Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  3/S

Business name: 
Ing. Vladimír Vesel - obchodný podnik
  (from: 06/22/1993 until: 10/23/2021)
V E S E L - obchodný podnik
  (from: 06/04/1990 until: 06/21/1993)
Place of business: 
Horná 38
Banská Bystrica 974 00
  (from: 04/08/1994 until: 10/23/2021)
Kuzmányho 2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/22/1993 until: 04/07/1994)
Banská Bystrica
  (from: 06/04/1990 until: 06/21/1993)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Vladimír Vesel
  (from: 06/04/1990 until: 10/23/2021)
Place of residence: 
Trieda SNP 7
Banská Bystrica
  (from: 04/25/1995 until: 10/23/2021)
Identification number (IČO): 
10 830 278
  (from: 06/04/1990)
Date of entry: 
06/04/1990
  (from: 06/04/1990)
Date of deletion: 
10/23/2021
  (from: 10/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/24/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 06/04/1990)
Objects of the company: 
obchodná činnosť : * elektronika, stavebný materiál, drevené výrobky, kožušiny, potraviny, stavebná činnosť, drevovýroba
  (from: 06/04/1990 until: 06/21/1993)
obchodná činnosť
  (from: 06/04/1990 until: 06/21/1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 06/04/1990 until: 06/21/1993)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/04/1990 until: 06/21/1993)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 06/22/1993 until: 10/23/2021)
vykonávanie inžinierských, bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/08/1994 until: 10/23/2021)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 06/04/1990 until: 10/23/2021)
Peter Vesel - Zástupca podnikateľa
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
  (from: 06/04/1990 until: 02/01/2004)
Ing. Vladimír Vesel
Trieda SNP 7
Banská Bystrica
  (from: 06/04/1990 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vedané MsNV v Banskej Bystrici, pod č. MHO/739/90-Me, zo dňa 21.3.1990, podľa § 6 zák. č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
  (from: 06/04/1990 until: 10/23/2021)
Živnostenské oprávnenie bolo vydané živnostenským listom OÚ Banská Bystrica, zo dňa 30.12.1992, č. ŽO-7292/1992/Fa Stary spis: Firm. 25
  (from: 06/22/1993 until: 10/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person