Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10780/P

Business name: 
PALONCA s.r.o.
  (from: 04/23/2021)
Registered seat: 
121
Plavnica 065 45
  (from: 11/19/1997)
Identification number (IČO): 
36 451 312
  (from: 11/19/1997)
Date of entry: 
11/19/1997
  (from: 11/19/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/19/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/19/1997)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/19/1997)
požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 11/19/1997)
vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike podľa licencie TKR/138
  (from: 02/20/2001)
televízne vysielanie v Slovenskej republike podľa licencie T/107
  (from: 02/20/2001)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 04/23/2021)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/23/2021)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 04/23/2021)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 04/23/2021)
Výroba a opracovanie jednoduchých z kovu
  (from: 04/23/2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 04/23/2021)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 04/23/2021)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 04/23/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/23/2021)
Prípravne práce k realizácii stavby
  (from: 04/23/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/23/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/23/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/23/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/23/2021)
Služby požičovní
  (from: 04/23/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/23/2021)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/23/2021)
Administratívne služby
  (from: 04/23/2021)
Verejné obstarávanie
  (from: 04/23/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/23/2021)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 04/23/2021)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/23/2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/23/2021)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 04/23/2021)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 04/23/2021)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 04/23/2021)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
  (from: 04/23/2021)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/23/2021)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 04/23/2021)
Informačná činnosť
  (from: 04/23/2021)
Partners: 
Obec Plavnica IČO: 00 330 124
  (from: 06/11/1999)
Contribution of each member: 
Obec Plavnica
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/20/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/19/1997)
Rastislav Grich
319
Plavnica 065 45
From: 01/01/2008
  (from: 02/28/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/19/1997)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/20/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 215/97, Nz 206/97 zo dňa 27.6. 1997 spísanou notárskym úradom JUDr. Heleny Gočovej v Starej Ľubovni.
  (from: 11/19/1997)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 246/98, Nz 236/98, dňa 8.7.1998 v Starej Ľubovni, notárkou JUDr. Helenou Gočovou a dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 52/99, Nz 50/99, dňa 3.3.1999 v Starej Ľubovni, notárkou JUDr. Helenou Gočovou.
  (from: 06/11/1999)
Dodatok č.3 zo dňa 12.2.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 02/20/2001)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person