Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10041/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
DELMAT STEEL, a.s. v likvidácii
  (from: 11/11/2014)
Registered seat: 
Súmračná 28
Bratislava 821 08
  (from: 11/11/2014)
Identification number (IČO): 
36 297 682
  (from: 08/01/1997)
Date of entry: 
08/01/1997
  (from: 08/01/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/01/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/01/1997)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 08/01/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/01/1997)
kontrola kvality materiálu mimo úradných meraní
  (from: 08/01/1997)
vedľajšia činnosť v doprave
  (from: 08/01/1997)
údržba a opravy základných prostriedkov
  (from: 08/01/1997)
výroba kovového a nekovového tovaru
  (from: 08/01/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/01/1997)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výrobných strojov a zariadení
  (from: 09/08/2004)
kovoobrábanie
  (from: 09/08/2004)
zámočníctvo
  (from: 09/08/2004)
spracovanie a povrchová úprava kovov
  (from: 09/08/2004)
skladovanie
  (from: 09/08/2004)
prenájom automobilov
  (from: 09/08/2004)
spracovanie údajov
  (from: 09/08/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/2003)
Ing. Peter Dvorščík - predseda
Praznov 52
Považská Bystrica 017 01
From: 06/05/2012
  (from: 06/30/2012)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (from: 06/02/2003)
Capital: 
918 013,2 EUR Paid up: 918 013,2 EUR
  (from: 08/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 27651
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená stanovami spoločnosti.
  (from: 08/01/2009)
Stockholder: 
Patrícius Sako
Farská 459/13
Jacovce 956 21
  (from: 06/30/2012)
Supervisory board: 
Marcela Buzgovičová
Dopravná 45
Bratislava 831 06
From: 06/26/2009
  (from: 08/01/2009)
Mgr. Petra , Packová
Stromová 48
Bratislava 831 01
From: 06/05/2012
  (from: 06/30/2012)
Patrícius Sako
Farská 459/13
Jacovce 956 21
From: 06/05/2012
  (from: 06/30/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/31/2014
  (from: 11/11/2014)
 Liquidators:
Ing. Peter Dvorščík
Praznov 52
Považská Bystrica 017 01
From: 10/31/2014
  (from: 11/11/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Počas likvidácie vykonáva likvidátor iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor má právo konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 11/11/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 209/97. NZ 195/97 zo dňa 06.06.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 08/01/1997)
Vyhlásenie o splnení vkladovej povinnosti skôr upísaných akcií v hodnote 15 .000.000,- Sk. Dodatok č. 1 zo dňa 17.09.1998 k zakladateľskej zmluve. Dodatok č. 2 zo dňa 17.09.1998 k stanovám schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 484/98, NZ 471/98 zo dňa 04.11.1998.
  (from: 04/29/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.8.1998 rozhodlo o zmene stanov /notárska zápisnica N 379/98, Nz 353/98 - dodatok č.1 /.
  (from: 08/30/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.5.1999 schválilo zmenu stanov (notárska zápisnica N 195/99, Nz 187/99) a zmenu členov dozornej rady a.s.
  (from: 01/27/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-DCA ZAMAT, a.s. dňa 25.9.2000 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti (notárska zápisnica N 347/2000, Nz 350/2000 zo dňa 25.9.2000).
  (from: 02/16/2001)
Riadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 154/2001, Nz 146/2001 zo dňa 11.4.2001/ rozhodlo o zmene stanov - dodatok č.4.
  (from: 05/21/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-DCA ZAMAT, a.s. dňa 18.12.2002 schválilo zmenu v zložení predstavenstva spoločnosti, určilo predsedu predstavenstva, zmenu v zložení dozornej rady, určilo predsedu dozornej rady a schválilo úplné znenie stanov spoločnosti (notárska zápisnica N 678/2002 a Nz 666/2002.
  (from: 06/02/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.06.2003 schválilo zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 12/16/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person