibor Lipka
Športová 547/15
Brusno 976 62
From: 06/21/2019
  (from: 08/09/2019)
Registered capital: 
1 250 EUR
  (from: 06/22/2012)
Basic member contribution: 
445 EUR fyzická osoba
  (from: 07/12/2017)
81 880 EUR právnická osoba
  (from: 07/12/2017)
Other legal facts: 
Na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 28.12.1975 uznesené bolo zlúčenie JRD Úsvit Brusno, JRD 1.máj Medzibrod, JRD Vepor Slovenská Ľupča bez likvidácie do jedného celku s názvom JRD Medzibrod so sídlom v Medzibrode. Členská schôdza konaná dňa 21.12.1990 schválila zme- nu stanov v súlade so zák. o poľnohospodárskom druž- stevníctve. Stary spis: Dr 183 Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 30.11.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/21/1992)
Výročná členská schôdza konaná dňa 3.3.1995 schválila zmenu stanov. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 1.3.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/23/1996)
Výročná členská schôdza konaná dňa 27.2.1998 schvá- lila zmenu stanov.
  (from: 03/26/1998)
. Zapisuje sa zmena stanov, schválená VČS konoanou dňa 12.3.1999.
  (from: 04/28/1999)
. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 2.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/29/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person