Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10036/R

Business name: 
AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s.
  (from: 09/25/2015)
Registered seat: 
Hájska 927/20
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
  (from: 09/25/2015)
Identification number (IČO): 
36 296 490
  (from: 06/09/1997)
Date of entry: 
06/09/1997
  (from: 06/09/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/09/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 06/09/1997)
maloobchod s rozličným tovarom
  (from: 06/09/1997)
prenájom bytov a bytových priestorov
  (from: 06/09/1997)
zámočnícke práce
  (from: 06/09/1997)
pomocné stavebé práce
  (from: 06/09/1997)
údržba čistenie komunikácií
  (from: 06/09/1997)
oprava poľnohospodárskych strojov a automobilov
  (from: 06/09/1997)
prevádzkovanie závodnej jedálne
  (from: 06/09/1997)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 06/09/1997)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 06/09/1997)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 05/27/1999)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/28/2003)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 05/28/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/12/2000)
Ing. Daniel Frauenschuh - predseda
Riečna ulica 1876/10
Prievidza 971 01
From: 08/01/2019
  (from: 01/23/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/25/2015)
Procuration: 
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
Neufahrnerstrasse 101
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 09/25/2015
  (from: 11/04/2022)
Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 09/25/2015)
Capital: 
2 344 252 EUR Paid up: 2 344 252 EUR
  (from: 01/19/2010)
Shares: 
Number of shares: 70610
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/19/2010)
Supervisory board: 
Dipl. Ing. Gerald Aichinger
Neufahrnerstrasse 101/1
Marchtrenk 4614
Rakúska republika
From: 09/07/2020
  (from: 11/04/2022)
Dipl. Ing. Andreas Aichinger
Finklham 121
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/07/2020
  (from: 11/04/2022)
Josef Doppelbauer
Finklham 19
Scharten 4612
Rakúska republika
From: 09/09/2022
  (from: 11/04/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 118/97, NZ 114/97 zo dňa 17.3.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Zakladateľ notárskou zápisnicou N 262/97, NZ 255/97 zo dňa 29.5.1997 prijal dodatok č.1 k stanovám spoločnosti a zároveň zmenil pôvodné rozhodnutie zakladateľa a zakladateľskú listinu v časti obchodné meno.
  (from: 06/09/1997)
Valné zhromaždenie dňa 27. 11. 1998 /notárska zápisnica N 252/98, NZ 257/98/ schválila zmenu stanov - úplné znenie stanov a. s.
  (from: 05/27/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.11.1999 /notárska zápisnica N 194/99, NZ 188/99/ schválila úpravu stanov akciovej spoločnosti
  (from: 04/12/2000)
Valné zhromaždenie dňa 13.6.2001 (notárska zápisnica N 160/01, NZ 163/01 zo dňa 13.6.2001) rozhodlo o zmene dozornej rady.
  (from: 10/16/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.3.2002 (notárska zápisnica N 81/02, NZ 79/02 z 20.3.2002) schválilo úpravu stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 06/26/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 (notárska zápisnica N 413/02, NZ 411/02 zo dňa 19.09.2002) odvolalo a zvolilo člena dozornej rady, schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/28/2003)
Valné zhromaždenie dňa 27.5.2003 (notárska zápisnica N 115/2003, Nz 40893/2003 z 27.5.2003) schválilo zmenu predstavenstva spoločnosti.
  (from: 08/28/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person