Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10044/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BIZA, a.s.
  (from: 09/26/2003)
Registered seat: 
Komenského 1214/3
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/26/2003)
Identification number (IČO): 
36 297 828
  (from: 08/14/1997)
Date of entry: 
08/14/1997
  (from: 08/14/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/14/1997)
Objects of the company: 
dodávateľská činnosť vyšších investičných celkov v oblasti strojárenstva a chémie
  (from: 08/14/1997)
inžinierska činnosť (s výnimkou vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 08/14/1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 08/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/14/1997)
skladovanie
  (from: 08/14/1997)
sprostredkovanie obchodu a iná sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/14/1997)
leasing strojov a zariadení
  (from: 08/14/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 08/14/1997)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/14/1997)
podnikateľské poradenstvo /v rozsahu voľných živností/
  (from: 08/14/1997)
ostatné vzdelávanie - organizovanie kurzov a školení
  (from: 08/14/1997)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/14/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov vrátane manageringu a marketingu
  (from: 08/14/1997)
dodávateľská činnosť vyšších investičných celkov v oblasti hutníctva
  (from: 07/26/1999)
výroba, oprava, úprava, nákup a predaj strojov, prístrojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/26/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/2003)
Igor Schubert - predseda predstavenstva
Fedákova 42
Bratislava 841 02
From: 04/25/2003
  (from: 09/26/2003)
Ladislav Biznár - podpredseda predstavenstva
Komenského 1214/3
Dunajská Streda 929 01
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Štefánia Pukanová - člen predstavenstva
Cintorínska 25
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná predseda predstavenstva.
  (from: 06/30/2003)
Capital: 
19 500 000 Sk Paid up: 19 500 000 Sk
  (from: 06/30/2003)
Shares: 
Number of shares: 1950
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/14/2000)
Supervisory board: 
Jozef Belický - člen dozornej rady
Tatranská 30
Nové Zámky 940 01
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Oľga Čipoješová - člen dozornej rady
Budatínska 65
Bratislava 851 05
From: 04/25/2003
  (from: 09/26/2003)
Ján Berger - člen dozornej rady
Krížna 64
Bratislava 821 08
From: 04/25/2003
  (from: 06/30/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 154/97, NZ 156/97 zo dňa 11.07.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 08/14/1997)
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 13.03.1998 bolo rozhodnuté o zmenách v dozornej rade.
  (from: 06/16/1998)
Dozorná rada dňa 03.04.1998 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 06/17/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1998 (notárska zápisnica N 98/98, NZ 99/98 zo dňa 14.5.1998).
  (from: 07/26/1999)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 338/98, Nz 352/98 zo dňa 3.12.1998/ rozhodlo o zmene stanov a zmene orgánov spoločnosti.
  (from: 10/01/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 26/99, NZ 24/99 zo dňa 22. 01. 1999/ rozhodlo o zmene stanov. Valné zhromaženie /notáska zápisnica N 129/99, NZ 130/99 zo dňa 23. 04. 1999/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 11/10/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 298/99, NZ 281/99 zo dňa 18.11.1999) schválilo zmenu stanov a v zložení dozornej rady a predstavenstva.
  (from: 01/14/2000)
Zmena štatutárneho orgánu a dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2002 (notárska zápisnica N 162/2002, NZ 148/2002 zo dňa 10.5.2002).
  (from: 05/20/2002)
Valné zhromaždenie dňa 25.04.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.06.2003 (notárska zápisnica N 129/2003, Nz 48924/2003 zo dňa 17.06.2003) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 06/30/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 22.07.2003 (notárska zápisnica N 162/2003, Nz 62265/2003 zo dňa 22.07.2003).
  (from: 09/26/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person