Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10037/R

Business name: 
DMD GROUP, a.s.
  (from: 04/22/2004)
Registered seat: 
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 01/01/2014)
Identification number (IČO): 
36 297 194
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1997)
Objects of the company: 
leasing strojov a zariadení
  (from: 07/08/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 07/08/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/08/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/08/1997)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/08/1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 07/08/1997)
ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov a školení
  (from: 07/08/1997)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 07/08/1997)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 07/08/1997)
reklamné činnosti
  (from: 07/08/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/08/1997)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
  (from: 07/08/1997)
skladovanie
  (from: 07/08/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/26/1999)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/26/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/26/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/28/2003)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/11/2017)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 07/14/2004)
administratívne služby
  (from: 04/11/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/11/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/1997)
PhDr. Štefan Škultéty - predseda predstavenstva
Štvrť SNP 128/14
Trenčianske Teplice 914 51
From: 05/01/2020
  (from: 06/19/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 06/30/2020)
Capital: 
23 240 770 EUR Paid up: 23 240 770 EUR
  (from: 01/25/2022)
Shares: 
Number of shares: 52
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/10/2009)
Number of shares: 549
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/10/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 EUR
  (from: 01/25/2022)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava 832 47
  (from: 01/25/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Peter Kozák , PhD.
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 03/01/2021
  (from: 03/17/2021)
Mgr. Michal Križan
Topoľčianska 31
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 03/01/2021
  (from: 03/17/2021)
Ing. Karol Morávek , PhD.
Kunov 161
Senica 905 01
From: 11/23/2021
  (from: 12/10/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 112/97, NZ 127/97 zo dňa 21.5.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov..
  (from: 07/08/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 043/98, NZ 039/98 zo dňa 27.02.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 03/20/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.10.1998 /notárska zápisnica N 294/98, NZ 284/98 zo dňa 1.10.1998/ - dodatok č.3.
  (from: 10/27/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.10.1998 /notárska zápisnica N 301/98, Nz 293/98/.
  (from: 10/28/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.1.1999 /notárska zápisnica N 9/99, Nz 8/99/ schválilo Dodatok č.5 k stanovám.
  (from: 04/26/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 64/99, Nz 62/99 zo dňa 25.2.1999/ rozhodlo o zmene orgánov.
  (from: 10/11/1999)
Zmena zápisu na základe zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 ods.3 Stanov a.s.
  (from: 11/19/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.6.2000 (notárska zápisnica N 158/2000, Nz 164/2000) - dodatok č. 6.
  (from: 11/30/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2000 (notárska zápisnica N 269/2000, Nz 273/2000 zo dňa 4.10.2000).
  (from: 04/04/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 107/2001, Nz 107/2001 zo dňa 4.4.2001/ schválilo zlúčenie spoločnosti DMD Fin a.s. Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 297 194 so spoločnosťou CREDIT, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 305 294, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Deň zlúčenia 5.4.2001. Dohoda o zlúčení zo dňa 16.3.2001. Spoločnosť DMD FIN a.s. ako preberajúca spoločnosť je univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti CREDIT, a.s.
  (from: 11/26/2001)
Zmena dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 20.9.2001.
  (from: 01/21/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.6.2001 (notárska zápisnica N 145/01, Nz 147/01 zo dňa 15.6.2001).
  (from: 01/22/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 (notárska zápisnica N 215/2002, Nz 216/2002 zo dňa 28.6.2002) schválilo nové znenie stanov spoločnosti a schválilo zmenu v dozornej rade a.s.
  (from: 08/07/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 24.04.2003 (notárska zápisnica N 132/2003, NZ 30578/2003 zo dňa 24.04.2003).
  (from: 10/22/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 18.06.2003 (notárska zápisnica N 195/03, NZ 49309/03 zo dňa 18.06.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.10.2003 (notárska zápisnica N 344/03, NZ 92646/03 zo dňa 15.10.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.3.
  (from: 01/14/2004)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person