Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  63/P

Business name: 
ROVINA, poľnohospodárske družstvo Brezov
  (from: 08/01/1990 until: 05/30/1996)
Registered seat: 
Brezov
  (from: 08/01/1990 until: 05/30/1996)
Identification number (IČO): 
00 594 598
  (from: 08/01/1990)
Date of entry: 
08/01/1990
  (from: 08/01/1990)
Date of deletion: 
05/31/1996
  (from: 05/31/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 05/31/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/01/1990)
Objects of the company: 
1/ Družstvo vykonáva poľnohospodársku a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde a v lesoch ktoré užíva 2/ Družstvo: - spracováva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky: ovčí syr a mäsové výrobky - v rámci svojich možností poskytuje práce a služby pre občanov: . dopravu . porez dreva . opravárensko-údržbárske práce . klampiarské práce . tesnenie okien . stavebné práce pri výstavbe a údržbe rodinných domov a iných budov - predáva vlastný vyrobený tovar a výrobky, a to: . ovčí syr . mäsové výrobky . ovocie . zeleninu . zemiaky . odstavčatá . teľatá . jahňatá . odpredaj drevnej hmoty . palivo a úžitkové drevo . palivo a úžitkové drevo z pasienkov - predmetom inej hospodárskej činnosti sú tieto činnosti: . autodoprava . stavebno-údržbárske práce . sústružnícko-zámočnícke práce . šitie zvrškov v kooperácii so š.p. JAS Bardejov . porez a spracovanie dreva vrátane . výroby výrobkov z dreva . úprava a regulácia vodných tokov . opravárensko-drevárske práce . maliarské práce . podlahy terasové a syntetické . podlahy vlysové, parkové a povalové
  (from: 08/01/1990 until: 04/12/1993)
poľnohospodárska prvovýroba a odbyt vlastných výrobkov
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
zámočníctvo
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Managing board
  (from: 08/01/1990 until: 04/12/1993)
Mária Bakaľarová - člen
40
Lužany pri Topli
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Juraj Cigán - podpredseda
  (from: 08/01/1990 until: 04/12/1993)
Viera Cigánová - člen
43
Lužany pri Topli
  (from: 04/13/1993 until: 05/16/1996)
Ľubomír Čorba - člen
Dukelská bl. A
Giraltovce
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Ing. Iveta Čorbová - člen
14
Lužany pri Topli
  (from: 05/17/1996 until: 05/30/1996)
Andrej Franko - člen
59
Lužany pri Topli
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Ing. Ján Janoško - predseda
5
Brezov
  (from: 08/01/1990 until: 05/30/1996)
Jozef Kmec - člen
92
Kalnište
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Ján Kokolík - člen
18
Kalnište
  (from: 05/17/1996 until: 05/30/1996)
Zuzana Kristiňaková - podpredseda
31
Brezov
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Ján Lukáč - člen
119
Brezov
  (from: 05/17/1996 until: 05/30/1996)
Terézia Lukáčová - člen
100
Brezov
  (from: 04/13/1993 until: 05/16/1996)
Dušan Matis - člen
13
Lužany pri Topli
  (from: 04/13/1993 until: 05/16/1996)
Ján Pavlík - člen
21
Lužany pri Topli
  (from: 05/17/1996 until: 05/30/1996)
Pavol Sabol - člen
15
Lužany pri Topli
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Peter Vaško - člen
Dukelská bl. A
Giraltovce
  (from: 04/13/1993 until: 05/16/1996)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredsedaa to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Za družstvo podpisuje predseda družstva v jeho neprítomnosti podpredseda
  (from: 08/01/1990 until: 04/12/1993)
Registered capital: 
25 112 885 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Basic member contribution: 
8 157 Sk základný členský vklad
  (from: 04/13/1993 until: 05/16/1996)
10 000 Sk základný členský vklad
  (from: 05/17/1996 until: 05/30/1996)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e v obchodnom re-g stri odd. Dr. vo vložke č. 648/V výmaz družstva: Obchodné meno: ROVINA, poľnohospodárske družstvo Brezov Sídlo: Brezov, okr. Bardejov IČO: 00 594 598 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia družstva bez likvidácie rozdelením s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnické subjekty: Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov a AGROÁR družstvo Brezov ku dňu 31. mája 1996. Stary spis: Dr 648
  (from: 05/31/1996)
Poľnohospodárske družstvo vzniklo vyčlenením z JRD Giraltovce podľa § 9 zák.č. 162/90 Zb. ustanovujúcou členskou schôdzou, konanou dňa 18.7.1990. Riadi sa stanovami družstva ktoré sú v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 08/01/1990 until: 05/30/1996)
Poľnohospodárske družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení dňa 3.12.1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. o transformácii družstiev. Stary spis: Dr 648
  (from: 04/13/1993 until: 05/30/1996)
Zmena stanov zo dňa 13.3.1996. Stary spis: Dr 648
  (from: 05/17/1996 until: 05/30/1996)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person