Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3650/B

Business name: 
AŽD SLOVAKIA a. s.
  (from: 05/18/2011)
Registered seat: 
Ružinovská 1G
Bratislava 821 02
  (from: 10/10/2013)
Identification number (IČO): 
36 194 522
  (from: 11/05/1999)
Date of entry: 
11/05/1999
  (from: 11/05/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/05/1999)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/10/2013)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/05/1999)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/10/2013)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických dopravných zariadení
  (from: 11/05/1999)
výroba, inštalácia a opravy elektronických zariadení
  (from: 11/05/1999)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti s tovarom: elektrický, elektronický, telekomunikačný, strojárenský, elektrické, elektronické, telekomunikačné a strojárenské dopravné zariadenia, výpočtová technika a príslušenstvo, trakčné a iné koľajové vozidlá, drevársky, papierenský, keramicko-sklársky, vodárenský a priemyselné armatúry, palivá, pohonné hmoty, nafta a výrobky z nafty, automobily
  (from: 11/05/1999)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (from: 11/05/1999)
projektovanie železničných zabezpečovacích zariadení a súvisiacich zariadení /telekomunikačných, informačných, oznamovacích/
  (from: 08/01/2001)
montáž, opravy a servis železničných zabezpečovacích zariadení a súvisiacich zariadení /telekomunikačných, informačných, oznamovacích/, vrátane vykonávania zemných prác v nutnom rozsahu
  (from: 08/01/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/07/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné stavby (koľajová doprava)
  (from: 08/07/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/26/2021)
montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických
  (from: 01/26/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/05/1999)
Ing. Ivan Bartoš - člen
Jamnického 3018/4
Bratislava 841 00
From: 02/01/2011
  (from: 02/12/2011)
Ing. Richard Botka - člen predstavenstva
Sofijská 2481/28
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
From: 05/23/2019
  (from: 06/27/2019)
Daniela Veselá - Chairman of the Board of Directors
Klidná 283/3
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 08/27/2020
  (from: 01/26/2021)
Ing. Maroš Kohút - Member of the Board of Directors
Zátôňská 293/30
Malinovo 900 45
From: 08/27/2020
  (from: 01/26/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva, samostatne.
  (from: 11/05/1999)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 07/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/10/2009)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/10/2009)
Supervisory board: 
Ing. Mojmír Souček
Junácká 6
Olomouc 771 00
Česká republika
From: 06/29/2010
  (from: 07/20/2010)
Ing. Štefan Glovičko
Rozkvet 2036/74
Považská Bystrica 017 01
From: 08/27/2020
  (from: 01/26/2021)
Ing. Jiří Martínek
U Nemocnice 920
Jaroměř 551 01
Česká republika
From: 08/27/2020
  (from: 01/26/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/05/1999)
Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 17.10.2000 vo forme notárskej zápisnice N 212/2000, Nz 213/2000.
  (from: 01/09/2001)
Zmena stanov zo dňa 14.2.2001.
  (from: 08/01/2001)
Zosúladenie zápisu podľa § 768c ods. 3 Obchodného zákonníka.
  (from: 07/22/2002)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 144/2003 Nz 15655/2003 zo dňa 4.3.2003.
  (from: 08/07/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2005.
  (from: 12/16/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2006, Nz 16757/2006.
  (from: 05/12/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 97/09, Nz 15647/09 zo dňa 14.05.2009.
  (from: 07/10/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2010.
  (from: 07/20/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.01.2011.
  (from: 02/12/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 48/2011, NZ 17218/2011 zo dňa 12.05.2011 - zmena obchodného mena: AŽD KOŠICE a.s. na nové obchodné meno: AŽD SLOVAKIA a. s.
  (from: 05/18/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.05.2013.
  (from: 06/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2013 vo forme notárskej zápisnice N 2528/2013, Nz 30905/2013, NCRIs 31504/2013.
  (from: 10/10/2013)
Date of updating data in databases:  12/07/2021
Date of extract :  12/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person