Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10047/R

Business name: 
Slov Bus, a.s.
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
Registered seat: 
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
Identification number (IČO): 
36 298 000
  (from: 09/02/1997)
Date of entry: 
09/02/1997
  (from: 09/02/1997)
Date of deletion: 
04/20/2011
  (from: 04/20/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/20/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/02/1997)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
sprostredkovateľské činnosti
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
výroba cestných motorových vozidiel pre hromadnú dopravu osôb
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
nepravidelná osobná hromadná doprava
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
leasing operačný a finančný
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
organizovanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
Ing. Milan Cagala , CSc. - predseda predstavenstva
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/02/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Vít Gajdošech - predseda
SNP 73/6
Nová Dubnica 018 51
From: 06/25/2002
  (from: 09/23/2002 until: 04/30/2007)
Ing. Vít Gajdošech - predseda
SNP 73/6
Nová Dubnica 018 51
From: 06/25/2002
  (from: 05/01/2007 until: 12/20/2007)
Ing. Vít Gajdošech - predseda
SNP 73/6
Nová Dubnica 018 51
From: 06/25/2002 Until: 11/21/2003
  (from: 12/21/2007 until: 12/20/2007)
Ing. Jozef Koyš - člen
Dibrovova 19
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 04/07/1999 until: 11/22/2001)
Alojz Kubán - predseda
315
Podolie 916 22
Until: 05/26/2002
  (from: 04/07/1999 until: 09/22/2002)
prom. mat. Alojz Kubán - člen
315
Podolie 916 22
  (from: 09/02/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Jozef Lackovič - člen
433
Drietoma 913 03
  (from: 04/07/1999 until: 09/22/2002)
Ing. Jozef Lackovič - člen
433
Drietoma 913 03
From: 06/25/2002
  (from: 09/23/2002 until: 04/30/2007)
Ing. Mikuláš Tancár - člen
Lipová 24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/02/1997 until: 09/22/2002)
Ing. Mikuláš Tancár - člen
Lipová 24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/25/2002
  (from: 09/23/2002 until: 04/30/2007)
Ing. Mikuláš Tancár - člen
Lipová 24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/25/2002
  (from: 05/01/2007 until: 04/19/2011)
Ing. Jozef Lackovič - člen
433
Drietoma 913 03
From: 06/25/2002
  (from: 05/01/2007 until: 04/19/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti voči tretím osobám konajú vždy dvaja členovia predstavenstva vo všetkých veciach a takto za spoločnosť i podpisujú.
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
Capital: 
10 395 000 Sk Paid up: 10 395 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 04/19/2011)
94 500 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 04/27/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 10/04/1999)
Shares: 
Number of shares: 945
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 11 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 04/19/2011)
Number of shares: 945
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/30/2001 until: 04/27/2003)
Number of shares: 945
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 01/29/2001)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 10/04/1999)
Supervisory board: 
Doc.Ing. Ján Lukáčik - člen
Hannelova 1
Bratislava 800 00
  (from: 09/02/1997 until: 01/29/2001)
Milan Malíček
727
Moravské Lieskové
  (from: 01/30/2001 until: 09/22/2002)
Ing. František Matika - predseda
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/02/1997 until: 01/29/2001)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
  (from: 01/30/2001 until: 09/22/2002)
Ing. Boris Paulen
Malinovského 5
Nové Mesto nad Váhom
Until: 05/26/2002
  (from: 01/30/2001 until: 09/22/2002)
Ing. Boris Paulen
Malinovského 5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/02/1997 until: 01/29/2001)
Alojz Kubán - predseda
315
Podolie 916 22
From: 06/25/2002
  (from: 05/01/2007 until: 04/19/2011)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
From: 07/04/2000
  (from: 05/01/2007 until: 04/19/2011)
Milan Malíček - člen
727
Moravské Lieskové
From: 07/04/2000
  (from: 05/01/2007 until: 04/19/2011)
Alojz Kubán - predseda
315
Podolie 916 22
From: 06/25/2002
  (from: 09/23/2002 until: 04/30/2007)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
From: 07/04/2000
  (from: 09/23/2002 until: 04/30/2007)
Milan Malíček - člen
727
Moravské Lieskové
From: 07/04/2000
  (from: 09/23/2002 until: 04/30/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/162/2009-36 zo dňa 10. marca 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2011 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Slov Bus, a. s., so sídlom Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 298 000, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 10047/R.
  (from: 04/20/2011)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 112/97, NZ 94/97 zo dňa 12.08.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 09/02/1997 until: 04/19/2011)
Valné zhromaždenie dňa 2.10.1998 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.
  (from: 04/07/1999 until: 04/19/2011)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 133/99, NZ 123/99 zo dňa 21.5.1999/ rozhodlo o zmene Stanov a.s.
  (from: 10/05/1999 until: 04/19/2011)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 136/2000, NZ 123/2000 zo dňa 4.7.2000 ) schválilo zmenu stanov, odvolanie a zvolenie členov dozornej rady, zobralo na vedomie, že členom dozornej rady z radov zamestnancov je Milan Malíček. Zosúladenie zápisu v obchodnom registri podľa § 9 ods. 3 stanov a.s.
  (from: 01/30/2001 until: 04/19/2011)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 9.10.2001 (notárska zápisnica N 226/2001, NZ 219/2001).
  (from: 11/23/2001 until: 04/19/2011)
Riadne valné zhromaždenie dňa 25.6.2002 schválilo zmenu člena predstavenstva, dozornej rady a.s. a zmenu stanov a.s. prijatím úplného nového znenia stanov a.s. (notárska zápisnica N 225/2002, NZ 208/2002 zo dňa 25.6.2002).
  (from: 09/23/2002 until: 04/19/2011)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 9.4.2003 (notárska zápisnica N 93/2003, NZ 26234/2003 zo dňa 9.4.2003).
  (from: 04/28/2003 until: 04/19/2011)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person