Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  331/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
DONIVO MKD s.r.o.
  (from: 08/06/1999)
Registered seat: 
Mlynská 1346
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 07/01/2009)
Identification number (IČO): 
31 559 425
  (from: 03/03/1992)
Date of entry: 
03/03/1992
  (from: 03/03/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/03/1992)
Objects of the company: 
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 03/03/1992)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 11/02/1992)
sprostredkovateľská činnosť v doprave
  (from: 11/02/1992)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/06/1999)
upratovacie práce
  (from: 08/06/1999)
prenájom strojov, prístrojov a dopravnej techniky
  (from: 08/06/1999)
zasielateľstvo
  (from: 08/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2002)
kúpa tovaru za účelom jehlo predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/31/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/31/2002)
sprostredkovanie služieb
  (from: 12/31/2002)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/06/2004)
prenájom reklamných plôch
  (from: 03/24/2006)
značenie skiel automobilov ochranným kódom
  (from: 07/13/2006)
spracovanie údajov a výsledkov kontrol pôvodnosti vozidiel
  (from: 07/13/2006)
informatívne (nezáväzné) zisťovanie pravosti čísiel motora a karosérie, podvozku motorových vozidiel technologickými prostriedkami
  (from: 07/13/2006)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/25/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/25/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/25/2008)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 06/25/2008)
vykonávanie kontroly originality pre kategórie vozidiel L,M,N,O,T,R
  (from: 06/25/2008)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  (from: 06/25/2008)
Partners: 
STD DONIVO a.s.
Mlynská 1346
Vranov nad Topľou 093 01
Slovak Republic
  (from: 11/21/2008)
Contribution of each member: 
STD DONIVO a.s.
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 37/ZZ/2008 zo dňa 10.12.2007, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka ako záložcu v prospech záložného veriteľa Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika.
  (from: 07/01/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/03/1992)
Ing. Marek Kentoš
1. Decembra 2207
Trebišov 075 01
From: 06/22/2009
  (from: 07/01/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/03/1992)
Branch of the enterprise: 
Name: 
DONIVO MKD s.r.o., odštepný závod Banská Bystrica
  (from: 11/21/2008)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 165
Banská Bystrica 974 05
  (from: 11/21/2008)
Head: 
Roman Donoval
Družstevná 88
Badín 976 32
From: 18.11.2008
  (from: 11/21/2008)
Scope of business activity: 
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 11/21/2008)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 11/21/2008)
sprostredkovateľská činnosť v doprave
  (from: 11/21/2008)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/21/2008)
upratovacie práce
  (from: 11/21/2008)
prenájom strojov, prístrojov a dopravnej techniky
  (from: 11/21/2008)
zasielateľstvo
  (from: 11/21/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/21/2008)
kúpa tovaru za účelom jehlo predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/21/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/21/2008)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/21/2008)
sprostredkovanie služieb
  (from: 11/21/2008)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/21/2008)
prenájom reklamných plôch
  (from: 11/21/2008)
značenie skiel automobilov ochranným kódom
  (from: 11/21/2008)
spracovanie údajov a výsledkov kontrol pôvodnosti vozidiel
  (from: 11/21/2008)
informatívne (nezáväzné) zisťovanie pravosti čísiel motora a karosérie, podvozku motorových vozidiel technologickými prostriedkami
  (from: 11/21/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/21/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/21/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/21/2008)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 11/21/2008)
vykonávanie kontroly originality pre kategórie vozidiel L,M,N,O,T,R
  (from: 11/21/2008)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  (from: 11/21/2008)
 
 
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 07/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 21.2.1992 v zmysle §§ 53-105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1309
  (from: 03/03/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.10.1992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (from: 11/02/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.12.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/09/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.1.1998 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/04/1998)
Uznesením valného zhromaždenia dňa 25.6.1998 bol schválený Dodatok č. 4, ktorým bola upravená spoločen- ská zmluva v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/30/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.04. 1999 bol schválený Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/06/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2002 bola schválená Zmluva o zlúčení spoločností DONIVO, s.r.o. Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica, IČO: 31 623 000 a DONIVO MKD, s.r.o. Rudlovská csta 61, Banská Bystrica, IČO: 31 559 425 s tým, že právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DONIVO, s.r.o. sa stáva DONIVO MKD, s.r.o. Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica, IČO: 31 559 425.
  (from: 12/31/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy týkajúca sa sídla obchodnej spoločnosti, miesta bydliska konateľa Romana Donovala, výšky vkladu každého spoločníka, výšky základného imania, rozsahu jeho splatenia a predmetu činnosti. Ďalej bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy so zapracovanými zmenami v súlade s uznesením valného zhromaždenia.
  (from: 02/06/2004)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person