Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10950/N

Business name: 
ROSCENTR s.r.o.
  (from: 03/24/2006 until: 04/30/2012)
Centrum marketingovej komunikácie, s.r.o. (skrátený názov: CMK, s.r.o.)
  (from: 04/07/2003 until: 03/23/2006)
Centrum marketingovej komunikácie-CMK, s.r.o.
  (from: 02/18/1998 until: 04/06/2003)
Registered seat: 
Výstavná 5
Nitra 949 01
  (from: 03/24/2006 until: 04/30/2012)
Boženy Němcovej 4
Nitra 949 01
  (from: 04/07/2003 until: 03/23/2006)
Župné námestie 3
Nitra 949 01
  (from: 11/28/2000 until: 04/06/2003)
Štefánikova 8
Nitra 949 01
  (from: 09/06/1999 until: 11/27/2000)
Farská 5
Nitra 949 01
  (from: 02/18/1998 until: 09/05/1999)
Identification number (IČO): 
36 029 441
  (from: 02/18/1998)
Date of entry: 
01/28/1998
  (from: 02/18/1998)
Date of deletion: 
05/01/2012
  (from: 05/01/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/01/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
reklamná činnosť
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
leasingová činnosť
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 09/06/1999 until: 04/30/2012)
prieskum trhu-marketing
  (from: 09/06/1999 until: 04/30/2012)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 09/06/1999 until: 04/30/2012)
organizovanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 11/28/2000 until: 04/30/2012)
Partners: 
Ing. Zuzana Solčanská
Svätourbanská 19
Nitra
Slovak Republic
  (from: 09/06/1999 until: 01/19/2007)
Ing. Zuzana Solčanská
Bartoškova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/18/1998 until: 09/05/1999)
Dalimír Solčanský
Ľ. Okánika 2
Nitra
Slovak Republic
  (from: 09/06/1999 until: 03/23/2006)
Dalimír Solčanský
Bartoškova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/18/1998 until: 09/05/1999)
Sergey Zolnikov
Ostrovskogo d.17
Tosno
Russian Federation
  (from: 03/24/2006 until: 04/30/2012)
Contribution of each member: 
Dalimír Solčanský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/18/1998 until: 09/05/1999)
Ing. Zuzana Solčanská
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/18/1998 until: 09/05/1999)
Dalimír Solčanský
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 09/06/1999 until: 03/23/2006)
Ing. Zuzana Solčanská
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/06/1999 until: 01/19/2007)
Sergey Zolnikov
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/24/2006 until: 04/30/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
Dušan Pustaj
Výstavná 5
N i t r a 949 01
From: 03/10/2006
  (from: 03/24/2006 until: 04/30/2012)
Dalimír Solčanský
Bartoškova 3
Bratislava
  (from: 02/18/1998 until: 11/27/2000)
Dalimír Solčanský
Ľ. Okánika 2
Nitra
  (from: 11/28/2000 until: 03/23/2006)
Dalimír Solčanský
Ľ. Okánika 2
Nitra
From: 02/18/1998 Until: 03/10/2006
  (from: 03/24/2006 until: 03/23/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne.
  (from: 03/24/2006 until: 04/30/2012)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/18/1998 until: 03/23/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/06/1999 until: 04/30/2012)
100 000 Sk
  (from: 02/18/1998 until: 09/05/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29 CbR /105/2011-48 zo dňa 12.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2012, bola zrušená spoločnosť ROSCENTR s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 10950/N sa v y m a z u j e dňa 01.05.2012 obchodná spoločnosť ROSCENTR s.r.o. so sídlom Výstavná 5, 949 01,(toho času bez sídla), IČO: 36 029 441.
  (from: 05/01/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 23.01.1998, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Na Valnom zhromaždení zo dňa 10.01.1998 bol prijatý Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 02/18/1998 until: 04/30/2012)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 16.08.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Farská 5 na Nitra, Štefánikova 8.
  (from: 09/06/1999 until: 04/30/2012)
Dodatok č. 3 zo dňa 30.8.2000 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Nitra, Štefánikova 8, na: Nitra, Župné námestie 3.
  (from: 11/28/2000 until: 04/30/2012)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 14.03.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z Centrum marketingovej komunikácie - CMK, s.r.o. na Centrum marketingovej komunikácie, s.r.o. (skrátený názov: CMK, s.r.o.), sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Župné námestie 3 na Nitra, Boženy Němcovej 4.
  (from: 04/07/2003 until: 04/30/2012)
Rozsudkom Okresného súdu Nitra č. k. 23Cb 120/2005-82 zo dňa 09.12.2005 právoplatného dňa 10.02.2006 bola zrušená účasť spoločníčky Ing. Zuzany Solčanskej v obchodnej spoločnosti: ROSCENTR s.r.o. so sídlom Výstavná 5, Nitra; IČO: 36 029 441 (pred zmenou obchodné meno: Centrum marketingovej komunikácie, s.r.o., B. Němcovej 4, Nitra).
  (from: 01/20/2007 until: 04/30/2012)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person