Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10947/N

Business name: 
Santé Slovakia s.r.o.
  (from: 07/15/2008 until: 02/05/2015)
Registered seat: 
Mudroňova 2
Topoľčany 955 01
  (from: 02/17/1998 until: 02/05/2015)
Identification number (IČO): 
36 026 999
  (from: 02/17/1998)
Date of entry: 
12/15/1997
  (from: 02/17/1998)
Person dissolved from: 
8.1.2015
  (from: 02/06/2015)
Date of deletion: 
02/06/2015
  (from: 02/06/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/06/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/17/1998)
Capital: 
6 638,77 EUR Paid up: 6 638,77 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 02/05/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.01.2015 o zrušení spoločnosti Santé Slovakia s.r.o., so sídlom Mudroňova 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 026 999 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou TeamPrevent, s.r.o. so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 35 945 249, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 36804/B. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10947/N sa v y m a z á v a dňom 06.02.2015 obchodná spoločnosť Santé Slovakia s.r.o., so sídlom Mudroňova 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 026 999, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TeamPrevent, s.r.o. so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 35 945 249, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 36804/B, na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 23.01.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 148/2015, Nz 2132/2015, NCRls 2196/2015, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 06.02.2015.
  (from: 02/06/2015)
Legal successor: 
TeamPrevent Santé s.r.o.
Ružinovská 10
Bratislava 820 07
  (from: 02/06/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person