Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10008/R

Business name: 
NOVOMES, a.s.
  (from: 03/03/1997)
Registered seat: 
Holubyho 1334/2
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/10/2019)
Identification number (IČO): 
36 294 241
  (from: 03/03/1997)
Date of entry: 
03/03/1997
  (from: 03/03/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/03/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/1997)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 03/03/1997)
zámočníctvo
  (from: 03/03/1997)
kovoobrábanie
  (from: 03/03/1997)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/19/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/19/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2004)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2004)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/18/2004)
finančný a operatívny leasing
  (from: 05/18/2004)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 05/18/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2004)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 05/18/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/26/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/03/1997)
Alojz Kubán - Chairman of the Board of Directors
Podolie 315
Podolie 916 22
From: 06/21/2021
  (from: 07/15/2021)
Ing. Marta Adamíková Kubánová - Member of the Board of Directors
Ondreja Plachého 142/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/21/2021
  (from: 07/15/2021)
Ing. Igor Adamík - Member of the Board of Directors
Ondreja Plachého 142/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/21/2021
  (from: 07/15/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia prestavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/03/1997)
Capital: 
671 446 EUR Paid up: 671 446 EUR
  (from: 07/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/14/2009)
Number of shares: 219
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/14/2009)
Stockholder: 
PODAK, a.s.
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 10/23/2007)
Supervisory board: 
Mgr. Veronika Erbnová
Ludvíka Svobodu 2357/14
Poprad 058 01
From: 06/21/2021
  (from: 07/15/2021)
Rudolf Macháček
Izbická 1558/35
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/21/2021
  (from: 07/15/2021)
Marek Trebatický
Pionierska 406/39
Čachtice 916 21
From: 06/21/2021
  (from: 07/15/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 316/96, NZ 317/96 zo dňa 13.12.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ upísaním akcií a prijatím stanov. Spoločnosť zaniká v zmysle § 69 ods. 4 dod. č. 513/1991 Zb. rozdelením ĽKZ, a.s. Holíč bez likvidácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ĽKZ, a.s. Holíč zo dňa 13.12.1996.
  (from: 03/03/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.06.1999 (notárska zápisnica N 171/99, NZ 175/99 zo dňa 28.06.1999).
  (from: 10/19/1999)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person