Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10032/R

Business name: 
POĽNO VTÁČNIK a.s.
  (from: 08/08/2014)
Registered seat: 
Hájska 927/20
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
  (from: 08/08/2014)
Identification number (IČO): 
36 295 876
  (from: 05/02/1997)
Date of entry: 
05/02/1997
  (from: 05/02/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/02/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 05/02/1997)
mäsiarstvo a udenárstvo
  (from: 05/02/1997)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 05/02/1997)
oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel
  (from: 05/02/1997)
murárstvo
  (from: 05/02/1997)
prípravné práce pre stavbu, zemné práce
  (from: 05/02/1997)
maliarske a natieračské práce
  (from: 05/02/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/02/1997)
obchodná činnosť s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
  (from: 05/02/1997)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 05/02/1997)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 05/02/1997)
výroba kŕmnych zmesí a krmív pre poľnohospodárske a iné zvieratá
  (from: 06/30/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/30/2007)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/08/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/08/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/08/2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 08/08/2014)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 08/08/2014)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/08/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/08/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/08/2014)
Administratívne služby
  (from: 08/08/2014)
Skladovanie
  (from: 08/08/2014)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 08/08/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/08/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/08/2014)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/08/2014)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 08/08/2014)
Kuriérske služby
  (from: 08/08/2014)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/08/2014)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/08/2014)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 08/08/2014)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/08/2014)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/08/2014)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/08/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 08/08/2014)
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/08/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/02/1997)
Ing. Daniel Frauenschuh - predseda
Riečna ulica 1876/10
Prievidza 971 01
From: 07/08/2019
  (from: 01/09/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/08/2014)
Procuration: 
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 08/08/2014
  (from: 11/04/2022)
Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 08/08/2014)
Capital: 
3 438 420 EUR Paid up: 3 438 420 EUR
  (from: 07/25/2017)
Shares: 
Number of shares: 101130
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/01/2019)
Supervisory board: 
Dipl. Ing. Andreas Aichinger
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 07/09/2019
  (from: 11/04/2022)
Ing. Michal Maruš
Nám. SNP 53/10
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
From: 09/05/2022
  (from: 11/04/2022)
Josef Doppelbauer
Finklham 19
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/09/2022
  (from: 11/04/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice N 108/97, NZ 104/97 zo dňa 12.3.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zák.č.513/1991 Zb.(jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 05/02/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 331/ 98, NZ 329/98 zo dňa 23.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 05/26/1998)
Dozorná rada dňa 27.01.1998 rozhodla o zmene v predstavenstve a.s.
  (from: 06/15/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 53/99, NZ 48/99 zo dňa 26.02.1999) rozhodlo o zmene stanov a.s.. Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí konanom dňa 09.06.1999 (notaárska zápisnica N 180/99, NZ 170/99 rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 12/15/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 86/02, Nz 88/02 zo dňa 16.4.2002) odvolalo a zvolilo členov dozornej rady a schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/02/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 86/02, Nz 88/02 zo dňa 16.4.2002) odvolalo a zvolilo členov dozornej rady a schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 921/02, Nz 869/02 zo dňa 4.10.2002) schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 999/02, Nz 942/02 zo dňa 4.11.2002) rozhodlo o zrušení uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.4.2002 v rámci bodu č. 4 "Zmena stanov" o zmene podoby a formy akcií, schválilo nové znenie stanov, ktorými sa nahrádzajú doteraz platné stanovy zo dňa 4.10.2002.
  (from: 11/15/2002)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person