Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10017/R

Business name: 
SALUBER, a.s.
  (from: 04/03/1997)
Registered seat: 
Pluhová 292/22
Ilava - Klobušice 019 01
  (from: 06/06/2007)
Identification number (IČO): 
36 294 985
  (from: 04/03/1997)
Date of entry: 
04/03/1997
  (from: 04/03/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/03/1997)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov
  (from: 04/03/1997)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov
  (from: 04/03/1997)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 04/03/1997)
vydavateľské činnosti
  (from: 04/03/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/03/1997)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 04/03/1997)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 04/03/1997)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 04/03/1997)
masérske služby
  (from: 06/25/2010)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/25/2010)
Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/17/2014)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/17/2014)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/17/2014)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 07/17/2014)
Organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/17/2014)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/17/2014)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 07/17/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 07/17/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/17/2014)
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/17/2014)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/17/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/17/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/17/2014)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/17/2014)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/10/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/10/2021)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 06/10/2021)
Počítačové služby
  (from: 06/10/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 06/10/2021)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/10/2021)
Dizajnérske činnosti
  (from: 06/10/2021)
Fotografické služb
  (from: 06/10/2021)
Služby požičovní
  (from: 06/10/2021)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 06/10/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1997)
Ing. Rastislav Šepták - predseda
Poštová 325/6
Trenčianske Teplice 914 51
From: 11/26/2002
  (from: 05/28/2008)
JUDr. Jozef Vaculík - člen
Včelárska 29
Bratislava 821 05
From: 04/03/1997
  (from: 05/28/2008)
Mgr.art. Lukáš Šepták - člen
Pluhová 292/22
Ilava - Klobušice 019 01
From: 05/18/2010
  (from: 07/17/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda samostatne.
  (from: 04/03/1997)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 10/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 10/27/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Alžbeta Bystrianska - člen
Zadunajská 3
Bratislava 851 03
From: 11/26/2002
  (from: 05/28/2008)
Mgr. Lenka Šeptáková
Pluhová 292/22
Ilava 019 01
From: 06/13/2014
  (from: 07/17/2014)
Anna Šeptáková
Záhradná 152
Ladce 018 63
From: 12/20/2017
  (from: 01/03/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 94/97, NZ 91/97 zo dňa 07.03.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb./jednorázovo §§ 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 04/03/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.11.2002 schválilo nové stanovy spoločnosti (notárska zápisnica č. N 860/2002, NZ 854/2002).
  (from: 05/22/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person